Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarka i administracja publiczna

Kierunek Gospodarka i administracja publiczna kształci ekonomistów nowoczesnej gospodarki, w której wielką rolę odgrywa sektor publiczny.

Studenci zdobywają wiedzę o mechanizmach funkcjonowania instytucji publicznych, potrzebną w rozwoju kariery w administracji publicznej i biznesie.

Uczą się między innymi: metod badawczych, projektowania badań i analizy rynków, monitorowania polityk społecznych, analizy i diagnozy kapitału ludzkiego w organizacji, planowania kariery, komunikowania w organizacji. Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu gospodarki publicznej, zarządzania, administracji, prawa Polski, prawa Unii Europejskiej.

Specjalności oferowane na gospodarce i administracji publicznej:

 • finanse i audyt
 • zarządzanie organizacjami sektora publicznego
 • menedżer w gospodarce publicznej
 • przywództwo w gospodarce 4.0.

Dla kogo studia na kierunku gospodarka i administracja publiczna

To studia odpowiednie dla osób, które interesują się polityką, społeczeństwem i gospodarką, chcą aktywnie wpływać na stan państwa lub umiejętnie prowadzić nowoczesny biznes.

Program kształcenia na kierunku gospodarka i administracja publiczna

Studenci gospodarki i administracji publicznej uczą się między innymi metod badawczych, projektowania badań i analizy rynków, monitorowania polityk społecznych, analizy i diagnozy kapitału ludzkiego w organizacji, planowania kariery, komunikowania w organizacji. Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu gospodarki publicznej, zarządzania, administracji, prawa Polski, prawa Unii Europejskiej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gospodarka i administracja publiczna

Postępowanie kwalifikacyjne na kierunku gospodarka i administracja publiczna obejmuje obowiązkowy język obcy oraz dwa przedmioty do wyboru spośród następujących:

 • język polski,
 • matematyka,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia.

Perspektywy pracy po kierunku gospodarka i administracja publiczna

Absolwenci Gospodarki i administracji publicznej mają szansę zatrudnienia w administracji rządowej i samorządowej oraz w przedsiębiorstwach publicznych.

Studia przygotowują także do pracy na stanowiskach menedżerów i specjalistów w firmach prywatnych (np. banki, firmy ubezpieczeniowe) oraz organizacjach pozarządowych.

Kierunek nie zamyka drogi do dalszego kształcenia się i rozwoju także poza administracją publiczną.

Opinie o kierunku gospodarka i administracja publiczna

Wśród absolwentów kierunku są urzędnicy samorządowi i rządowi, politycy, działacze społeczni, przedsiębiorcy, analitycy, bankowcy, inwestorzy i doradcy inwestycyjni, dziennikarze, naukowcy, doradca Prezydenta RP, sekretarz gminy, ale i sekretarz stanu, radca w Stałym Przedstawicielstwie Rządu RP w Brukseli, prezes zarządu najwyższego budynku w Polsce, twórca huba startupowego, jeden perkusista, a nawet słynny bloger modowy.

Kierunki pokrewne do kierunku gospodarka i administracja publiczna

Jakie uczelnie oferują kierunek gospodarka i administracja publiczna

W których miastach można studiować kierunek gospodarka i administracja publiczna

Komentarze (2)

Justyna
Zawsze warto studiować i podwyższać swoje kwalifikacje :) dwa miesiące temu ukończyłam studia podyplomowe właśnie a administracji na WSKZ. Bardzo przyjazna Uczelnia, a do ważne mają bardzo profesjonalne materiały dydaktyczne, która pozwalają poszerzyć lu nabyć nową wiedzę :)
24.01.2022
31.12.2021
Kasia
Czy warto studiować administracje publiczną, a jeśli tak to gdzie najlepiej ?

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Opolski
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Coventry University Wrocław
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia Mazowiecka w Płocku