Jakiego kierunku studiów szukasz?

Administracja europejska

Studia na kierunku Administracja europejska przygotowują do działalności w strukturach administracji publicznej od szczebla lokalnego, aż po instytucje europejskie i międzynarodowe. Studenci mają do wyboru jeden z dwóch modułów specjalizacyjnych:

 • zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym,
 • administracja europejska i międzynarodowa.

Pierwszy z proponowanych modułów wyposaża studenta w wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego oraz przygotowuje do realizacji projektów europejskich. Student zdobywa również szeroką wiedzę związaną z zagadnieniami dotyczącymi prawa budowlanego i spółdzielczego, ochrony konkurencji i konsumentów, a także gospodarki nieruchomościami i zarządzania przestrzennego.

Zajęcia w ramach drugiego modułu przygotowują do sprawnego poruszania się w dziedzinie prawa europejskiego, ochrony praw człowieka oraz funkcjonowania europejskich instytucji administracyjnych.

Są to studia I stopnia w trybie niestacjonarnym, prowadzone w ramach Indywidualnego Toku Studiów.

Dla kogo studia na kierunku administracja europejska

Studia adresowane są do osób intersujących się zagadnieniami zawiązanymi z integracją europejską i wiążących swoją przyszłość zawodową z działalnością w różnych instytucjach życia publicznego zarówno na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym.

Program kształcenia na kierunku administracja europejska

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • wstęp do prawoznawstwa
 • historia administracji
 • podstawy ekonomii
 • podstawy statystyki i demografii
 • prawo konstytucyjne
 • techniki komunikacji i negocjacji
 • prawo cywilne z umowami w administracji
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • podstawy prawa karnego
 • prawo gospodarcze publiczne
 • prawo Unii Europejskiej
 • polskie i europejskie prawo samorządu terytorialnego
 • prawo pracy z elementami prawa europejskiego
 • prawo finansowe i finansów publicznych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku administracja europejska

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Perspektywy pracy po kierunku administracja europejska

Studia na tym kierunku przygotowują do pracy w instytucjach samorządu terytorialnego, instytucjach unijnych, organach administracji rządowej oraz urzędach odpowiedzialnych za gospodarowanie funduszami unijnymi. Absolwenci są przygotowani również do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Opinie o kierunku administracja europejska

„Jestem bardzo otwartą osobą i łatwo uczę się języków obcych, zawsze ciekawiły mnie struktury unijne. Uznałam, że studia na kierunku, który da mi możliwość pracy w wielojęzycznym środowisku, będą dla mnie dużą szansą.”

„Planuję po studiach swoją karierę zawodową związać z pracą w agencji lub delegaturze UE. Liczę na to, że przy procedurze kwalifikacyjnej, w której nacisk kładziony jest na zakaz wszelkiej dyskryminacji, będą liczyć się wyłącznie wiedza i umiejętności, a nie pochodzenie.”

Kierunki pokrewne do kierunku administracja europejska

Jakie uczelnie oferują kierunek administracja europejska

W których miastach można studiować kierunek administracja europejska

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu