Jakiego kierunku studiów szukasz?

Administracja i zarządzanie

Międzykierunkowe studia na Administracji i zarządzaniu to okazja do zdobycia wiedzy i umiejętności, które oferują dwa kierunki.

Administracja pozwala na zgłębienie wiedzy dotyczącej społecznej i gospodarczej sfery życia publicznego, a także na zapoznanie się z regulacjami prawnymi oraz ich praktycznym zastosowaniem.

Z kolei zarządzanie wyposaży studentów w wiedzę dotyczącą funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych i administracyjnych, a także pozwoli posiąść umiejętność kierowania organizacjami różnych typów.

Dla kogo studia na kierunku administracja i zarządzanie

Kierunki administracyjne to dobra propozycja dla osób dokładnych, cierpliwych, uporządkowanych i systematycznych.

Program kształcenia na kierunku administracja i zarządzanie

Studenci realizujący studia na makrokierunku administracja i zarządzanie poznają m.in.:

 • zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, informatykę w zarządzaniu, marketing, rachunkowość finansową, finanse przedsiębiorstw, prawoznawstwo, konstytucyjny system organów państwa, postępowanie administracyjne, publiczne prawo gospodarcze, podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, prawo pracy i prawo urzędnicze, finanse publiczne i prawo finansowe, ustrój samorządu terytorialnego, prawo ustrojowe Unii Europejskiej, prawo zamówień publicznych, techniki negocjacji i mediacji w administracji, podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku administracja i zarządzanie

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronach internetowych uczelni realizującej studia.

Perspektywy pracy po kierunku administracja i zarządzanie

Absolwent makrokierunku administracja i zarządzanie może pracować w administracji samorządowej i rządowej, instytucjach Unii Europejskiej, w policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zatrudnienie może znaleźć w charakterze doradcy finansowego, eksperta do spraw podatkowych, rynku inwestycji i nieruchomości, specjalisty ds. finansów, rachunkowości, w bankach, firmach ubezpieczeniowych, firmach świadczących usługi finansowe, a także jako menadżer w przedsiębiorstwach, instytucjach, fundacjach.

Opinie o kierunku administracja i zarządzanie

Kierunek stanowi połączenie treści typowo administracyjnych z aspektami zarządzania. Te obszary ściśle ze sobą się łączą, zatem zdobyta wiedza stanowi dopełnienie kwalifikacji w obu dziedzinach.

Kierunki pokrewne do kierunku administracja i zarządzanie

Jakie uczelnie oferują kierunek administracja i zarządzanie

W których miastach można studiować kierunek administracja i zarządzanie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Coventry University Wrocław
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Częstochowska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Opolska
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie