Jakiego kierunku studiów szukasz?

Administracja i zarządzanie

Międzykierunkowe studia na administracji i zarządzaniu to okazja do zdobycia wiedzy i umiejętności, które oferują dwa kierunki.

Administracja pozwala na zgłębienie wiedzy dotyczącej społecznej i gospodarczej sfery życia publicznego, a także na zapoznanie się z regulacjami prawnymi oraz ich praktycznym zastosowaniem.

Z kolei zarządzanie wyposaży studentów w wiedzę dotyczącą funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych i administracyjnych, a także pozwoli posiąść umiejętność kierowania organizacjami różnych typów.

Studenci realizujący studia na makrokierunku administracja i zarządzanie poznają m.in.:

 • zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, informatykę w zarządzaniu, marketing, rachunkowość finansową, finanse przedsiębiorstw, prawoznawstwo, konstytucyjny system organów państwa, postępowanie administracyjne, publiczne prawo gospodarcze, podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, prawo pracy i prawo urzędnicze, finanse publiczne i prawo finansowe, ustrój samorządu terytorialnego, prawo ustrojowe Unii Europejskiej, prawo zamówień publicznych, techniki negocjacji i mediacji w administracji, podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwent makrokierunku administracja i zarządzanie może pracować w administracji samorządowej i rządowej, instytucjach Unii Europejskiej, w policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zatrudnienie może znaleźć w charakterze doradcy finansowego, eksperta do spraw podatkowych, rynku inwestycji i nieruchomości, specjalisty ds. finansów, rachunkowości, w bankach, firmach ubezpieczeniowych, firmach świadczących usługi finansowe, a także jako menadżer w przedsiębiorstwach, instytucjach, fundacjach.

Dla kogo studia na kierunku administracja i zarządzanie

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku administracja i zarządzanie

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku administracja i zarządzanie

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku administracja i zarządzanie

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku administracja i zarządzanie

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku administracja i zarządzanie

Jakie uczelnie oferują kierunek administracja i zarządzanie

W których miastach można studiować kierunek administracja i zarządzanie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu