Jakiego kierunku studiów szukasz?

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia na Administracji i bezpieczeństwie wewnętrznym to wiedza w pigułce z zakresu nauk prawnych, społecznych, praw człowieka, bezpieczeństwa i funkcjonowania państwa, funkcjonowania służb mundurowych i cywilnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i administrację.

Studenci uczą się analizować i wykorzystywać przepisy prawa związane z obszarem administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzać zasobami ludzkimi, identyfikować zagrożenia, a także pozyskiwać i katalogować informacje, również niejawne oraz dane osobowe.

Praktyczne przygotowanie gwarantują zajęcia z przedstawicielami instytucji istotnych dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz związanych z administracją. Ponadto organizowane są wizyty studyjne w takich instytucjach jak np. policja, sąd, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego itp.

Na kierunku dostępne są specjalności na studiach pierwszego stopnia:

 • administracja i finanse samorządowe
 • cyberbezpieczeństwo i ochrona danych
 • kryminologia i kryminalistyka
 • służba celno-skarbowa i cywilna w administracji
 • służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa

oraz na studiach drugiego stopnia:

 • administracja bezpieczeństwa publicznego
 • wywiad i detektywistyka
 • zarządzanie kryzysowe i pomoc humanitarna.

Dla kogo studia na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia przewidziane są dla osób odpowiedzialnych, zaangażowanych w bezpieczeństwo kraju, planujących związać swoją przyszłość z instytucjami stojącymi na straży ładu i kontroli potencjalnych niebezpieczeństw.

Program kształcenia na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • podstawy nauki o państwie i prawie z elementami wstępu do prawoznawstwa
 • elementy prawa cywilnego i gospodarczego
 • teoria i podstawy bezpieczeństwa
 • prawo konstytucyjne
 • wybrane problemy społeczno-gospodarcze
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej i bezpieczeństwie
 • systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
 • patologie społeczne z elementami profilaktyki
 • zwalczanie przestępczości i terroryzmu
 • ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
 • prawo administracyjne
 • kontrola zarządcza i audyt w administracji publicznej
 • prawo karne
 • elementy prawa pracy i etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej i służbach mundurowych
 • legislacja administracyjna
 • prawo wykroczeń
 • stany nadzwyczajne i sytuacje kryzysowe
 • zajęcia strzeleckie
 • psychologiczne aspekty cyberprzemocy.

Oddzielną grupę stanowią przedmioty przypisane poszczególnym specjalnościom.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności zgłoszeń.

Perspektywy pracy po kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Absolwenci studiów są przygotowani do podjęcia aktywności zawodowej przykładowo w:

 • urzędach wojewódzkich
 • urzędach marszałkowskich
 • urzędach gminy i miasta, starostwa powiatowego
 • izbach obrachunkowych, urzędach pracy i ośrodkach kultury i zdrowia
 • biurach poselskich
 • Straży Pożarnej, Więziennej, Granicznej
 • firmach ubezpieczeniowych
 • bankach
 • urzędach skarbowych
 • administracji
 • sądach i innych instytucjach wymiaru sprawiedliwości
 • firmach detektywistycznych
 • wojsku
 • Żandarmerii Wojskowej
 • służbach wywiadu.

Opinie o kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Wraz ze zmianami ustrojowymi w naszym kraju i otwarciem granic RP zmieniła się również przestępczość kryminalna. Znajomość zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom i zwalczaniem przestępczości, często o charakterze międzynarodowym, jest absolutnie konieczna. Studia na tym kierunku dają możliwość zapoznania się nie tylko z teorią, ale przede wszystkim z praktycznymi aspektami pracy służb specjalnych oraz Policji. Studenci poznają konkretne metody i techniki, które są wykorzystywane w codziennej służbie.

Marek Dyjasz

wykładowca WSB, Inspektor w stanie spoczynku, były Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej

Kierunki pokrewne do kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Jakie uczelnie oferują kierunek administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

W których miastach można studiować kierunek administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Tarnowska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Zamojska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Piotrkowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet w Siedlcach