Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo informacyjne

Studia na kierunku Bezpieczeństwo informacyjne adresowane są do tych kandydatów, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa informacyjnego, inspektora ochrony danych osobowych, projektanta systemów bezpieczeństwa informacyjnego, specjalisty cyberops, menadżera i eksperta w sektorze publicznym i prywatnym, w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych w szczególności w Unii Europejskiej.

Jaką wiedzę zdobędziesz na kierunku Bezpieczeństwo informacyjne?

Absolwent tego kierunku będzie umiał dokonać interpretacji zjawisk zachodzących w systemach bezpieczeństwa informacyjnego oraz dokonać analizy krytycznej przyczyn i skutków procesów oraz zjawisk społecznych związanych z bezpieczeństwem informacyjnym.

Będzie posługiwał się aktami prawnymi, normatywnymi oraz dobrymi praktykami stosowanymi w zakresie systemów bezpieczeństwa informacyjnego, posługując się metodami i narzędziami informacyjno- komunikacyjnymi. Będzie kreatywny, a w swojej pracy będzie kierować się wrażliwością etyczną, zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Nabędzie zdolności do:

 • sprawnej realizacji zadań w obszarze systemów bezpieczeństwa informacyjnego,
 • efektywnej komunikacji,
 • organizacji pracy własnej i zespołowej
 • planowania rozwoju osobistego i współpracowników.

Praca po ukończeniu kierunku Bezpieczeństwo informacyjne

Absolwent będzie przygotowany do objęcia stanowisk pracy w administracji publicznej na szczeblu administracji rządowej i samorządowej w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa informacyjnego oraz wszelkich pokrewnych dziedzinach związanych z bezpieczeństwem informacji.

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo informacyjne

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo informacyjne

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku bezpieczeństwo informacyjne

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo informacyjne

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo informacyjne

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo informacyjne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Gdańska