Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo to propozycja, która odpowiada na współczesny rozwój informatyzacji i zagrożeń z nią związanych.

Studia przeznaczone są dla osób planujących zostać specjalistami w zakresie bezpieczeństwa informacji, przygotowanymi do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu projektowania, organizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, działających w różnych środowiskach.

Kierunek kryptologia i cyberbezpieczeństwo to studia zarówno cywilne, jak i wojskowe.

W ramach kierunku można wybrać jedną z trzech specjalności:

 • bezpieczeństwo cybernetyczne
 • cyberobrona
 • bezpieczeństwo informacyjne
 • systemy kryptograficzne.

Dla kogo studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Kryptologia to propozycja dla osób o umysłach ścisłych, posiadających ponadprzeciętną umiejętność myślenia logicznego, wnioskowania.

Kandydaci powinni bez trudu posługiwać się algorytmami, umieć je tworzyć, bez trudu poruszać się po zaawansowanych zagadnieniach matematyki, informatyki.

Cechować się kreatywnością, otwartym umysłem, zaradnością.


Program kształcenia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Kształcenie na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo obejmuje - w zależności od wybranej specjalności - m.in. tematykę:

 • inżynierii systemów bezpieczeństwa
 • zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • budowy systemów ochrony informacji
 • cyberbezpieczeństwa
 • zagrożeń w cyberprzestrzeni
 • metod skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom
 • budowy systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

W trakcie studiów na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo realizowany jest bogaty program nauczania obejmujący takie przedmioty, jak: inżynieria oprogramowania, języki i techniki programowania, kryptoanaliza klasyczna,akredytacja i certyfikacja urządzeń i systemów kryptograficznych, algebra liniowa, algorytmy blokowe, bazy danych, bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych, HTML i aplikacje webowe, zastosowania kryptografii w internecie. matematyka dyskretna. Studenci tego kierunku uczą się projektować i obsługiwać różnego typu systemy bezpieczeństwa, pracować w interdyscyplinarnych zespołach oraz identyfikować zagrożenia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Kandydaci na studia cywilne i wojskowe będą rekrutowani na podstawie wyników uzyskanych na maturze z następujących przedmiotów:

 • matematyka
 • fizyka lub informatyka
 • język obcy
 • język polski.

Kandydaci na studia wojskowe dodatkowo zdają test sprawności fizycznej i odbywają rozmowę kwalifikacyjną.

Muszą oni posiadać obywatelstwo polskie, nie być karani sądownie, posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Perspektywy pracy po kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Absolwenci kryptologii i cyberbezpieczeństwo przygotowani są do pracy w:

 • strukturach instytucji państwowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
 • gospodarce narodowej
 • Narodowym Centrum Kryptologii
 • instytucjach zajmujących się analizą i oceną bezpieczeństwa i ryzyka
 • podmiotach zaangażowanych w projektowanie systemów bezpieczeństwa informacji.

Absolwenci studiów wojskowych, mianowani na stopień podporucznika, kierowani są do pełnienia służby wojskowej.

Posiadają kompetencje do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

Opinie o kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Szacuje się, że wojsko co roku będzie potrzebować około 50 specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Studia dają unikatową wiedzę i umiejętności z zakresu cyberochrony, bezpieczeństwa informacyjnego, systemów kryptograficznych.

To jedyny taki kierunek, oferowany w Polsce.

Dowiedz się więcej o studiach na kryptologii i cyberbezpieczeństwie:


Kierunki pokrewne do kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Jakie uczelnie oferują kierunek kryptologia i cyberbezpieczeństwo

W których miastach można studiować kierunek kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Komentarze (1)

Kasia
Kierunek niszowy, raczej przydatny do pracy w strukturach wojskowych.
25.10.2019

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu