Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe to studia o charakterze interdyscyplinarnym.

Przygotowują studenta do pracy w organizacjach, instytucjach i służbach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem, obejmującym aspekty tak wewnętrzne, narodowe jak i międzynarodowe.

Celem studiów jest przybliżenie zasad identyfikacji zagrożeń, doboru środków w celu ich eliminowania czy ograniczania.

Studia zapewniają absolwentom podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk politycznych i stosunków międzynarodowych, co ma istotne znaczenie w kontekście dynamiki współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Uzyskane przez absolwentów umiejętności, dzięki połączeniu aspektów teoretycznych i praktycznych, zapewnią wielowymiarowe przygotowanie do pełnionych w przyszłości obowiązków w ramach pracy zawodowej.

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Studia przewidziane są dla osób zaradnych, odważnych, dynamicznych, potrafiących nieracjonalnie rozwiązywać problemy.

Radzących sobie w sytuacjach stresowych, kreatywnych.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • policja w systemie bezpieczeństwa państwa
 • geografia polityczna
 • wprowadzenie do studiów strategicznych
 • organizacja i zarządzanie
 • system polityczny RP
 • administracja publiczna
 • teoria bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Polsce
 • międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa
 • prawo wojny i konfliktów zbrojnych
 • bezpieczeństwo ekonomiczne państw w procesach globalizacji
 • etyka zawodowa w służbach mundurowych
 • bezpieczeństwo społeczne
 • terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • międzynarodowe stosunki wojskowe
 • bezpieczeństwo energetyczne
 • cyberbezpieczeństwo
 • przestępczość transnarodowa i sposoby jej zwalczania
 • zarządzanie kryzysowe
 • negocjacje kryzysowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Rekrutacja obejmuje następujące przedmioty:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • przedmiot do wyboru.

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy:

 • w organizacjach rządowych i pozarządowych, których działalność obejmuje sferę bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • w szeroko pojętych służbach mundurowych (takich jak: policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Straż Graniczna czy Wojsko Polskie)
 • w administracji publicznej różnego szczebla (lokalnego, wojewódzkiego, państwowego)
 • w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem narodowym
 • samorządzie lokalnym i regionalnym
 • w partiach politycznych
 • w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych
 • w szeroko pojętych środkach masowego przekazu, w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • w ośrodkach badawczych zajmujących się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa (politycznego, militarnego, gospodarczego, kulturowego, informacyjnego, w tym teleinformatycznego)
 • zespołach reagowania kryzysowego.

Opinie o kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Studia są odpowiedzią na potrzeby wynikające z pojawiania się nowych, nieznanych dotychczas zagrożeń.

Rozwój cywilizacyjny przynosi jednocześnie niebezpieczeństwa, które należy przewidywać i im przeciwdziałań oraz neutralizować, jeśli się pojawią.

Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe ma na celu przygotować kadry gotowe sprostać wymaganiom i standardom współczesnego bezpieczeństwa.

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Komentarze (1)

J.
Ostatnio mocno interesuje się tematem bezpieczeństwa narodowego i tylko tą tematykę chciałam poszerzyć, znalazłam uczelnię w której ten kierunek się rozdzielony - co dla mnie było super rozwiązaniem. Od października jestem studentką WSKZ i póki co jestem zadowolona bo studia są online i mogę uczyć się po pracy na spokojnie. Jak ktoś szuka to polecam ;)
28.12.2021

Zobacz również

Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu