Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe to studia o charakterze interdyscyplinarnym.

Przygotowują studenta do pracy w organizacjach, instytucjach i służbach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem, obejmującym aspekty tak wewnętrzne, narodowe jak i międzynarodowe.

Celem studiów jest przybliżenie zasad identyfikacji zagrożeń, doboru środków w celu ich eliminowania czy ograniczania.

Studia zapewniają absolwentom podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk politycznych i stosunków międzynarodowych, co ma istotne znaczenie w kontekście dynamiki współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Uzyskane przez absolwentów umiejętności, dzięki połączeniu aspektów teoretycznych i praktycznych, zapewnią wielowymiarowe przygotowanie do pełnionych w przyszłości obowiązków w ramach pracy zawodowej.

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Studia przewidziane są dla osób zaradnych, odważnych, dynamicznych, potrafiących nieracjonalnie rozwiązywać problemy.

Radzących sobie w sytuacjach stresowych, kreatywnych.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • policja w systemie bezpieczeństwa państwa
 • geografia polityczna
 • wprowadzenie do studiów strategicznych
 • organizacja i zarządzanie
 • system polityczny RP
 • administracja publiczna
 • teoria bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Polsce
 • międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa
 • prawo wojny i konfliktów zbrojnych
 • bezpieczeństwo ekonomiczne państw w procesach globalizacji
 • etyka zawodowa w służbach mundurowych
 • bezpieczeństwo społeczne
 • terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • międzynarodowe stosunki wojskowe
 • bezpieczeństwo energetyczne
 • cyberbezpieczeństwo
 • przestępczość transnarodowa i sposoby jej zwalczania
 • zarządzanie kryzysowe
 • negocjacje kryzysowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Rekrutacja obejmuje następujące przedmioty:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • przedmiot do wyboru.

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy:

 • w organizacjach rządowych i pozarządowych, których działalność obejmuje sferę bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • w szeroko pojętych służbach mundurowych (takich jak: policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Straż Graniczna czy Wojsko Polskie)
 • w administracji publicznej różnego szczebla (lokalnego, wojewódzkiego, państwowego)
 • w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem narodowym
 • samorządzie lokalnym i regionalnym
 • w partiach politycznych
 • w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych
 • w szeroko pojętych środkach masowego przekazu, w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • w ośrodkach badawczych zajmujących się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa (politycznego, militarnego, gospodarczego, kulturowego, informacyjnego, w tym teleinformatycznego)
 • zespołach reagowania kryzysowego.

Opinie o kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Studia są odpowiedzią na potrzeby wynikające z pojawiania się nowych, nieznanych dotychczas zagrożeń.

Rozwój cywilizacyjny przynosi jednocześnie niebezpieczeństwa, które należy przewidywać i im przeciwdziałań oraz neutralizować, jeśli się pojawią.

Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe ma na celu przygotować kadry gotowe sprostać wymaganiom i standardom współczesnego bezpieczeństwa.

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Komentarze (1)

J.
Ostatnio mocno interesuje się tematem bezpieczeństwa narodowego i tylko tą tematykę chciałam poszerzyć, znalazłam uczelnię w której ten kierunek się rozdzielony - co dla mnie było super rozwiązaniem. Od października jestem studentką WSKZ i póki co jestem zadowolona bo studia są online i mogę uczyć się po pracy na spokojnie. Jak ktoś szuka to polecam ;)
28.12.2021

Zobacz również

 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Politechnika Łódzka
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku