Jakiego artykułu szukasz?

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Odpowiednio przygotowane systemy ochrony oraz wykwalifikowane kadry spesjalistów mogą przyczynić się do eliminacji lub ograniczenia zagrożeń nie tylko w skali kraju.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Rosnące zagrożenie terrorystyczne, częste silne i nieprzewidziane zjawiska atmosferyczne, niebezpieczeństwa grożące w cyberprzestrzeni, katastrofy komunikacyjne lub budowlane, czy klęski ekologiczne budzą niepokój wśród obywateli.

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Odpowiednio przygotowane systemy ochrony oraz wykwalifikowane kadry specjalistów mogą przyczynić się do eliminacji lub ograniczenia zagrożeń nie tylko w skali kraju. Rośnie więc zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do utrzymania bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne łączą wiedzę z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych, społecznych, organizacji i funkcjonowania administracji oraz zarządzania. Bezpieczeństwo wewnętrzne można studiować na uniwersytetach, uczelniach wojskowych oraz w niepublicznych szkołach wyższych.

Bezpieczeństwo wewnętrzne - specjalności

Wybrane specjalności oferowane przez uczelnie na Bezpieczeństwie wewnętrznym:

 • bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • zarządzanie kryzysowe
 • zarządzanie obronnością
 • służby specjalne i policyjne
 • detektywi styka i ochrona osób i mienia
 • menedżer bezpieczeństwa
 • bezpieczeństwo informacji
 • administracja i zarządzanie w bezpieczeństwie
 • organizacja i bezpieczeństwo w turystyce
 • zarządzanie bezpieczeństwem
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • specjalność policyjna
 • specjalista ds. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
 • bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • detektywistyka
 • przywództwo w zarządzaniu bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo wewnętrzne - przedmioty na studiach

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne:

bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo wewnętrzne i Unii Europejskiej, socjologia, wstęp do nauki o państwie i prawie, podstawy psychologii, społeczeństwo informacyjne, teoria organizacji i zarządzania, międzynarodowa ochrona praw człowieka, etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych, prawo karne, podstawy kryminologii i kryminalistyki, zwalczanie przestępczości, bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, bezpieczeństwo społeczne, geografia polityczna i ekonomiczna, ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, bezpieczeństwo społeczeństw lokalnych, bezpieczeństwo ekologiczne, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zwalczanie terroryzmu, bezpieczeństwo międzynarodowe, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, stany wyjątkowe i nadzwyczajne, współpraca z mediami i podstawy komunikacji społecznej.

Na wybranych specjalnościach organizowane są zajęcia z technik samoobrony, sztuk walki i strzelectwa.

Praca po Bezpieczeństwie wewnętrznym

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne są przygotowani do pracy w służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, jak np. policja, straż pożarna, straż miejska, straż graniczna, służby zarządzania kryzysowego, służba więzienna, służba celna, inspekcja transportu drogowego, straż ochrony kolei, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, służby ochrony, Biuro Ochrony Rządu, a także organizacjach pozarządowych zajmujących się m.in. bezpieczeństwem ekologicznym, socjalnym, zapobieganiem przestępczości, ochroną praw człowieka.

Mogą pracować w instytucjach i organizacjach związanych z kierowaniem zespołami w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych i zagrożenia państwa np. w Centrach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, Centrach Powiadamiania Ratunkowego, na stanowiskach koordynatorów medycznych, w służbach rządowych oraz samorządowych realizujących zadania obronne, instytucjach cywilnych zapewniających ochronę i obronę narodową na stanowiskach kierowników, ekspertów, inspektorów bądź doradców, w służbach mundurowych, w strukturach MSWiA i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym (Interpol, Europol).

Kandydaci na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powinni być odporni na stres, gotowi podjąć pracę w sytuacjach kryzysowych czy konfliktowych, łatwo podejmujący decyzje.

„ - Uważam, że to bardzo ciekawy kierunek. Są przedmioty, na których wystarczy mieć ogólne pojęcie o świecie, żeby brać udział w dyskusji, ale też takie, że trzeba więcej się przygotować. Na pierwszym semestrze jest więcej przedmiotów ogólnych, np. filozofia, socjologia, logika, historia konfliktów społecznych, współczesne stosunki międzynarodowe, geografia polityczna i ekonomiczna, podstawy statystyki i demografii i inne. Dopiero później, od drugiego semestru, a bardziej od drugiego roku zaczynają się zajęcia bardziej kierunkowe, np. bezpieczeństwo państwa, etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych itp. Sądzę, że obecnie, kiedy szeroko pojęte bezpieczeństwo obywateli stanowi jeden z celów polityki państwa, to kierunek przyszłościowy” - przekonuje Monika, studenta ostatniego roku bezpieczeństwa wewnętrznego.

Powiązane treści

Bezpieczeństwo wewnętrzne – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Bezpieczeństwo wewnętrzne – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Bezpieczeństwo w Kielcach
Bezpieczeństwo w Kielcach
Bezpieczeństwo w Zielonej Górze
Bezpieczeństwo w Zielonej Górze
Bezpieczeństwo w Olsztynie
Bezpieczeństwo w Olsztynie
Bezpieczeństwo w Katowicach
Bezpieczeństwo w Katowicach
Bezpieczeństwo w Opolu
Bezpieczeństwo w Opolu
Bezpieczeństwo w Rzeszowie
Bezpieczeństwo w Rzeszowie
Bezpieczeństwo w Lublinie
Bezpieczeństwo w Lublinie
Bezpieczeństwo w Bydgoszczy
Bezpieczeństwo w Bydgoszczy
Bezpieczeństwo w Białymstoku
Bezpieczeństwo w Białymstoku
Bezpieczeństwo w Gdańsku i Trójmieście
Bezpieczeństwo w Gdańsku i Trójmieście
Bezpieczeństwo w Toruniu
Bezpieczeństwo w Toruniu
Bezpieczeństwo w Łodzi
Bezpieczeństwo w Łodzi
Bezpieczeństwo w Warszawie
Bezpieczeństwo w Warszawie
Bezpieczeństwo w Szczecinie
Bezpieczeństwo w Szczecinie
Bezpieczeństwo w Krakowie
Bezpieczeństwo w Krakowie
Bezpieczeństwo we Wrocławiu
Bezpieczeństwo we Wrocławiu
Bezpieczeństwo w Poznaniu
Bezpieczeństwo w Poznaniu
Analityka bezpieczeństwa nowym kierunkiem studiów w PWSZ Gniezno
Analityka bezpieczeństwa nowym kierunkiem studiów w PWSZ Gniezno
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
​Bezpieczeństwo zdrowotne w Gdańsku i Skoczowie
​Bezpieczeństwo zdrowotne w Gdańsku i Skoczowie
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kryptologia i cyberbezpieczeństwo
​Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - bezpieczeństwo zdrowotne
​Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - bezpieczeństwo zdrowotne
​Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - bezpieczeństwo wewnętrzne
​Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Studiuję bezpieczeństwo narodowe - opowiada Arkadiusz Szkop, student Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Studiuję bezpieczeństwo narodowe - opowiada Arkadiusz Szkop, student Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Komentarze (2)

gykl
Skończyłem licencjat na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie, ale teraz się zastanawiam czy zostać u nich i kontynuować ten sam kierunek na studiach magisterskich czy zrobić coś innego? Może bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i w tym kierunku? Co teraz jest chodliwe?
12.04.2018
01.10.2014
bbb
ten kierunek daje szansę dostać się np do policji na wyższe stanowiska niz tylko dzielnicowy albo prewencja...
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu