Jakiego artykułu szukasz?

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Odpowiednio przygotowane systemy ochrony oraz wykwalifikowane kadry spesjalistów mogą przyczynić się do eliminacji lub ograniczenia zagrożeń nie tylko w skali kraju.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Rosnące zagrożenie terrorystyczne, częste silne i nieprzewidziane zjawiska atmosferyczne, niebezpieczeństwa grożące w cyberprzestrzeni, katastrofy komunikacyjne lub budowlane, czy klęski ekologiczne budzą niepokój wśród obywateli.

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Odpowiednio przygotowane systemy ochrony oraz wykwalifikowane kadry specjalistów mogą przyczynić się do eliminacji lub ograniczenia zagrożeń nie tylko w skali kraju. Rośnie więc zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do utrzymania bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne łączą wiedzę z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych, społecznych, organizacji i funkcjonowania administracji oraz zarządzania. Bezpieczeństwo wewnętrzne można studiować na uniwersytetach, uczelniach wojskowych oraz w niepublicznych szkołach wyższych.

Wybrane specjalności oferowane przez uczelnie na Bezpieczeństwie wewnętrznym:

 • bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • zarządzanie kryzysowe
 • zarządzanie obronnością
 • służby specjalne i policyjne
 • detektywi styka i ochrona osób i mienia
 • menedżer bezpieczeństwa
 • bezpieczeństwo informacji
 • administracja i zarządzanie w bezpieczeństwie
 • organizacja i bezpieczeństwo w turystyce
 • zarządzanie bezpieczeństwem
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • specjalność policyjna
 • specjalista ds. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
 • bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • detektywistyka
 • przywództwo w zarządzaniu bezpieczeństwem

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne:

bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo wewnętrzne i Unii Europejskiej, socjologia, wstęp do nauki o państwie i prawie, podstawy psychologii, społeczeństwo informacyjne, teoria organizacji i zarządzania, międzynarodowa ochrona praw człowieka, etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych, prawo karne, podstawy kryminologii i kryminalistyki, zwalczanie przestępczości, bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, bezpieczeństwo społeczne, geografia polityczna i ekonomiczna, ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, bezpieczeństwo społeczeństw lokalnych, bezpieczeństwo ekologiczne, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zwalczanie terroryzmu, bezpieczeństwo międzynarodowe, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, stany wyjątkowe i nadzwyczajne, współpraca z mediami i podstawy komunikacji społecznej.

Na wybranych specjalnościach organizowane są zajęcia z technik samoobrony, sztuk walki i strzelectwa.

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne są przygotowani do pracy w służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, jak np. policja, straż pożarna, straż miejska, straż graniczna, służby zarządzania kryzysowego, służba więzienna, służba celna, inspekcja transportu drogowego, straż ochrony kolei, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, służby ochrony, Biuro Ochrony Rządu, a także organizacjach pozarządowych zajmujących się m.in. bezpieczeństwem ekologicznym, socjalnym, zapobieganiem przestępczości, ochroną praw człowieka.

Mogą pracować w instytucjach i organizacjach związanych z kierowaniem zespołami w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych i zagrożenia państwa np. w Centrach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, Centrach Powiadamiania Ratunkowego, na stanowiskach koordynatorów medycznych, w służbach rządowych oraz samorządowych realizujących zadania obronne, instytucjach cywilnych zapewniających ochronę i obronę narodową na stanowiskach kierowników, ekspertów, inspektorów bądź doradców, w służbach mundurowych, w strukturach MSWiA i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym (Interpol, Europol).

Kandydaci na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powinni być odporni na stres, gotowi podjąć pracę w sytuacjach kryzysowych czy konfliktowych, łatwo podejmujący decyzje.

„ - Uważam, że to bardzo ciekawy kierunek. Są przedmioty, na których wystarczy mieć ogólne pojęcie o świecie, żeby brać udział w dyskusji, ale też takie, że trzeba więcej się przygotować. Na pierwszym semestrze jest więcej przedmiotów ogólnych, np. filozofia, socjologia, logika, historia konfliktów społecznych, współczesne stosunki międzynarodowe, geografia polityczna i ekonomiczna, podstawy statystyki i demografii i inne. Dopiero później, od drugiego semestru, a bardziej od drugiego roku zaczynają się zajęcia bardziej kierunkowe, np. bezpieczeństwo państwa, etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych itp. Sądzę, że obecnie, kiedy szeroko pojęte bezpieczeństwo obywateli stanowi jeden z celów polityki państwa, to kierunek przyszłościowy” - przekonuje Monika, studenta ostatniego roku bezpieczeństwa wewnętrznego.

Powiązane treści

Analityka bezpieczeństwa nowym kierunkiem studiów w PWSZ Gniezno
Analityka bezpieczeństwa nowym kierunkiem studiów w PWSZ Gniezno
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
​Bezpieczeństwo zdrowotne w Gdańsku i Skoczowie
​Bezpieczeństwo zdrowotne w Gdańsku i Skoczowie
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kryptologia i cyberbezpieczeństwo
​Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - bezpieczeństwo zdrowotne
​Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - bezpieczeństwo zdrowotne
​Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - bezpieczeństwo wewnętrzne
​Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - bezpieczeństwo wewnętrzne
Studiuję bezpieczeństwo narodowe - opowiada Arkadiusz Szkop, student Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Studiuję bezpieczeństwo narodowe - opowiada Arkadiusz Szkop, student Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe

Komentarze (2)

gykl
Skończyłem licencjat na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie, ale teraz się zastanawiam czy zostać u nich i kontynuować ten sam kierunek na studiach magisterskich czy zrobić coś innego? Może bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i w tym kierunku? Co teraz jest chodliwe?
12.04.2018
01.10.2014
bbb
ten kierunek daje szansę dostać się np do policji na wyższe stanowiska niz tylko dzielnicowy albo prewencja...