Jakiego artykułu szukasz?

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Odpowiednio przygotowane systemy ochrony oraz wykwalifikowane kadry spesjalistów mogą przyczynić się do eliminacji lub ograniczenia zagrożeń nie tylko w skali kraju.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Rosnące zagrożenie terrorystyczne, częste silne i nieprzewidziane zjawiska atmosferyczne, niebezpieczeństwa grożące w cyberprzestrzeni, katastrofy komunikacyjne lub budowlane, czy klęski ekologiczne budzą niepokój wśród obywateli.

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Odpowiednio przygotowane systemy ochrony oraz wykwalifikowane kadry specjalistów mogą przyczynić się do eliminacji lub ograniczenia zagrożeń nie tylko w skali kraju. Rośnie więc zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do utrzymania bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne łączą wiedzę z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych, społecznych, organizacji i funkcjonowania administracji oraz zarządzania. Bezpieczeństwo wewnętrzne można studiować na uniwersytetach, uczelniach wojskowych oraz w niepublicznych szkołach wyższych.

Bezpieczeństwo wewnętrzne - specjalności

Wybrane specjalności oferowane przez uczelnie na Bezpieczeństwie wewnętrznym:

 • bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • zarządzanie kryzysowe
 • zarządzanie obronnością
 • służby specjalne i policyjne
 • detektywi styka i ochrona osób i mienia
 • menedżer bezpieczeństwa
 • bezpieczeństwo informacji
 • administracja i zarządzanie w bezpieczeństwie
 • organizacja i bezpieczeństwo w turystyce
 • zarządzanie bezpieczeństwem
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • specjalność policyjna
 • specjalista ds. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
 • bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • detektywistyka
 • przywództwo w zarządzaniu bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo wewnętrzne - przedmioty na studiach

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne:

bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo wewnętrzne i Unii Europejskiej, socjologia, wstęp do nauki o państwie i prawie, podstawy psychologii, społeczeństwo informacyjne, teoria organizacji i zarządzania, międzynarodowa ochrona praw człowieka, etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych, prawo karne, podstawy kryminologii i kryminalistyki, zwalczanie przestępczości, bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, bezpieczeństwo społeczne, geografia polityczna i ekonomiczna, ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, bezpieczeństwo społeczeństw lokalnych, bezpieczeństwo ekologiczne, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zwalczanie terroryzmu, bezpieczeństwo międzynarodowe, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, stany wyjątkowe i nadzwyczajne, współpraca z mediami i podstawy komunikacji społecznej.

Na wybranych specjalnościach organizowane są zajęcia z technik samoobrony, sztuk walki i strzelectwa.

Praca po Bezpieczeństwie wewnętrznym

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne są przygotowani do pracy w służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, jak np. policja, straż pożarna, straż miejska, straż graniczna, służby zarządzania kryzysowego, służba więzienna, służba celna, inspekcja transportu drogowego, straż ochrony kolei, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, służby ochrony, Biuro Ochrony Rządu, a także organizacjach pozarządowych zajmujących się m.in. bezpieczeństwem ekologicznym, socjalnym, zapobieganiem przestępczości, ochroną praw człowieka.

Mogą pracować w instytucjach i organizacjach związanych z kierowaniem zespołami w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych i zagrożenia państwa np. w Centrach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, Centrach Powiadamiania Ratunkowego, na stanowiskach koordynatorów medycznych, w służbach rządowych oraz samorządowych realizujących zadania obronne, instytucjach cywilnych zapewniających ochronę i obronę narodową na stanowiskach kierowników, ekspertów, inspektorów bądź doradców, w służbach mundurowych, w strukturach MSWiA i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym (Interpol, Europol).

Kandydaci na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powinni być odporni na stres, gotowi podjąć pracę w sytuacjach kryzysowych czy konfliktowych, łatwo podejmujący decyzje.

„ - Uważam, że to bardzo ciekawy kierunek. Są przedmioty, na których wystarczy mieć ogólne pojęcie o świecie, żeby brać udział w dyskusji, ale też takie, że trzeba więcej się przygotować. Na pierwszym semestrze jest więcej przedmiotów ogólnych, np. filozofia, socjologia, logika, historia konfliktów społecznych, współczesne stosunki międzynarodowe, geografia polityczna i ekonomiczna, podstawy statystyki i demografii i inne. Dopiero później, od drugiego semestru, a bardziej od drugiego roku zaczynają się zajęcia bardziej kierunkowe, np. bezpieczeństwo państwa, etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych itp. Sądzę, że obecnie, kiedy szeroko pojęte bezpieczeństwo obywateli stanowi jeden z celów polityki państwa, to kierunek przyszłościowy” - przekonuje Monika, studenta ostatniego roku bezpieczeństwa wewnętrznego.

Powiązane treści

Bezpieczeństwo wewnętrzne – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Bezpieczeństwo wewnętrzne – co zdawać na maturze, żeby dostać się na studia?
Bezpieczeństwo w Kielcach
Bezpieczeństwo w Kielcach
Bezpieczeństwo w Zielonej Górze
Bezpieczeństwo w Zielonej Górze
Bezpieczeństwo w Olsztynie
Bezpieczeństwo w Olsztynie
Bezpieczeństwo w Katowicach
Bezpieczeństwo w Katowicach
Bezpieczeństwo w Opolu
Bezpieczeństwo w Opolu
Bezpieczeństwo w Rzeszowie
Bezpieczeństwo w Rzeszowie
Bezpieczeństwo w Lublinie
Bezpieczeństwo w Lublinie
Bezpieczeństwo w Bydgoszczy
Bezpieczeństwo w Bydgoszczy
Bezpieczeństwo w Białymstoku
Bezpieczeństwo w Białymstoku
Bezpieczeństwo w Gdańsku i Trójmieście
Bezpieczeństwo w Gdańsku i Trójmieście
Bezpieczeństwo w Toruniu
Bezpieczeństwo w Toruniu
Bezpieczeństwo w Łodzi
Bezpieczeństwo w Łodzi
Bezpieczeństwo w Warszawie
Bezpieczeństwo w Warszawie
Bezpieczeństwo w Szczecinie
Bezpieczeństwo w Szczecinie
Bezpieczeństwo w Krakowie
Bezpieczeństwo w Krakowie
Bezpieczeństwo we Wrocławiu
Bezpieczeństwo we Wrocławiu
Bezpieczeństwo w Poznaniu
Bezpieczeństwo w Poznaniu
Analityka bezpieczeństwa nowym kierunkiem studiów w PWSZ Gniezno
Analityka bezpieczeństwa nowym kierunkiem studiów w PWSZ Gniezno
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
​Bezpieczeństwo zdrowotne w Gdańsku i Skoczowie
​Bezpieczeństwo zdrowotne w Gdańsku i Skoczowie
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kryptologia i cyberbezpieczeństwo
​Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - bezpieczeństwo zdrowotne
​Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - bezpieczeństwo zdrowotne
​Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - bezpieczeństwo wewnętrzne
​Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Studiuję bezpieczeństwo narodowe - opowiada Arkadiusz Szkop, student Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Studiuję bezpieczeństwo narodowe - opowiada Arkadiusz Szkop, student Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Komentarze (2)

gykl
Skończyłem licencjat na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie, ale teraz się zastanawiam czy zostać u nich i kontynuować ten sam kierunek na studiach magisterskich czy zrobić coś innego? Może bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i w tym kierunku? Co teraz jest chodliwe?
12.04.2018
01.10.2014
bbb
ten kierunek daje szansę dostać się np do policji na wyższe stanowiska niz tylko dzielnicowy albo prewencja...
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Śląska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Zamojska
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Tarnowska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Poznańska