Jakiego artykułu szukasz?

Bezpieczeństwo w Gdańsku i Trójmieście

Techniki mediacji i negocjacji, tworzenie planów reagowania kryzysowego, obsługa broni, zabezpieczanie śladów kryminalistycznych to wybrane zagadnienia poruszane na studiach związanych z bezpieczeństwem.

Bezpieczeństwo w Gdańsku i Trójmieście

Jeśli interesujesz się sprawami związanymi z bezpieczeństwem, jesteś osoba zaradną, odpowiedzialną, dynamiczną – możesz wybrać jeden z wielu kierunków z tego zakresu. W tym artykule zbieramy informacje o dostępnych uczelniach, zasadach rekrutacji oraz perspektywach zawodowych.

Bezpieczeństwo w Gdańsku i Trójmieście

W tym ośrodku akademickim dostępne są liczne kierunki z obszaru bezpieczeństwa. Na szczególną uwagę zasługują studia typowe dla nadmorskich uczelni, związane z bezpieczeństwem morskim.

Bezpieczeństwo wewnętrzne, wybrane specjalności:

 • bezpieczeństwo militarne
 • kryminalistyka
 • służby specjalne i policyjne
 • zarządzanie kryzysowe
 • służby mundurowe
 • antyterroryzm
 • bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm
 • bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo narodowe, specjalności:

 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo morskie państwa

Bezpieczeństwo morskie, wybrane specjalności:

 • bezpieczeństwo turystyki morskiej
 • morskie bezpieczeństwo ekologiczne
 • bezpieczeństwo eksploatacyjne obiektów i obszarów morskich
 • terroryzm morski
 • zarządzanie bezpieczeństwem morskim
 • zarządzanie kryzysowe na morzu
 • ochrona i obrona statków i obiektów morskich

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce

Bezpieczeństwo zdrowotne, wybrane specjalności:

 • polityka klimatyczna
 • zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
 • zarządzanie w zagrożeniu pandemicznym

Systemy informacyjne w bezpieczeństwie, specjalności:

 • analiza danych
 • cyberbezpieczeństwo

Aktualną ofertę studiów sprawdzaj na https://opinieouczelniach.pl/studia-trojmiasto/.

Bezpieczeństwo w Gdańsku i Trójmieście – uczelnie i rekrutacja

Wybrać możecie spośród następujących szkół wyższych:

Uniwersytet Gdański

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Uczelnie niepubliczne przyjmują na podstawie kolejności zgłoszeń, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Na Uniwersytecie Gdańskim punktowany jest język angielski oraz jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, matematyka.

Bezpieczeństwo w Gdańsku i trójmieście – praca

Absolwenci kierunków związanych z bezpieczeństwem zależnie od wybranych studiów i specjalności mogą pracować w:

 • administracji
 • centrach zarządzania kryzysowego
 • instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego
 • sektorze gospodarki morskiej, jednostkach zajmujących się współpracą międzynarodową i szerokorozumianym bezpieczeństwem państwa i obywateli
 • służbach mundurowych
 • działach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji
 • instytucjach kontrolujących i monitorujących środowisko naturalne oraz warunki pracy, a także prowadzących kontrolę jakości działań w przemyśle oraz zakładach opieki zdrowotnej
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Więcej o studiach na Bezpieczeństwie:

Powiązane treści

Bezpieczeństwo w Kielcach
Bezpieczeństwo w Kielcach
Bezpieczeństwo w Zielonej Górze
Bezpieczeństwo w Zielonej Górze
Bezpieczeństwo w Olsztynie
Bezpieczeństwo w Olsztynie
Bezpieczeństwo w Katowicach
Bezpieczeństwo w Katowicach
Bezpieczeństwo w Opolu
Bezpieczeństwo w Opolu
Bezpieczeństwo w Rzeszowie
Bezpieczeństwo w Rzeszowie
Bezpieczeństwo w Lublinie
Bezpieczeństwo w Lublinie
Bezpieczeństwo w Bydgoszczy
Bezpieczeństwo w Bydgoszczy
Bezpieczeństwo w Białymstoku
Bezpieczeństwo w Białymstoku
Bezpieczeństwo w Toruniu
Bezpieczeństwo w Toruniu
Bezpieczeństwo w Łodzi
Bezpieczeństwo w Łodzi
Bezpieczeństwo w Warszawie
Bezpieczeństwo w Warszawie
Bezpieczeństwo w Szczecinie
Bezpieczeństwo w Szczecinie
Bezpieczeństwo w Krakowie
Bezpieczeństwo w Krakowie
Bezpieczeństwo we Wrocławiu
Bezpieczeństwo we Wrocławiu
Bezpieczeństwo w Poznaniu
Bezpieczeństwo w Poznaniu
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Lubelska
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy