Jakiego artykułu szukasz?

Bezpieczeństwo w Gdańsku i Trójmieście

Techniki mediacji i negocjacji, tworzenie planów reagowania kryzysowego, obsługa broni, zabezpieczanie śladów kryminalistycznych to wybrane zagadnienia poruszane na studiach związanych z bezpieczeństwem.

Bezpieczeństwo w Gdańsku i Trójmieście

Jeśli interesujesz się sprawami związanymi z bezpieczeństwem, jesteś osoba zaradną, odpowiedzialną, dynamiczną – możesz wybrać jeden z wielu kierunków z tego zakresu. W tym artykule zbieramy informacje o dostępnych uczelniach, zasadach rekrutacji oraz perspektywach zawodowych.

Bezpieczeństwo w Gdańsku i Trójmieście

W tym ośrodku akademickim dostępne są liczne kierunki z obszaru bezpieczeństwa. Na szczególną uwagę zasługują studia typowe dla nadmorskich uczelni, związane z bezpieczeństwem morskim.

Bezpieczeństwo wewnętrzne, wybrane specjalności:

 • bezpieczeństwo militarne
 • kryminalistyka
 • służby specjalne i policyjne
 • zarządzanie kryzysowe
 • służby mundurowe
 • antyterroryzm
 • bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm
 • bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo narodowe, specjalności:

 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo morskie państwa

Bezpieczeństwo morskie, wybrane specjalności:

 • bezpieczeństwo turystyki morskiej
 • morskie bezpieczeństwo ekologiczne
 • bezpieczeństwo eksploatacyjne obiektów i obszarów morskich
 • terroryzm morski
 • zarządzanie bezpieczeństwem morskim
 • zarządzanie kryzysowe na morzu
 • ochrona i obrona statków i obiektów morskich

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce

Bezpieczeństwo zdrowotne, wybrane specjalności:

 • polityka klimatyczna
 • zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
 • zarządzanie w zagrożeniu pandemicznym

Systemy informacyjne w bezpieczeństwie, specjalności:

 • analiza danych
 • cyberbezpieczeństwo

Aktualną ofertę studiów sprawdzaj na https://opinieouczelniach.pl/studia-trojmiasto/.

Bezpieczeństwo w Gdańsku i Trójmieście – uczelnie i rekrutacja

Wybrać możecie spośród następujących szkół wyższych:

Uniwersytet Gdański

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Uczelnie niepubliczne przyjmują na podstawie kolejności zgłoszeń, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Na Uniwersytecie Gdańskim punktowany jest język angielski oraz jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, matematyka.

Bezpieczeństwo w Gdańsku i trójmieście – praca

Absolwenci kierunków związanych z bezpieczeństwem zależnie od wybranych studiów i specjalności mogą pracować w:

 • administracji
 • centrach zarządzania kryzysowego
 • instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego
 • sektorze gospodarki morskiej, jednostkach zajmujących się współpracą międzynarodową i szerokorozumianym bezpieczeństwem państwa i obywateli
 • służbach mundurowych
 • działach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji
 • instytucjach kontrolujących i monitorujących środowisko naturalne oraz warunki pracy, a także prowadzących kontrolę jakości działań w przemyśle oraz zakładach opieki zdrowotnej
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Więcej o studiach na Bezpieczeństwie:

Powiązane treści

Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji