Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach

Sprawdzamy, gdzie w Kielcach można studiować Bezpieczeństwo wewnętrzne. Jakie można wybrać specjalności, jakie obowiązują zasady rekrutacji oraz gdzie zatrudniani są absolwenci z takim wykształceniem.
bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Kielcach

Studia na kierunkach związanych z bezpieczeństwem są szansą uzyskania m.in. wiedzy o funkcjonowaniu organów mających zapewnić bezpieczeństwo w na szczeblu państwowym oraz samorządowym. Duży udział zajęć praktycznych przybliża sposoby reagowania i procedury wypracowane w rzeczywistych sytuacjach różnorodnych zagrożeń.

Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest poczucie bezpieczeństwa. Współczesne zagrożenia dotyczą kwestii ekologii, żywiołów przyrody, konfliktów międzynarodowych, mają postać cyberataków.

Bezpieczeństwo wewnętrzne - przedmioty na studiach

Program kształcenia przewiduje m.in. przedmioty: socjologia, nauka o państwie i prawie, bezpieczeństwo państwa, prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych, kryminologia i kryminalistyka, zwalczanie przestępczości, bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, bezpieczeństwo ekonomiczne, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, organizacja i zarządzanie, ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, bezpieczeństwo społeczności lokalnych, bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni, zwalczanie terroryzmu, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Bezpieczeństwo wewnętrzne - specjalności

Studenci kieleckich uczelni mogą wybrać:

 • bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • zarządzanie kryzysowe
 • policyjna
 • zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia
 • obrona państwa

Bezpieczeństwo wewnętrzne - rekrutacja

Niepubliczne szkoły wyższe rekrutują na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Bezpieczeństwo możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia związane z bezpieczeństwiem i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Bezpieczeństwo wewnętrzne – praca po studiach

Przykładowe miejsca zatrudnienia dla absolwentów kierunków z zakresu bezpieczeństwa to m.in.:

 • instytucje zarządzania kryzysowego
 • służby mundurowe
 • firmy świadczące usługi ochrony osób i mienia
 • administracja
 • instytucje międzynarodowe
 • służby dyplomatyczne.

Czy warto studiować Bezpieczeństwo wewnętrzne?

Wraz z rozwojem technologii pojawiają się nowe, nieznane dotychczas zagrożenia. Potrzebni są więc specjaliści potrafiący odpowiednio wcześnie reagować i przeciwdziałać niebezpieczeństwom.

Bezpieczeństwo wewnętrzne - opinie

Praca w dziedzinie bezpieczeństwa bywa stresująca, ponieważ wymaga szybkich decyzji, reakcji na nagłe sytuacje i często działania w warunkach presji.

Zagrożenia związane z bezpieczeństwem bardzo szybko się zmieniają, co oznacza, że absolwenci muszą być stale na bieżąco i uczyć się nowych umiejętności, aby być skutecznymi w swoich rolach.

***

Może zainteresują Cię inne kierunki związane z tematyką bezpieczeństwa? Zobacz nasze propozycje:

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo narodowe

Tutaj znajduje się wykaz kierunków społecznych.

Jakie uczelnie w Kielcach oferują kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Jakie inne kierunki oferowane są w Kielcach

 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Coventry University Wrocław
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Politechnika Śląska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy