Jakiego kierunku studiów szukasz?

Logistyka w Kielcach

Nieustannie rozwijający się rynek potrzebuje dobrze wykształconych specjalistów z zakresu logistyki. Sprawdź, na jakich uczelniach w Kielcach możesz zdobyć wykształcenie logistyczne.
logistyka w Kielcach

Logistyka - studia

Studia na logistyce są dwustopniowe. Po 3 lub 3,5-letnim etapie kształcenia absolwenci uzyskują dyplom licencjata lub inżyniera. W Kielcach nie ma możliwości kontynuowania kształcenia na logistyce na magisterskich studiach II stopnia, ewentualnie na kierunkach pokrewnych, w wybranych uczelniach.

Czym zajmuje się logistyk?

Zadaniem logistyka jest sprawne zarządzanie przepływem surowców, produktów, finansów, aby w efekcie odpowiedni produkt dotarł we właściwym czasie w określone miejsce. Wymaga to podejmowania wielu decyzji, reagowania na dynamicznie zmieniającą się sytuację. Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekuje się odporności na stres, dobrej komunikatywności, zaradności, samodzielności i zdolności analitycznych.

Logistyka - przedmioty na studiach

Przykładowe przedmioty w programie studiów: podstawy logistyki, materiałoznawstwo, infrastruktura logistyczna, procesy produkcyjne, technologie internetowe, logistyka zaopatrzenia, rynek usług logistycznych, bazy danych, ekonometria, zarządzanie jakością, sieci logistyczne, logistyka dystrybucji, transport w systemach logistycznych, zintegrowane systemy zarządzania.

Zajęcia mają formę wykładów, ćwiczeń, laboratoriów oraz projektów wykonywanych przez studentów.

Logistyka - specjalizacje

Kieleckie uczelnie oferują:

 • zarządzanie logistyczne
 • projektowanie systemów logistycznych
 • logistyka przedsiębiorstw
 • branża TSL

Logistyka - rekrutacja

Rekrutacja na PŚ odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie.

Nabór na UJK obejmuje wyniki maturalne z języka polskiego, języka obcego oraz matematyki.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Logistykę możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia logistyczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Logistyce

Absolwenci zatrudniani są jako specjaliści lub menedżerowie we wszystkich działach przedsiębiorstw:

 • planowania,
 • zakupów,
 • produkcji,
 • dystrybucji,
 • transportu,
 • sprzedaży,
 • usług posprzedażowych.

Są przygotowani do prowadzenia własnej działalności, pracy w firmach spedycyjnych, transportowych.

Ile zarabia logistyk?

Według raportów pracuj.pl początkujący pracownik zarabia przeciętnie 4500 zł brutto, a specjalista ds. logistyki z kilkuletnim stażem - 6500 zł brutto. Kluczowa jest oczywiście znajomość języków obcych oraz specjalistycznego oprogramowania, jak choćby SAP. Studia na logistyce to z pewnością dobra inwestycja w przyszłe życie zawodowe.

Czy warto studiować Logistykę?

W każdym przedsiębiorstwie przemieszczanie produktów, wiedzy i informacji to działania absolutnie niezbędne. Generuje to spore koszty, zatem poszukuje się metod ich minimalizowania w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej. Sprawnie zorganizowana logistyka, jako dziedzina wiedzy o przemieszczaniu produktów i informacji, przesądza o „być albo nie być” dla praktycznie każdego współczesnego przedsiębiorstwa.

Logistyka - opinie

***

Tutaj znajdziesz informacje o studiach technicznych

Przeczytaj opisy kierunków technicznych

Poznaj inne kierunki związane z zagadnieniami logistyki:

Logistyka międzynarodowa

Transport i logistyka

Inżynieria logistyki

Logistics

Logistyka i spedycja

Transport

Jakie uczelnie w Kielcach oferują kierunek logistyka

Jakie inne kierunki oferowane są w Kielcach

a
administracja architektura automatyka i elektrotechnika przemysłowa automatyka i robotyka
b
bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biotechnologia biotechnology budownictwo
c
chemia
d
data engineering design design społeczny dietetyka dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edytorstwo klasyczne i cyfrowe ekonomia elektromobilność elektronika i telekomunikacja elektrotechnika energetyka
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna
g
geodezja i kartografia geografia geoinformacja z gospodarką przestrzenną geopolityka grafika
h
historia
i
informatyka informatyka przemysłowa inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria danych inżynieria środowiska
k
kierunek lekarski kosmetologia kryminologia stosowana
l
lingwistyka stosowana logistyka logopedia
m
marketing i biznes elektroniczny matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika
o
ochrona środowiska odnawialne źródła energii
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo położnictwo praca socjalna prawo psychologia
r
ratownictwo medyczne rolnictwo
s
scandinavian studies (studia skandynawskie) stosunki międzynarodowe systemy diagnostyczne w medycynie sztuki plastyczne
t
teleinformatyka transport transport i logistyka turystyka i rekreacja turystyka zrównoważona
v
visual arts
w
wychowanie fizyczne wzornictwo przemysłowe
z
zarządzanie zarządzanie biznesowe zarządzanie i coaching zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie w politykach publicznych zdrowie publiczne
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Piotrkowska
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Śląska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie