Jakiego kierunku studiów szukasz?

Logistyka w Bydgoszczy

Logistyka to taki sposób zarządzania i koordynowania wszystkich działań i procesów w przedsiębiorstwie, aby finalnie dostarczyć właściwy produkt we właściwej ilości i stanie na właściwe miejsce, o właściwym czasie, do właściwego klienta i we właściwej cenie. Istotę logistyki zamyka więc reguła 7W.
logistyka w Bydgoszczy

Logistyka - studia

Studia na Logistyce realizowane są dwustopniowo. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera, a następnie magistra.

Od logistyka wymaga się umiejętności pracy pod presją czasu, podejmowania bardzo wielu decyzji, dzięki czemu długi łańcuch zależności przyniesie spodziewany efekt. Kandydat do tego zawodu to raczej osoba dynamiczna, o umyśle analitycznym, potrafiąca precyzyjnie komunikować się z współpracownikami i kontrahentami.

Czym zajmuje się logistyk?

Zadaniem logistyka jest określenie celów przedsiębiorstwa oraz nadzorowanie działań związanych z realizacją tych celów. Logistyk koordynuje zakupy surowców, materiałów, przepływy finansowe, stany magazynowe, organizuje transport. Zarządza procesami i systemami logistycznymi, magazynem oraz organizacją dostaw. W swojej pracy wykorzystuje zaawansowane rozwiązania informatyczne.

Logistyka - specjalizacje

Na kierunku logistyka można wybrać ścieżki kształcenia:

 • ekologistyka
 • logistyka transgraniczna
 • eksploatacja transportu kolejowego
 • logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
 • projektowanie i eksploatacja systemów logistycznych
 • technologie informatyczne w logistyce
 • transport, spedycja, magazynowanie
 • International business (po angielsku)
 • logistyka i inżynieria transportu
 • menedżer logistyki
 • logistyka przedsiębiorstwa
 • spedycja międzynarodowa
 • logistyka wojskowa
 • obsługa lotnisk
 • operator logistyczny.

Logistyka - rekrutacja

Uczelnie niepubliczne przyjmują kandydatów według kolejności zgłoszeń, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Logistykę możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia logistyczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Logistyka - przedmioty na studiach

Wybrane przedmioty w programie nauczania na logistyce w WSB: matematyka, statystyka, podstawy prawa z elementami prawa cywilnego, podstawy prawa gospodarczego, prawne aspekty obsługi celnej w przepływie towarów, inicjowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, enterprise Logistics, przedsiębiorstwa kurierskie w realizacji celów logistyki, odprawa początkowa handlowa i techniczna przesyłek kurierskich, odprawa końcowa handlowa i techniczna przesyłek kurierskich, usługi kurierskie, ekonomia, zarządzanie, wsparcie logistyczne, logistyka w gospodarowaniu, logistyka informacji zarządczej, decyzje menedżerskie w logistyce, ekonomika transportu, podstawy spedycji, organizacja i funkcjonowanie magazynów, opakowania i jednostki ładunkowe i inne.

Praca po logistyce

Możliwości zatrudnienia dla logistyka jest wiele, począwszy od firm typowo logistycznych, spedycyjnych, po:

 • działy zaopatrzenia,
 • produkcji,
 • sprzedaży,
 • dystrybucji,
 • planowania,
 • obsługi klienta w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych,
 • firmy doradcze

Ile zarabia logistyk?

Mediana zarobków na stanowisku logistyka to kwota ok. 5300 zł brutto. To wartość statystyczna. Pensja uzależniona jest od choćby doświadczenia, zakresu odpowiedzialności, rodzaju zatrudnienia czy branży i wielkości firmy.

Przykładowe wynagrodzenia w odniesieniu do zajmowanego stanowiska w branży logistyki:

 • spedytor krajowy 4500 zł - 6500 zł
 • spedytor międzynarodowy 4 500 zł - 7 000 zł
 • kierownik magazynu 8 000 zł - 15 000 zł
 • dyrektor ds. logistyki 15 000 zł - 25 000 zł
 • dyrektor łańcucha dostaw 15 000 zł - 35 000 zł

Czy warto studiować logistykę?

Studia pozwalają zaznajomić się z trendami występującymi na rynku i dają bardzo szeroki wachlarz narzędzi możliwych do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej.


Logistyka - opinie

„Według mnie są to studia z przyszłością. Jest dużo specjalizacji do wyboru, więc każdy znajdzie to, co lubi. Uważam, że logistyków potrzeba wszędzie, a do tego zawsze można otworzyć jakiś własny biznes z taką wiedzą. Wykładowcy zawsze pomogą i coś podpowiedzą w kierunku wyboru specjalizacji i dalszej drogi.” Wojtek, student I roku

***

Tutaj znajdziesz informacje o studiach technicznych.

Przeczytaj opisy kierunków technicznych.

Poznaj inne kierunki związane z zagadnieniami logistyki:

Logistyka międzynarodowa

Transport i logistyka

Inżynieria logistyki

Logistics

Logistyka i spedycja

Transport

Jakie uczelnie w Bydgoszczy oferują kierunek logistyka

Jakie inne kierunki oferowane są w Bydgoszczy

a
administracja agrotechnologia analityka chemiczna i spożywcza analityka medyczna architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz audiofonologia automatyka i elektronika
b
bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biotechnologia biotechnologia medyczna budownictwo
c
cyberdemokracja i studia nad rozwojem
d
dietetyka dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
economics edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edytorstwo ekonomia elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej fizyka
g
gastronomia i hotelarstwo geodezja i gospodarka nieruchomościami geodezja i kartografia geografia
h
historia humanistyka drugiej generacji
i
informatyka informatyka stosowana informatyka w biznesie innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną inspekcja weterynaryjna instrumentalistyka inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biokompozytów i biomateriałów inżynieria biomedyczna inżynieria farmaceutyczna inżynieria materiałowa inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria środowiska inżynieria techniczno-informatyczna inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja wizualna kosmetologia kryminologia kultur und kommunikation kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana lingwistyka stosowana angielsko-arabska lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska logistyka logopedia
m
marketing cyfrowy matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika
o
ochrona i zarządzanie środowiskiem ochrona środowiska optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii
p
pedagogika pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo w biznesie prawo w zarządzaniu proces wydawniczy i praktyka tekstu projektowanie żywności niskoprzetworzonej przewodnictwo i pilotaż turystyczny psychokryminalistyka psychologia psychologia w biznesie
r
ratownictwo medyczne rewitalizacja dróg wodnych reżyseria dźwięku rolnictwo
s
socjoinformatyka socjologia stosunki międzynarodowe
t
technika bezpieczeństwa i obronności technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka teleinformatyka telekomunikacja i technologie internetu rzeczy terapia zajęciowa transport turystyka i rekreacja
w
wojskoznawstwo wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem narodowym zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie kryzysowe w środowisku zarządzanie sferą publiczną zarządzanie w sporcie zdrowie publiczne zielarstwo i fitoterapia zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt zootechnika
 • Uniwersytet Gdański
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Śląska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Zielonogórski