Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie sferą publiczną

Studia na kierunku Zarządzanie sferą publiczną dostarczają wiedzy w zakresie kreowania, wdrażania i upowszechniania rozwiązań w sferze publicznej oraz biznesowej. Wyposażają studenta w umiejętności w zakresie nowoczesnej komunikacji marketingowej, kształtowania wizerunku instytucji i zarządzania nim, a także współpracy z mediami. Studenci poznają techniki promocji oraz stosowania narzędzi public relations.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie sferą publiczną

Studia na tym kierunku to propozycja dla osób kreatywnych, pragnących aktywnie wpływać na rzeczywistość.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie sferą publiczną

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • sztuka wystąpień publicznych
 • procesy globalizacyjne
 • psychologia społeczna
 • wstęp do nauki o polityce i administracji
 • komunikowanie instytucji publicznych
 • społeczne uwarunkowania innowacyjności
 • podstawy organizacji i zarządzania
 • komunikacja międzykulturowa
 • public relations
 • zarządzanie strategiczne
 • organizacje pozarządowe i aktywność obywatelska
 • samorząd terytorialny
 • marketing i reklama
 • polityka miejska
 • zarządzanie instytucją publiczną
 • socjotechnika życia publicznego
 • kultura i sztuka wobec społeczeństwa informacyjnego
 • ruchy społeczne
 • instytucje i procedury decyzyjne w Unii Europejskiej
 • zewnętrzne źródła pozyskiwania środków finansowych
 • zarządzanie innowacyjnym projektem.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie sferą publiczną

O przyjęciu decyduje w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, w drugiej zaś średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie sferą publiczną

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w instytucjach publicznych, jednostkach samorządowych, agencjach marketingowych, agencjach rozwoju regionalnego, agencjach reklamy i public relations oraz biznesie.

Opinie o kierunku zarządzanie sferą publiczną

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie sferą publiczną

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie sferą publiczną

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie sferą publiczną

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni