Jakiego kierunku studiów szukasz?

Administracja i zarządzanie publiczne

To kierunek mający gwarantować przyszłym absolwentom wiedzę i umiejętności pozwalające na znalezienie pracy w szeroko pojętej administracji publicznej i prywatnej. Jego studenci zdobywają wiedzę z dyscyplin nauk o polityce i administracji, w tym z zakresu reguł demokratycznego państwa prawnego, a także z zakresu procesu podejmowania decyzji politycznych. Poznają również reguły funkcjonowania nowoczesnej, inteligentnej i sprawnej administracji publicznej, wykorzystującej technologie komunikacyjne i informacyjne do komunikowania się z otoczeniem gospodarczym i społecznym.

Oferowane w ramach kierunku specjalności to:

 • administracja lokalna i regionalna
 • administracja rządowa.

Dla kogo studia na kierunku administracja i zarządzanie publiczne

To studia skierowane do osób pragnących zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze administracji zarówno publicznej, jak i prywatnej, rządowej i samorządowej oraz współpracujących z nimi instytucji otoczenia gospodarczego i społecznego.

Program kształcenia na kierunku administracja i zarządzanie publiczne

Przykładowe przedmioty na kierunku to:

 • historia administracji
 • nauka o administracji
 • podstawy prawa
 • system polityczny RP
 • podstawy ekonomii
 • zarządzanie publiczne
 • administracja publiczna w Polsce
 • finanse publiczne
 • prawo i instytucje UE
 • teoria i praktyka współrządzenia
 • e-administracja
 • kontrola w administracji.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku administracja i zarządzanie publiczne

Punktowane podczas rekrutacji przedmioty (należy wybrać dwa z nich) to:

 • geografia
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • język obcy
 • język polski.

Perspektywy pracy po kierunku administracja i zarządzanie publiczne

Absolwenci kierunku administracja i zarządzanie publiczne mogą znaleźć pracę w:

 • urzędach gmin
 • starostwach powiatowych
 • urzędach marszałkowskich
 • urzędach wojewódzkich
 • urzędach pracy
 • instytucjach skarbowych i ubezpieczeniowych
 • placówkach kultury
 • działach administracyjnych podmiotów gospodarczych
 • organach partii politycznych
 • organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną
 • przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych
 • firmach doradczych i konsultingowych.

Opinie o kierunku administracja i zarządzanie publiczne

Kierunki pokrewne do kierunku administracja i zarządzanie publiczne

Jakie uczelnie oferują kierunek administracja i zarządzanie publiczne

W których miastach można studiować kierunek administracja i zarządzanie publiczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Śląska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Tarnowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie