Jakiego kierunku studiów szukasz?

Administracja publiczna

Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania ustroju konstytucyjnego państwa, poznają kompetencje poszczególnych organów konstytucyjnych oraz funkcjonowanie państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego i członka Unii Europejskiej. Przygotowują się do pracy w administracji publicznej poznając: język urzędowy, publiczne prawo bankowe, prawo ubezpieczeń gospodarczych, prawo międzynarodowe oraz zasady finansowania i zarządzania jednostek samorządowych.

Są to studia I stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia II stopnia w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku administracja publiczna

Studia na tym kierunku to propozycja dla osób, które dostrzegają duży potencjał w instytucjach rządowych oraz samorządowych i wiążą swoja karierę zawodową z działalnością publiczną, a co najistotniejsze nie przeraża ich praca z przepisami, paragrafami, ustawami i dokumentami.

Program kształcenia na kierunku administracja publiczna

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • historia administracji
 • konstytucyjny system organów państwowych
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • ustrój organów ochrony prawnej
 • wstęp do prawoznawstwa
 • instytucje i źródła prawa UE
 • konstytucyjny system organów państwowych
 • podstawy makro- i mikroekonomii
 • prawo cywilne z umowami w administracji
 • prawo międzynarodowe publiczne i stosunki międzynarodowe
 • część ogólna prawa administracyjnego
 • finanse publiczne i prawo finansowe
 • postępowanie administracyjne
 • publiczne prawo gospodarcze
 • zarys prawa handlowego
 • podstawy prawa rolnego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku administracja publiczna

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to jeden do wyboru spośród:

 • geografia,
 • historia,
 • język obcy nowożytny,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

Kwalifikacja na studia II stopnia odbywa się na podstawie złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Perspektywy pracy po kierunku administracja publiczna

Studia na tym kierunku wyposażają absolwentów w kompetencje umożliwiające zatrudnienie w:

 • administracji samorządowej, rządowej,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • instytucjach Unii Europejskiej
 • organizacjach publicznych, niepublicznych czy społecznych współdziałających z administracją publiczną.

Opinie o kierunku administracja publiczna

„Myślę, że ten kierunek da mi większe możliwości niż np. prawo. Dzięki studiom potrafię działać w sprawny sposób, wykorzystując dobrą znajomość prawa i przepisów. Trochę przerażała mnie wizja dużej ilości przedmiotów związanych z prawem, ale dobrze sobie radzę i planuję ścieżkę zawodową realizować w administracji.”

Kierunki pokrewne do kierunku administracja publiczna

Jakie uczelnie oferują kierunek administracja publiczna

W których miastach można studiować kierunek administracja publiczna

Komentarze (2)

aleks
Ja pracuję w urzędzie już pare ładnych lat, ale żeby dostać się na wyższe stanowisko był wymóg dodatkowego wykształcenia. Zdecydowałam się na studia podyplomowe na WSKZ, bo mieli spory wybór kierunków i studia zgodne z moimi oczekiwaniami.
20.08.2021
16.11.2017
Nick
Administracja publiczna, jeżeli nie jesteś partyjną gn***, twoja mamusia lub tatuś lub dobry znajomy nie pracują w urzędzie, lub nie masz wielkiego szczęścia to całkowita strata czasu i pieniędzy. W moim przypadku 5 lat całkowicie bezużytecznych studiów oraz dodatkowo roku na bezskuteczne uczestniczenie w konkursach na stanowiska urzędnicze w całej Polsce. Później dowiesz się o takich patologiach jak to żeby zatrudnić jakiegoś szczęściarza, który miał staż w urzędzie muszą oni rozpisać konkurs, na który przychodzą naiwniacy liczący na zatrudnienie, a oni i tak zatrudniają tego co zamierzali, w końcu ma stosowną wiedzę i doświadczenie, bądź twój kolega ze studiów który żadnego egzaminu na studiach nie napisał samodzielnie, jest teraz doktorem prawa administracyjnego, kolejny głupi narybek płaci za słuchanie jego wykładu i kupuje wypociny zwane „publikacją naukową” (zakup oryginalnej, gwarantuje zaliczenie przedmiotu), ma posadkę w ministerstwie oraz spółce skarbu państwa i zarabia 20 tyś. miesięcznie z podatków od twojej skromnej pensji u prywaciarza tylko dlatego, że jest personą w partii politycznej. Rekrutacje na ten kierunek powinny zostać radykalnie zmniejszone, ponieważ dają fałszywe wyobrażenie i nadzieję wielu ludziom. Proszę prześlij dalej ten komentarz, może dzięki niemu ktoś nie popełni takiego błędu.

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu