Jakiego kierunku studiów szukasz?

Public policy and administration

Public Policy and Administration, czyli polityka publiczna i administracja, to studia anglojęzyczne przeznaczone dla przyszłych i obecnych pracowników administracji publicznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z tym sektorem.

PPA przekazuje wiedzę na temat uwarunkowań prawnych i instytucjonalnych sfery publicznej. W trakcie studiów studenci analizują politykę wielu krajów oraz poznają narzędzia analizy oraz monitoringu polityki. Zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania sferą publiczną oraz międzysektorowej współpracy administracji publicznej.

Program nauczania kładzie nacisk na poszerzanie przez studentów horyzontów poprzez zaznajamianie się z anglojęzyczną literaturą oraz najnowszymi trendami w obszarach sektora publicznego. Poznają oni powiązania w ramach administracji, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru działania partnerstwa publiczno-prywatnego, a także zdobywają umiejętności działania na styku administracji lokalnej, krajowej i międzynarodowej, w tym administracji Unii Europejskiej.

Kierunek dąży do tego, aby studenci zrozumieli misję pracy w służbie publicznej. Przygotowywani są do pełnienia funkcji urzędniczych, menadżerskich, doradczych i eksperckich w administracji i instytucjach publicznych oraz w prywatnych, publicznych, i społecznych organizacjach współdziałających z administracją publiczną. Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Studia Public Policy and administration skierowane są do osób planujących karierę w administracji publicznej, administracji Unii Europejskiej, instytucjach i organizacjach współpracujących z sektorem publicznym, strukturach Rady Europy, OECD, NATO, ONZ.

Dla kogo studia na kierunku public policy and administration

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku public policy and administration

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku public policy and administration

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku public policy and administration

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku public policy and administration

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku public policy and administration

Jakie uczelnie oferują kierunek public policy and administration

W których miastach można studiować kierunek public policy and administration

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie