Jakiego kierunku studiów szukasz?

Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów.Studia drugiego stopnia na kierunku Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Celem kształcenia jest wyposażenie absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do samodzielnego wykonywania zawodu doradcy podatkowego, ale również stanowiące przygotowanie do podjęcia pracy w szeroko pojmowanym doradztwie biznesowo – podatkowym. Wszechstronna formuła studiów stwarza absolwentom również możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci kierunku Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa zostaną wyposażeni w wiedzę pozwalającą na podjęcie pracy również w sektorze publicznym (ministerstwo finansów, organy administracji skarbowej, organy administracji samorządowej, organy kontroli i nadzoru).

Posiądziesz takie umiejętności, jak: rozwiązywanie problemów zawodowych z obszaru podatków i administracji skarbowej, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji informacji, kierowanie pracą zespołu, samodzielne planowanie i realizowanie samokształcenia w zakresie prawa związanego z podmiotami z obszaru wymiaru i poboru podatków.

Dzięki studiom zdobędziesz wiedzę niezbędną do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w organach i instytucjach związanych z obszarem podatków i administracji skarbowej, wykazując się zarówno znajomością prawa, jak i umiejętnością stosowania go w praktyce.

Studia skierowane są także do osób, które pracują w organach podatkowych lub świadczą usługi w zakresie doradztwa prawnego i podatkowego (doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów).

Kierunek Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa wpisuje się w obszar kształcenia w zakresie dziedziny nauk społecznych.

Dla tego kierunku przewidziane są dwie specjalizacje:

 • administracja skarbowa
  • Kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa
  • Nadzór i kontrola w administracji publicznej
  • Odpowiedzialność w administracji publicznej
 • doradztwo podatkowe
  • Opodatkowanie dochodów spółek kapitałowych
  • Reprezentacja w sprawach podatkowych


Dla kogo studia na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa

To propozycja edukacyjna dla tych wszystkich, którzy swoją przyszłość zawodowa widzą w sektorze szeroko pojmowanego doradztwa prawnego i podatkowego.

Program kształcenia na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa

Przykładowe przedmioty w programie studiów"

 • Język obcy
 • Informatyczne bazy prawnicze
 • System administracji podatkowej i skarbowej oraz ewidencja i identyfikacja podatników
 • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego
 • Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego
 • Historia skarbowości
 • Rachunkowość i analiza finansowa
 • Zobowiązania podatkowe
 • Źródła europejskiego i międzynarodowego prawa podatkowego (przedmiot oferowany także w j. angielskim)*
 • Procedury podatkowe
 • Podatki dochodowe i przychodowe
 • Podatki obrotowe
 • Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej
 • Prawo celne i dewizowe
 • Specjalistyczne warsztaty językowe (w j. obcym)
 • Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg
 • Proseminarium
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Postępowanie administracyjne
 • Podatki samorządowe
 • Podstawy prawa finansów publicznych
 • Kontrola sądowo-administracyjna w sprawach podatkowych
 • Opłata skarbowa i opłaty lokalne
 • Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa karne skarbowe
 • Seminarium
 • Analiza podatkowa
 • Opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorców lub
 • Miejscowe prawo podatkowe
 • Orzecznictwo w sprawach podatkowych lub
 • Interpretacje i objaśnienia w sprawach podatkowych

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa

W postepowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brana jest:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk społecznych lub humanistycznych,
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów

Szczegółowe wymogi należy każdorazowo sprawdzać na stronie www Uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa

Potencjalne miejsca pracy dla absolwentów;

 • sektor prywatny - branża finansowa
 • ministerstwo finansów,
 • organy administracji skarbowej,
 • organy administracji samorządowej,
 • organy kontroli i nadzoru
 • własna działalność gospodarcza

Opinie o kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa

Dzięki studiom na kierunku Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa zdobędziesz wiedzę i kompetencji z prawa podatkowego, prawa administracyjnego skarbowego w tym umiejętności objętej częścią pisemną państwowego egzaminu na doradcę podatkowego. Zyskasz możliwość poznania ekonomicznych, prawnych i etycznych uwarunkowań działalności zawodowej w sektorze powiązanym ze stosowaniem prawa podatkowego oraz głównych tendencji rozwojowych w sferze podatków i administracji skarbowej.

Kierunki pokrewne do kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa

Jakie uczelnie oferują kierunek doradztwo podatkowe i administracja skarbowa

W których miastach można studiować kierunek doradztwo podatkowe i administracja skarbowa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Śląska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Zamojska
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Gdański
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku