Jakiego kierunku studiów szukasz?

Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa

Studia drugiego stopnia na kierunku Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Celem kształcenia jest wyposażenie absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do samodzielnego wykonywania zawodu doradcy podatkowego, ale również stanowiące przygotowanie do podjęcia pracy w szeroko pojmowanym doradztwie biznesowo – podatkowym. Wszechstronna formuła studiów stwarza absolwentom również możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci kierunku Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa zostaną wyposażeni w wiedzę pozwalającą na podjęcie pracy również w sektorze publicznym (ministerstwo finansów, organy administracji skarbowej, organy administracji samorządowej, organy kontroli i nadzoru).

Dzięki studiom na kierunku Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa zdobędziesz wiedzę i kompetencji z prawa podatkowego, prawa administracyjnego skarbowego w tym umiejętności objętej częścią pisemną państwowego egzaminu na doradcę podatkowego. Zyskasz możliwość poznania ekonomicznych, prawnych i etycznych uwarunkowań działalności zawodowej w sektorze powiązanym ze stosowaniem prawa podatkowego oraz głównych tendencji rozwojowych w sferze podatków i administracji skarbowej.

Posiądziesz takie umiejętności, jak: rozwiązywanie problemów zawodowych z obszaru podatków i administracji skarbowej, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji informacji, kierowanie pracą zespołu, samodzielne planowanie i realizowanie samokształcenia w zakresie prawa związanego z podmiotami z obszaru wymiaru i poboru podatków.

Dzięki studiom zdobędziesz wiedzę niezbędną do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w organach i instytucjach związanych z obszarem podatków i administracji skarbowej, wykazując się zarówno znajomością prawa, jak i umiejętnością stosowania go w praktyce.

Studia skierowane są także do osób, które pracują w organach podatkowych lub świadczą usługi w zakresie doradztwa prawnego i podatkowego (doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów).

Kierunek Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa wpisuje się w obszar kształcenia w zakresie dziedziny nauk społecznych.

Dla tego kierunku przewidziane są dwie specjalizacje:

ADMINISTRACJA SKARBOWA
 • Kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa
 • Nadzór i kontrola w administracji publicznej
 • Odpowiedzialność w administracji publicznej
DORADZTWO PODATKOWE
 • Opodatkowanie dochodów spółek kapitałowych
 • Reprezentacja w sprawach podatkowych
 • Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Dla kogo studia na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa

To propozycja edukacyjna dla tych wszystkich, którzy swoją przyszłość zawodowa widzą w sektorze szeroko pojmowanego doradztwa prawnego i podatkowego.

Program kształcenia na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa

Przykładowe przedmioty w programie studiów"
 • Język obcy
 • Informatyczne bazy prawnicze
 • System administracji podatkowej i skarbowej oraz ewidencja i identyfikacja podatników
 • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego
 • Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego
 • Historia skarbowości
 • Rachunkowość i analiza finansowa
 • Zobowiązania podatkowe
 • Źródła europejskiego i międzynarodowego prawa podatkowego (przedmiot oferowany także w j. angielskim)*
 • Procedury podatkowe
 • Podatki dochodowe i przychodowe
 • Podatki obrotowe
 • Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej
 • Prawo celne i dewizowe
 • Specjalistyczne warsztaty językowe (w j. obcym)
 • Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg
 • Proseminarium
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Postępowanie administracyjne
 • Podatki samorządowe
 • Podstawy prawa finansów publicznych
 • Kontrola sądowo-administracyjna w sprawach podatkowych
 • Opłata skarbowa i opłaty lokalne
 • Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa karne skarbowe
 • Seminarium
 • Analiza podatkowa
 • Opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorców lub
 • Miejscowe prawo podatkowe
 • Orzecznictwo w sprawach podatkowych lub
 • Interpretacje i objaśnienia w sprawach podatkowych

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa

W postepowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brana jest:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk społecznych lub humanistycznych,
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów

Szczegółowe wymogi należy każdorazowo sprawdzać na stronie www Uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa

Potencjalne miejsca pracy dla absolwentów;

 • sektor prywatny - branża finansowa
 • ministerstwo finansów,
 • organy administracji skarbowej,
 • organy administracji samorządowej,
 • organy kontroli i nadzoru
 • własna działalność gospodarcza

Opinie o kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa

Jakie uczelnie oferują kierunek doradztwo podatkowe i administracja skarbowa

W których miastach można studiować kierunek doradztwo podatkowe i administracja skarbowa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu