Jakiego kierunku studiów szukasz?

Audyt finansowy

Audyt finansowy to unikatowy kierunek studiów II stopnia, pięciosemestralny, po ukończeniu którego otrzymuje się tytuł biegłego rewidenta czyli osoby upoważnionej do kontrolowania działalności instytucji.

Program kierunku studiów Audyt finansowy jest zgodny z zakresem merytorycznym egzaminów na biegłego rewidenta, dzięki czemu absolwent tego kierunku uzyskują zwolnienia ze wszystkich dziesięciu egzaminów pisemnych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na biegłych rewidentów. Obejmuje on wiedzę nie tylko z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, ale także z szeroko rozumianych finansów, prawa gospodarczego, ekonomii, matematyki z elementami statystyki, a także etyki zawodowej.

Studenci, którzy ukończą kierunek Audyt finansowy będą posiadać wiedzę niezbędną dla każdego pracownika podmiotu gospodarczego podlegającego ustawie o rachunkowości. Zdobędą gruntowne wykształcenie, zapewniające istotną przewagę na współczesnym rynku pracy. W szczególności uzyskają wiedzę o ekonomicznych, zarządczych, finansowych i prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej różnych jednostek.

Uzyskają umiejętności z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej oraz finansów przedsiębiorstw, począwszy od pomiaru i dokumentowania operacji gospodarczych poprzez ich ewidencję, sporządzanie sprawozdań finansowych i ich badanie, aż do analizy sytuacji finansowej podmiotu będącej bazą do podejmowania decyzji w jednostkach gospodarczych. Program kierunku umożliwia również rozwój posiadanych zdolności poprzez dalsze samokształcenie, co pozwoli jego absolwentom na ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji.

Dla kogo studia na kierunku audyt finansowy

Studia te wybierają osoby, które chcą zajmować się finansami oraz ich zarządzaniem.

Istotnym wymogiem są predyspozycje matematyczne i analityczne, a także umiejętność stosowania algorytmów czy wzorów. Istotna jest również swoboda przyswajania i poruszania się w zmieniających się przepisach prawa.

Przyszli rewidenci powinni być odpowiedzialni, precyzyjni, dokładni, uporządkowani, potrafiący myśleć strategicznie. Nie bez znaczenia są również umiejętności komunikacyjne.

Program kształcenia na kierunku audyt finansowy

Program studiów na kierunku Audyt finansowy obejmuje m.in. takie przedmioty:

 • prawo karne skarbowe
 • kontrola i audyt wewnętrzny
 • rewizja finansowa
 • teoria i zasady rachunkowości
 • finanse lokalne
 • finanse gospodarstw domowych
 • zaawansowane zagadnienia matematyki finansowej
 • polityka pieniężną
 • technologie informacyjne i system komputerowe wykorzystywane w rachunkowości
 • audyt ekologiczny
 • rachunkowość organizacji pozarządowych
 • sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych
 • analiza sprawozdań finansowych
 • konsolidacja sprawozdań finansowych
 • podatki bezpośrednie i pośrednie
 • pomoc publiczna
 • ordynacja podatkowa
 • zarządzanie finansami banków i instytucji kredytowych
 • rynki i inwestycje finansowe
 • zarządzanie finansami jednostek gospodarczych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku audyt finansowy

Na studia drugiego stopnia może zostać przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych.

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie średniej ocen /lub egzaminu wstępnego.

Perspektywy pracy po kierunku audyt finansowy

Po ukończeniu studiów na kierunku Audyt finansowy absolwenci mają możliwość zdobycia interesującej pracy w:

 • biurach rachunkowych
 • firmach audytorskich
 • jednostkach gospodarczych (bez względu na rodzaj działalności czy formę prawną)
 • instytucje o charakterze kontrolnym.

Uzyskana wiedza pozwoli również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej typu:

 • biura rachunkowe
 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, itp.

Osoby z tytułem zawodowym biegłego rewidenta mogą także wykonywać zawód doradcy podatkowego czy syndyka. Są również poszukiwanymi kandydatami na biegłych sądowych, głównie w sprawach gospodarczych.

Opinie o kierunku audyt finansowy

Poniżej znajdziecie artykuł wyczerpująco odpowiadający na pytanie, dlaczego warto zostać rewidentem:

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/biegly-rewident-czyli-specjalizacja-z-ktora-warto-zwiazac-przyszlosc,67289.html

Kierunki pokrewne do kierunku audyt finansowy

Jakie uczelnie oferują kierunek audyt finansowy

W których miastach można studiować kierunek audyt finansowy

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim