Jakiego kierunku studiów szukasz?

Audyt finansowy

Audyt finansowy to unikatowy kierunek studiów II stopnia, pięciosemestralny, po ukończeniu którego otrzymuje się tytuł biegłego rewidenta czyli osoby upoważnionej do kontrolowania działalności instytucji.

Program kierunku studiów Audyt finansowy jest zgodny z zakresem merytorycznym egzaminów na biegłego rewidenta, dzięki czemu absolwent tego kierunku uzyskują zwolnienia ze wszystkich dziesięciu egzaminów pisemnych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na biegłych rewidentów. Obejmuje on wiedzę nie tylko z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, ale także z szeroko rozumianych finansów, prawa gospodarczego, ekonomii, matematyki z elementami statystyki, a także etyki zawodowej.

Studenci, którzy ukończą kierunek Audyt finansowy będą posiadać wiedzę niezbędną dla każdego pracownika podmiotu gospodarczego podlegającego ustawie o rachunkowości. Zdobędą gruntowne wykształcenie, zapewniające istotną przewagę na współczesnym rynku pracy. W szczególności uzyskają wiedzę o ekonomicznych, zarządczych, finansowych i prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej różnych jednostek.

Uzyskają umiejętności z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej oraz finansów przedsiębiorstw, począwszy od pomiaru i dokumentowania operacji gospodarczych poprzez ich ewidencję, sporządzanie sprawozdań finansowych i ich badanie, aż do analizy sytuacji finansowej podmiotu będącej bazą do podejmowania decyzji w jednostkach gospodarczych. Program kierunku umożliwia również rozwój posiadanych zdolności poprzez dalsze samokształcenie, co pozwoli jego absolwentom na ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji.

Dla kogo studia na kierunku audyt finansowy

Studia te wybierają osoby, które chcą zajmować się finansami oraz ich zarządzaniem.

Istotnym wymogiem są predyspozycje matematyczne i analityczne, a także umiejętność stosowania algorytmów czy wzorów. Istotna jest również swoboda przyswajania i poruszania się w zmieniających się przepisach prawa.

Przyszli rewidenci powinni być odpowiedzialni, precyzyjni, dokładni, uporządkowani, potrafiący myśleć strategicznie. Nie bez znaczenia są również umiejętności komunikacyjne.

Program kształcenia na kierunku audyt finansowy

Program studiów na kierunku Audyt finansowy obejmuje m.in. takie przedmioty:

 • prawo karne skarbowe
 • kontrola i audyt wewnętrzny
 • rewizja finansowa
 • teoria i zasady rachunkowości
 • finanse lokalne
 • finanse gospodarstw domowych
 • zaawansowane zagadnienia matematyki finansowej
 • polityka pieniężną
 • technologie informacyjne i system komputerowe wykorzystywane w rachunkowości
 • audyt ekologiczny
 • rachunkowość organizacji pozarządowych
 • sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych
 • analiza sprawozdań finansowych
 • konsolidacja sprawozdań finansowych
 • podatki bezpośrednie i pośrednie
 • pomoc publiczna
 • ordynacja podatkowa
 • zarządzanie finansami banków i instytucji kredytowych
 • rynki i inwestycje finansowe
 • zarządzanie finansami jednostek gospodarczych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku audyt finansowy

Na studia drugiego stopnia może zostać przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych.

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie średniej ocen /lub egzaminu wstępnego.

Perspektywy pracy po kierunku audyt finansowy

Po ukończeniu studiów na kierunku Audyt finansowy absolwenci mają możliwość zdobycia interesującej pracy w:

 • biurach rachunkowych
 • firmach audytorskich
 • jednostkach gospodarczych (bez względu na rodzaj działalności czy formę prawną)
 • instytucje o charakterze kontrolnym.

Uzyskana wiedza pozwoli również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej typu:

 • biura rachunkowe
 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, itp.

Osoby z tytułem zawodowym biegłego rewidenta mogą także wykonywać zawód doradcy podatkowego czy syndyka. Są również poszukiwanymi kandydatami na biegłych sądowych, głównie w sprawach gospodarczych.

Opinie o kierunku audyt finansowy

Poniżej znajdziecie artykuł wyczerpująco odpowiadający na pytanie, dlaczego warto zostać rewidentem:

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/biegly-rewident-czyli-specjalizacja-z-ktora-warto-zwiazac-przyszlosc,67289.html

Kierunki pokrewne do kierunku audyt finansowy

Jakie uczelnie oferują kierunek audyt finansowy

W których miastach można studiować kierunek audyt finansowy

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Tarnowska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie