Jakiego kierunku studiów szukasz?

Audyt finansowy

Audyt finansowy to unikatowy kierunek studiów II stopnia, pięciosemestralny, po ukończeniu którego otrzymuje się tytuł biegłego rewidenta czyli osoby upoważnionej do kontrolowania działalności instytucji.

Program kierunku studiów Audyt finansowy jest zgodny z zakresem merytorycznym egzaminów na biegłego rewidenta, dzięki czemu absolwent tego kierunku uzyskują zwolnienia ze wszystkich dziesięciu egzaminów pisemnych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na biegłych rewidentów. Obejmuje on wiedzę nie tylko z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, ale także z szeroko rozumianych finansów, prawa gospodarczego, ekonomii, matematyki z elementami statystyki, a także etyki zawodowej.

Studenci, którzy ukończą kierunek Audyt finansowy będą posiadać wiedzę niezbędną dla każdego pracownika podmiotu gospodarczego podlegającego ustawie o rachunkowości. Zdobędą gruntowne wykształcenie, zapewniające istotną przewagę na współczesnym rynku pracy. W szczególności uzyskają wiedzę o ekonomicznych, zarządczych, finansowych i prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej różnych jednostek.

Uzyskają umiejętności z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej oraz finansów przedsiębiorstw, począwszy od pomiaru i dokumentowania operacji gospodarczych poprzez ich ewidencję, sporządzanie sprawozdań finansowych i ich badanie, aż do analizy sytuacji finansowej podmiotu będącej bazą do podejmowania decyzji w jednostkach gospodarczych. Program kierunku umożliwia również rozwój posiadanych zdolności poprzez dalsze samokształcenie, co pozwoli jego absolwentom na ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji.

Dla kogo studia na kierunku audyt finansowy

Studia te wybierają osoby, które chcą zajmować się finansami oraz ich zarządzaniem.

Istotnym wymogiem są predyspozycje matematyczne i analityczne, a także umiejętność stosowania algorytmów czy wzorów. Istotna jest również swoboda przyswajania i poruszania się w zmieniających się przepisach prawa.

Przyszli rewidenci powinni być odpowiedzialni, precyzyjni, dokładni, uporządkowani, potrafiący myśleć strategicznie. Nie bez znaczenia są również umiejętności komunikacyjne.

Program kształcenia na kierunku audyt finansowy

Program studiów na kierunku Audyt finansowy obejmuje m.in. takie przedmioty:

 • prawo karne skarbowe
 • kontrola i audyt wewnętrzny
 • rewizja finansowa
 • teoria i zasady rachunkowości
 • finanse lokalne
 • finanse gospodarstw domowych
 • zaawansowane zagadnienia matematyki finansowej
 • polityka pieniężną
 • technologie informacyjne i system komputerowe wykorzystywane w rachunkowości
 • audyt ekologiczny
 • rachunkowość organizacji pozarządowych
 • sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych
 • analiza sprawozdań finansowych
 • konsolidacja sprawozdań finansowych
 • podatki bezpośrednie i pośrednie
 • pomoc publiczna
 • ordynacja podatkowa
 • zarządzanie finansami banków i instytucji kredytowych
 • rynki i inwestycje finansowe
 • zarządzanie finansami jednostek gospodarczych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku audyt finansowy

Na studia drugiego stopnia może zostać przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych.

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie średniej ocen /lub egzaminu wstępnego.

Perspektywy pracy po kierunku audyt finansowy

Po ukończeniu studiów na kierunku Audyt finansowy absolwenci mają możliwość zdobycia interesującej pracy w:

 • biurach rachunkowych
 • firmach audytorskich
 • jednostkach gospodarczych (bez względu na rodzaj działalności czy formę prawną)
 • instytucje o charakterze kontrolnym.

Uzyskana wiedza pozwoli również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej typu:

 • biura rachunkowe
 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, itp.

Osoby z tytułem zawodowym biegłego rewidenta mogą także wykonywać zawód doradcy podatkowego czy syndyka. Są również poszukiwanymi kandydatami na biegłych sądowych, głównie w sprawach gospodarczych.

Opinie o kierunku audyt finansowy

Poniżej znajdziecie artykuł wyczerpująco odpowiadający na pytanie, dlaczego warto zostać rewidentem:

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/biegly-rewident-czyli-specjalizacja-z-ktora-warto-zwiazac-przyszlosc,67289.html

Kierunki pokrewne do kierunku audyt finansowy

Jakie uczelnie oferują kierunek audyt finansowy

W których miastach można studiować kierunek audyt finansowy

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Lubelska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Zamojska