Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rachunkowość i controlling

Kierunek rachunkowość i controlling stanowi kompilację problematyki rachunkowości i controllingu, będącego synonimem systemu zarządzania wykorzystywanego w walce z kryzysem, inflacją, konkurencją i zmiennością otoczenia.

Przygotowuje studentów do pracy w zawodach ściśle związanych z rachunkowością oraz takich, które wykorzystują informację księgową dla potrzeb nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, zarówno w obszarze finansowym, jak i operacyjnym.

Słuchacze zdobywają wiedzę na temat rachunkowości i uregulowań systemowych dotyczących controllingu, analizy finansowej oraz metod przeprowadzania kontroli. Przygotowują się do efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Uczą się w analizować i interpretować wyniki finansowe przedsiębiorstwa oraz zdobywają umiejętności wdrażania nowoczesnych i efektywnych metod zarządzania zasobami firmy. Poznają zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sposoby kształtowania operacji gospodarczych w celu uzyskania prawidłowych kierunków rozwoju.

Specjalności oferowane na kierunku rachunkowość i controlling:

 • controlling
 • rachunkowość
 • rachunkowość wg MSR i MSSF.

Dla kogo studia na kierunku rachunkowość i controlling

Studia przewidziane są dla osób, które w przyszłości chcą zajmować się finansami, inwestycjami, księgowością.

Istotnym wymogiem są predyspozycje matematyczne i analityczne. Umiejętność stosowania algorytmów, wzorów, ale też swoboda przyswajania i poruszania się w zmieniających się przepisach prawa.

Kandydaci na rachunkowość i controlling powinni być odpowiedzialni, precyzyjni, dokładni, uporządkowani, potrafiący myśleć strategicznie.

Program kształcenia na kierunku rachunkowość i controlling

Program nauczania obejmuje treści związane z problematyką ekonomiczną, szczególnie zagadnieniami gospodarki finansowej i kontroli finansowej.

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • rachunkowość zarządcza
 • rachunek kosztów
 • controlling operacyjny
 • controlling strategiczny
 • systemy controllingu i businessIntelligence
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • rynki i instrumenty finansowe
 • rachunkowość finansowa
 • rachunkowość informatyczna
 • prawo podatkowe
 • audyt finansowy
 • analiza sprawozdania finansowego.
 • rachunkowość małych firm
 • rachunkowość budżetowa.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku rachunkowość i controlling

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z:

 • matematyki
 • języka obcego.

Stosowane są przeliczniki punktów z poszczególnych poziomów, lepszy wynik brany jest pod uwagę.


Perspektywy pracy po kierunku rachunkowość i controlling

Po ukończeniu kierunku rachunkowość i controlling absolwent może aplikować na takie stanowiska, jak: księgowy, biegły rewident, doradca podatkowy czy pracownik biura rachunkowego, controller, kierownik procesów biznesowych, menedżer projektów, analityk gospodarczy oraz doradca analityk finansowy, specjalista do spraw kontrolingu i zarządzania finansami przedsiębiorstwa, specjalista do spraw planowania wydatków i dochodów, specjalista w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, pracownik działu finansowego, analityk informacji prasowych.

Miejsca pracy przewidziane dla absolwentów rachunkowości o controllingu:

 • działy finansów i controllingu
 • działy analiz ekonomicznych
 • firmy consultingowe
 • biura rachunkowe
 • kancelarie podatkowe
 • instytucje finansowe
 • banki
 • fundusze inwestycyjne
 • firmy ubezpieczeniowe
 • centra rozliczeniowe
 • własna działalność gospodarcza.

Opinie o kierunku rachunkowość i controlling

Kierunek rachunkowość i controlling jest niewątpliwie unikatowy w skali kraju.Prowadzi go jedna tylko uczelnia.

Aplikacja standardów międzynarodowych w rachunkowości, obsługa finansowo-księgowa funduszy unijnych powodują znaczy rozwój w dziedzinie rachunkowości.

Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru controlling'u takich jak: controllerzy, kierownicy procesów biznesowych, menadżerowie projektów, analitycy gospodarczy oraz doradcy finansowi.

Studia kładą nacisk na przygotowanie specjalistów w zawodach ściśle związanych z rachunkowością, jak i tych, które wykorzystują informację księgową dla potrzeb nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, zarówno w obszarze finansowym, jak i operacyjnym.

Kierunek rachunkowość i controlling realizowany jest w systemie dwustopniowym, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Kierunki pokrewne do kierunku rachunkowość i controlling

Jakie uczelnie oferują kierunek rachunkowość i controlling

W których miastach można studiować kierunek rachunkowość i controlling

Komentarze (2)

Ania
czy jest szansa na dostanie się na ten kierunek mając około 150 punktów z matur?
29.03.2024
18.10.2019
Ewa
Rachunkowość i controlling to bardzo praktyczny i przydatny kierunek studiów.

Zobacz również

Zarządzanie w Bydgoszczy
Zarządzanie w Bydgoszczy
Zarządzanie w Krakowie
Zarządzanie w Krakowie
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Opolu
Zarządzanie w Opolu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Rzeszowie
Zarządzanie w Rzeszowie
Zarządzanie w Toruniu
Zarządzanie w Toruniu
Zarządzanie w Zielonej Górze
Zarządzanie w Zielonej Górze
​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdyni
​Zarządzanie w Gdyni
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Lublinie
​Zarządzanie w Lublinie
​Zarządzanie w Poznaniu
​Zarządzanie w Poznaniu
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Warszawie
​Zarządzanie w Warszawie
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie we Wrocławiu
​Zarządzanie we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna