Jakiego kierunku studiów szukasz?

Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie

Studia na kierunku Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie obejmują przedmioty kierunkowe oraz specjalnościowe. Mają na celu wyposażenie absolwenta w wiedzę i kompetencje, które pozwolą mu na aktywność zawodową w zakresie:

 • kierowania projektami inwestycyjnymi oraz kadrą pracowniczą
 • znajomości prawa handlowego, podatkowego oraz finansowego
 • znajomości mechanizmów funkcjonowania rynku kapitałowego oraz pieniężnego
 • przeprowadzania analizy finansowej firmy
 • podejmowania decyzji zgodnych ze stanowiskiem managera

Student kierunku Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie może wybrać specjalności:

 • Zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie
 • Finanse i inwestycje w przedsiębiorstwie.

Pierwsza z nich kładzie duży nacisk na zdobycie wiedzy w zakresie pozyskiwania źródeł dofinansowania na realizację innowacyjnych projektów oraz zapoznanie się z strategią Lean Management. Druga specjalność skupia się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem inwestycjami, planowaniem budżetów oraz analizą finansów przedsiębiorstwa.

Student zdobywają wiedzę dotyczącą zarządzania strategicznego, kierowania personelem, zarządzania projektami oraz poznają kwestie prawne związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Perspektywy pracy po kierunku Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach usługowo-handlowych, w sektorze bankowości czy firmach ubezpieczeniowych.

Dla kogo studia na kierunku finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie
Jakie uczelnie oferują kierunek finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie
W których miastach można studiować kierunek finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie