Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ekonomika i finanse przedsiębiorstw

Studia na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry, posiadającej umiejętność skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, podejmowania decyzji inwestycyjnych, pozyskiwania środków finansowych do prowadzenia działalności gospodarczej, a także koordynowania kierunków i strategii rozwoju firmy.

W takcie trwania zajęć student zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomicznych i prawnych zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstw, pozna zasady zarządzania zasobami finansowymi, rzeczowymi i osobowymi, jak również informacją i wiedzą w przedsiębiorstwie;

Po ukończeniu studiów na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, absolwent zdobędzie zaawansowaną merytorycznie wiedzę, umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania oraz kompetencje społeczne. Pozna również zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, rynków finansowych, jak również metody i techniki zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz przeprowadzania analiz ekonomicznych i prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach.

Dla kogo studia na kierunku ekonomika i finanse przedsiębiorstw

Kandydaci na kierunek Ekonomika i finanse przedsiębiorstw to osoby dynamiczne, posiadające umiejętności analityczne, otwarte na nowe wyzwania, pragnące realizować karierę zawodową w obszarze finansów. Dodatkowo powinni się cechować racjonalnością i umiejętnością pracy w grupie.

Program kształcenia na kierunku ekonomika i finanse przedsiębiorstw

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

  • ekonomia menadżerska
  • ekonomia
  • polityka ekonomiczna
  • socjologia
  • prawo gospodarcze
  • rachunkowość
  • społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
  • analiza finansowa
  • podstawy ekonomiki i finansów przedsiębiorstw
  • e-biznes
  • badania rynkowe
  • ekonomika inwestycji
  • przedsiębiorczość
  • prognozowanie procesów gospodarczych
  • zarządzanie projektami
  • przygotowanie i realizacja projektu badawczego
  • zarządzanie strategiczne
  • zarządzanie informacją i komunikacją w organizacji
  • logistyka
  • przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej i lokalnej
  • nowoczesne koncepcje zarządzania
  • rachunkowość przedsiębiorstw i kontrola finansowa
  • wycena podmiotów gospodarczych
  • zarządzanie sprzedażą
  • teoria inwestowania
  • ochrona konsumenta i konkurencji
  • przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ekonomika i finanse przedsiębiorstw

Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Osoby po pokrewnych studiach będą rekrutowane na podstawie oceny zawartej na dyplomie, zaś u osób, które uzyskały tytuł inżyniera bądź licencjata. Pod uwagę brana będzie średnia arytmetyczna ocen uwzględniającą ocenę na dyplomie oraz ocenę stanowiącą średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na egzaminie wstępnym – brak pozytywnej oceny z egzaminu wstępnego eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Zawsze wcześniej należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne na konkretnej uczelni. Informacje te znajdują się w serwisach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Perspektywy pracy po kierunku ekonomika i finanse przedsiębiorstw

Absolwenci kierunki Ekonomika i finanse przedsiębiorstw mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach różnego szczebla
  • instytucjach finansowych
  • organizacjach prywatnych i publicznych.

Po ukończeniu studiów absolwent może również otworzyć własną działalność gospodarczą.

Opinie o kierunku ekonomika i finanse przedsiębiorstw

Rynek finansowy jest szczególnym miejscem, na którym działają niezliczone instytucje. Aby zachować płynność finansową przedsiębiorstwa oraz efektywnie zarządzać jego finansami, niezbędne są osoby posiadające szeroką i specjalistyczną wiedzę w tym temacie.

Kierunki pokrewne do kierunku ekonomika i finanse przedsiębiorstw

Jakie uczelnie oferują kierunek ekonomika i finanse przedsiębiorstw

W których miastach można studiować kierunek ekonomika i finanse przedsiębiorstw

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie