Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ekonomika i finanse przedsiębiorstw

Studia na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry, posiadającej umiejętność skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, podejmowania decyzji inwestycyjnych, pozyskiwania środków finansowych do prowadzenia działalności gospodarczej, a także koordynowania kierunków i strategii rozwoju firmy.

W takcie trwania zajęć student zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomicznych i prawnych zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstw, pozna zasady zarządzania zasobami finansowymi, rzeczowymi i osobowymi, jak również informacją i wiedzą w przedsiębiorstwie;

Po ukończeniu studiów na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, absolwent zdobędzie zaawansowaną merytorycznie wiedzę, umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania oraz kompetencje społeczne. Pozna również zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, rynków finansowych, jak również metody i techniki zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz przeprowadzania analiz ekonomicznych i prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach.

Dla kogo studia na kierunku ekonomika i finanse przedsiębiorstw

Kandydaci na kierunek Ekonomika i finanse przedsiębiorstw to osoby dynamiczne, posiadające umiejętności analityczne, otwarte na nowe wyzwania, pragnące realizować karierę zawodową w obszarze finansów. Dodatkowo powinni się cechować racjonalnością i umiejętnością pracy w grupie.

Program kształcenia na kierunku ekonomika i finanse przedsiębiorstw

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • ekonomia menadżerska
 • ekonomia
 • polityka ekonomiczna
 • socjologia
 • prawo gospodarcze
 • rachunkowość
 • społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
 • analiza finansowa
 • podstawy ekonomiki i finansów przedsiębiorstw
 • e-biznes
 • badania rynkowe
 • ekonomika inwestycji
 • przedsiębiorczość
 • prognozowanie procesów gospodarczych
 • zarządzanie projektami
 • przygotowanie i realizacja projektu badawczego
 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie informacją i komunikacją w organizacji
 • logistyka
 • przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej i lokalnej
 • nowoczesne koncepcje zarządzania
 • rachunkowość przedsiębiorstw i kontrola finansowa
 • wycena podmiotów gospodarczych
 • zarządzanie sprzedażą
 • teoria inwestowania
 • ochrona konsumenta i konkurencji
 • przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ekonomika i finanse przedsiębiorstw

Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Osoby po pokrewnych studiach będą rekrutowane na podstawie oceny zawartej na dyplomie, zaś u osób, które uzyskały tytuł inżyniera bądź licencjata. Pod uwagę brana będzie średnia arytmetyczna ocen uwzględniającą ocenę na dyplomie oraz ocenę stanowiącą średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na egzaminie wstępnym – brak pozytywnej oceny z egzaminu wstępnego eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Zawsze wcześniej należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne na konkretnej uczelni. Informacje te znajdują się w serwisach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Perspektywy pracy po kierunku ekonomika i finanse przedsiębiorstw

Absolwenci kierunki Ekonomika i finanse przedsiębiorstw mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach różnego szczebla
 • instytucjach finansowych
 • organizacjach prywatnych i publicznych.

Po ukończeniu studiów absolwent może również otworzyć własną działalność gospodarczą.

Opinie o kierunku ekonomika i finanse przedsiębiorstw

Rynek finansowy jest szczególnym miejscem, na którym działają niezliczone instytucje. Aby zachować płynność finansową przedsiębiorstwa oraz efektywnie zarządzać jego finansami, niezbędne są osoby posiadające szeroką i specjalistyczną wiedzę w tym temacie.

Kierunki pokrewne do kierunku ekonomika i finanse przedsiębiorstw

Jakie uczelnie oferują kierunek ekonomika i finanse przedsiębiorstw

W których miastach można studiować kierunek ekonomika i finanse przedsiębiorstw

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu