Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ekonomiczna analiza prawa

Studia na kierunku ekonomiczna analiza prawa są unikalną propozycją edukacyjną oferowaną przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Absolwent tego kierunku powinien posiadać wiedzę z zakresu ekonomii i prawa oraz być wyposażony w umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych związanych z funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym i w odmiennych systemach prawnych i politycznych.

Specjalności oferowane na kierunkuekonomiczna analiza prawa:

 • ekonomiczna analiza stosunków pracy
 • regulacje rynku produktów

Perspektywy pracy po ekonomicznej analizie prawa

Absolwent powinien mieć szerokie możliwości zatrudnienia zarówno w sektorze publicznym, jak i w sektorze prywatnym, szczególnie w tych instytucjach, w których pracownicy muszą posiadać wiedzę z dwóch szerokich dziedzin, jakimi są prawo i ekonomia.

Powinien być przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach, przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej, w korporacjach i organizacjach międzynarodowych, a także prowadzenia biznesu w skali międzynarodowej na własny rachunek.

Dla kogo studia na kierunku ekonomiczna analiza prawa
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku ekonomiczna analiza prawa
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ekonomiczna analiza prawa
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku ekonomiczna analiza prawa
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku ekonomiczna analiza prawa
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku ekonomiczna analiza prawa
Jakie uczelnie oferują kierunek ekonomiczna analiza prawa
W których miastach można studiować kierunek ekonomiczna analiza prawa
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie