Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo i prawo

Bezpieczeństwo i prawo to kierunek oferowany na poziomie licencjatu oraz studiów magisterskich drugiego stopnia.

Studenci poznają zasady i instytucje prawa związanego z obszarem bezpieczeństwa. Uczą się stosować procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej.

Poznają istotę bezpieczeństwa, jego uwarunkowania oraz zasady funkcjonowania podmiotów stojących na straży bezpieczeństwa narodowego.

W toku nauki jest możliwość wyboru specjalizacji:

 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne.

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo i prawo

Studia kierowane są dla osób, którym bliskie są problemy bezpieczeństwa. Duża grupa przedmiotów prawniczych wymaga od kandydatów dobrej pamięci, cierpliwości, systematyczności, łatwości w opanowywaniu jednorazowo sporych partii materiału.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo i prawo

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • historia prawa
 • wiedza o państwie i prawie
 • teoria bezpieczeństwa i prawa
 • bezpieczeństwo informatyczne
 • prawne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego
 • organy kontroli i ochrony państwa
 • międzynarodowe stosunki polityczne
 • międzynarodowe stosunki wojskowe
 • prawo konfliktów zbrojnych
 • administracja
 • prawne podstawy bezpieczeństwa
 • zwalczanie terroryzmu
 • bezpieczeństwo finansowe
 • zarządzanie kryzysowe i logistyka.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo i prawo

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są przedmioty zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:

 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • język polski
 • matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo i prawo

Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, służbach stojących na straży bezpieczeństwa kraju.

Mogą być zatrudniani w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotach gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego.

Opinie o kierunku bezpieczeństwo i prawo

Po zakończeniu nauki absolwent ma prawo pełnić funkcje eksperckie między innymi: w Policji, Straży Granicznej, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo i prawo

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo i prawo

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo i prawo

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe
​Prawo w Białymstoku
​Prawo w Białymstoku
Prawo w Bydgoszczy
Prawo w Bydgoszczy
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Katowicach
​Prawo w Katowicach
​Prawo w Kielcach
​Prawo w Kielcach
​Prawo w Krakowie
​Prawo w Krakowie
Prawo w Łodzi
Prawo w Łodzi
​Prawo w Lublinie
​Prawo w Lublinie
Prawo w Olsztynie
Prawo w Olsztynie
Prawo w Opolu
Prawo w Opolu
​Prawo w Poznaniu
​Prawo w Poznaniu
Prawo w Radomiu
Prawo w Radomiu
Prawo w Rzeszowie
Prawo w Rzeszowie
Prawo w Szczecinie
Prawo w Szczecinie
​Prawo w Toruniu
​Prawo w Toruniu
Prawo w Warszawie
Prawo w Warszawie
Prawo w Zielonej Górze
Prawo w Zielonej Górze
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim