Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo i prawo

Bezpieczeństwo i prawo to kierunek oferowany na poziomie licencjatu oraz studiów magisterskich drugiego stopnia.

Studenci poznają zasady i instytucje prawa związanego z obszarem bezpieczeństwa. Uczą się stosować procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej.

Poznają istotę bezpieczeństwa, jego uwarunkowania oraz zasady funkcjonowania podmiotów stojących na straży bezpieczeństwa narodowego.

W toku nauki jest możliwość wyboru specjalizacji:

 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne.

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo i prawo

Studia kierowane są dla osób, którym bliskie są problemy bezpieczeństwa. Duża grupa przedmiotów prawniczych wymaga od kandydatów dobrej pamięci, cierpliwości, systematyczności, łatwości w opanowywaniu jednorazowo sporych partii materiału.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo i prawo

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • historia prawa
 • wiedza o państwie i prawie
 • teoria bezpieczeństwa i prawa
 • bezpieczeństwo informatyczne
 • prawne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego
 • organy kontroli i ochrony państwa
 • międzynarodowe stosunki polityczne
 • międzynarodowe stosunki wojskowe
 • prawo konfliktów zbrojnych
 • administracja
 • prawne podstawy bezpieczeństwa
 • zwalczanie terroryzmu
 • bezpieczeństwo finansowe
 • zarządzanie kryzysowe i logistyka.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo i prawo

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są przedmioty zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:

 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • język polski
 • matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo i prawo

Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, służbach stojących na straży bezpieczeństwa kraju.

Mogą być zatrudniani w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotach gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego.

Opinie o kierunku bezpieczeństwo i prawo

Po zakończeniu nauki absolwent ma prawo pełnić funkcje eksperckie między innymi: w Policji, Straży Granicznej, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo i prawo

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo i prawo

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo i prawo

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Prawo w Bydgoszczy
Prawo w Bydgoszczy
Prawo w Olsztynie
Prawo w Olsztynie
Prawo w Opolu
Prawo w Opolu
Prawo w Radomiu
Prawo w Radomiu
Prawo w Rzeszowie
Prawo w Rzeszowie
Prawo w Szczecinie
Prawo w Szczecinie
Prawo w Warszawie
Prawo w Warszawie
Prawo w Zielonej Górze
Prawo w Zielonej Górze
Prawo w Łodzi
Prawo w Łodzi
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
​Prawo w Białymstoku
​Prawo w Białymstoku
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Katowicach
​Prawo w Katowicach
​Prawo w Kielcach
​Prawo w Kielcach
​Prawo w Krakowie
​Prawo w Krakowie
​Prawo w Lublinie
​Prawo w Lublinie
​Prawo w Poznaniu
​Prawo w Poznaniu
​Prawo w Toruniu
​Prawo w Toruniu
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Tarnowska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Śląska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku