Uniwersytet w Białymstoku

uczelnia publiczna, 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20 B, (+85) 745 70 00, rekrutacja@uwb.edu.pl

Rekrutacja - Uniwersytet w Białymstoku

Etapy rekrutacji

I etap - rejestracja

 1. Znajdź swój wymarzony kierunek studiów. Pomoże Ci w tym wyszukiwarka studiów na naszej stronie uwb.edu.pl/kandydat
 2. Załóż konto w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów irk.uwb.edu.pl
 3. Uzupełnij dane i zapisz się na wybrany kierunek studiów. Jeżeli jest to konieczne wstaw skany potrzebnych dokumentów (np. dyplom wydany za granicą wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady).
 4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej. Nie martw się, jeżeli nie będzie ona od razu widoczna na Twoim koncie w IRK. Zaksięgowanie opłaty może potrwać kilka dni roboczych.
 5. Dodaj zdjęcie do legitymacji studenckiej (takie jak do dowodu osobistego).
 6. W wyznaczonym terminie sprawdź wyniki rekrutacji. Znajdziesz go w harmonogramie rekrutacji.

W razie problemów z rejestracją zajrzyj na www.uwb.edu.pl do zakładki Kandydat Najczęściej zadawane pytania.

Zawsze też możesz skontaktować się z Uniwersyteckim Centrum Rekrutacji

II etap – po kwalifikacji

Jeśli po ogłoszeniu wyników na Twoim koncie w IRK pojawi się komunikat: "kandydat zakwalifikowany"

 1. Zbierz komplet potrzebnych dokumentów. Ich spis znajdziesz w IRK w opisie każdego kierunku.
 2. Złóż go w wyznaczonym miejscu i terminie. Informację tę otrzymasz w wiadomości na swoim koncie w IRK.
 3. Po złożeniu dokumentów na Twoim koncie w IRK pojawi się komunikat: "kandydat został przyjęty na studia"

Witamy na Uniwersytecie w Białymstoku!

Jeśli po ogłoszeniu wyników na Twoim koncie w IRK pojawi się komunikat: "kandydat niezakwalifikowany na studia", postępuj zgodnie z informacją, którą otrzymasz w wiadomości na swoim koncie w IRK.

W przypadku gdy nie zostaniesz przyjęty na studia, sprawdź czy planowane jest uruchomienie rekrutacji uzupełniającej.

Wydziały Uniwersytetu w Białymstoku

Wydział Biologii - https://biologia.uwb.edu.pl/

Wydział Chemii - https://chemia.uwb.edu.pl/

Wydział Ekonomii i Finansów - https://www.weif.uwb.edu.pl/

Wydział Filologiczny - http://filologia.uwb.edu.pl

Wydział Fizyki - https://physics.uwb.edu.pl/

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych - http://historia.uwb.edu.pl/

Wydział Matematyki - https://math.uwb.edu.pl/

Wydział Nauk o Edukacji - http://noe.uwb.edu.pl/

Wydział Prawa - https://prawo.uwb.edu.pl

Instytut Filozofii - http://filozofia.uwb.edu.pl/

Instytut Informatyki - https://ii.uwb.edu.pl

Instytut Socjologii - http://soc.uwb.edu.pl/

Instytut Studiów Kulturowych - http://kulturoznawstwo.uwb.edu.pl/

Instytut Zarządzania - https://iz.uwb.edu.pl/

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny - http://www.uwb.lt/

Studiuj w Białymstoku


Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Poznańska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Częstochowska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku