Jakiego kierunku studiów szukasz?

Administracja w Białymstoku

Jesteś osobą skrupulatną, dokładną, myślisz o pracy urzędniczej? Odpowiednim wyborem mogą być studia na kierunku Administracja. Poznaj ofertę kształcenia w tym zakresie w Białymstoku, zobacz, które uczelnie wziąć pod uwagę. Sprawdź zasady naboru i poznaj możliwości pracy po ukończeniu studiów.
administracja w Białymstoku

Administracja w Białymstoku - studia

W Białymstoku dostępne są dwa kierunki związane z administracją:

Licencjackie studia na kierunku Administracja oraz Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa realizowane na poziomie drugiego stopnia.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, administracji, wiedzy o społeczeństwie oraz zarządzania sektorem publicznym, pozwalającą na poznanie zasad funkcjonowania i prowadzenia administracji publicznej i gospodarczej. Zapoznają się z zadaniami służb, inspekcji, straży. Uczą się wykorzystania nowoczesnych technologii stosowanych na potrzeby administracji XXI wieku – e-administracji.

Administracja - specjalności

Na Administracji w Białymstoku wybrać można:

 • administracja samorządowa
 • administracja publiczna

Administracja - przedmioty na studiach

Program studiów administracyjnych przewiduje takie przedmioty, jak: historia administracji, organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, konstytucyjny system organów państwowych, ustrój samorządu terytorialnego, prawo pracy i prawo urzędnicze, instytucje i źródła prawa UE, prawo publiczne i prawo finansowe, organy kontroli ochrony prawa, gospodarowanie mieniem samorządu terytorialnego, prawo administracyjne, prawo cywilne z umowami w administracji, postępowanie administracyjne, legislacja administracyjna.

Administracja w Białymstoku – rekrutacja

W procesie rekrutacji na UB punktowana jest historia, język łaciński, język polski, matematyka i wiedza o społeczeństwie.

Kandydaci do uczelni niepublicznych przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Administrację możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia na tym kierunku i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Administracja w Białymstoku – praca po studiach

Przykładowe ścieżki kariery absolwentów to m.in. praca w:

 • służbie cywilnej
 • instytucjach samorządowej administracji publicznej, czyli fundacjach, stowarzyszeniach,
 • firmach prywatnych jako pracownik działu kadr i płac,
 • instytucjach krajowych i międzynarodowych, które współpracują z organami Unii Europejskiej
 • lub bezpośrednio jej krajami członkowskimi,
 • biurach partii politycznych oraz biurach poselskich,
 • placówkach kulturalnych w dziale administracyjnym,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Kierunek Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa poszerza zakres możliwości zawodowych o takie podmioty, jak choćby:

 • organy administracji skarbowej
 • organy administracji samorządowej
 • organy kontroli i nadzoru
 • kancelarie doradztwa podatkowego
 • kancelarie biegłych rewidentów
 • kancelarie prawnicze
 • biura rachunkowe
 • sektor prawnych przedsiębiorstw: dział podatkowy, finansowy, księgowy.

Czy warto studiować Administrację?

Dowiedz się więcej o kierunku na jednej z białostockich uczelni:


Zarobki po Administracji

Przeciętne zarobki w administracji samorządu terytorialnego nieco ponad 6500 złotych brutto.

Z danych GUS wynika, że w administracji samorządowej niezmiennie najlepiej zarabia się w urzędach marszałkowskich, gdzie przeciętne wynagrodzenie wynosi blisko 7700 zł.

Najmniej zarabiają pracownicy starostw powiatowych. Przeciętne wynagrodzenie to prawie 6000 zł brutto.

***

Może zainteresują Cię także kierunki:

Administracja europejska

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrze

Administracja i cyfryzacja

Administracja i polityka publiczna

Administracja i zarządzanie publiczne

Administracja publiczna

Administracyjno-ekonomiczne studia

Administration in international organization

e-Administracja

Prawno-administracyjny kierunek

Poznaj inne kierunki administracyjne

Dowiedz się o studiach prawno-administracyjnych

Jakie uczelnie w Białymstoku oferują kierunek administracja

Jakie inne kierunki oferowane są w Białymstoku

a
administracja analityka medyczna architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz automatyka i robotyka
b
bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo i prawo bezpieczeństwo wewnętrzne bim modelowanie i zarządzanie informacją o budynku biologia biostatystyka kliniczna biotechnologia budownictwo
c
chemia chemia kryminalistyczna i sądowa cyfryzacja przemysłu
d
dietetyka doradztwo podatkowe i administracja skarbowa dyplomacja dyplomacja publiczna i promocja regionu
e
ekobiznes ekoenergetyka ekonomia ekonomiczno-prawny ekspert bioróżnorodności elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka cieplna europeistyka
f
farmacja filologia filologia angielska filologia obca nauczycielska filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filozofia filozofia i etyka finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka
g
gospodarka przestrzenna grafika
h
higiena stomatologiczna historia
i
informatyka informatyka i ekonometria informatyka stosowana inżynieria biomedyczna inżynieria rolno-spożywcza inżynieria rolno-spożywcza i leśna inżynieria środowiska
j
jakość i bezpieczeństwo środowiska język francuski
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kierunek prawno-finansowy kognitywistyka i komunikacja kosmetologia kryminalistyka kryminologia kulturoznawstwo
l
leśnictwo lingwistyka stosowana logistyka logopedia z fonoaudiologią
m
marketing cyfrowy matematyka matematyka stosowana mechanika i budowa maszyn mechatronika
p
pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pielęgniarstwo położnictwo praca socjalna prawo prawo i podatki w biznesie psychologia
r
ratownictwo medyczne
s
socjologia stosunki międzynarodowe studia wschodnie
t
techniki dentystyczne turystyka i rekreacja twórcza resocjalizacja z arteterapią twórcze pisanie
w
wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie finansami i rachunkowość zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i inżynieria usług zdrowie publiczne zdrowie publiczne i epidemiologia
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Piotrkowska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie