Jakiego kierunku studiów szukasz?

Administracja w Rzeszowie

Przepisy, prawo, terminy, sprawy urzędowe – jeśli te pojęcia Cię nie przerażają, a przeciwnie – stanowią wyzwanie, to studiując Administrację, będziesz na odpowiednim miejscu. Zobacz, jakie są możliwości studiowania Administracji w Rzeszowie. Które uczelnie oferują ten kierunek oraz jak przebiega rekrutacja.
administracja w Rzeszowie

Administracja - studia

Pod szerokim pojęciem administracji kryje się wiele różnorodnych, interesujących profili czy ścieżek kształcenia, które pozwalają specjalizować się w wybranej tematyce.

Administracja jest odpowiednim wyborem dla osób dokładnych, cierpliwych, uporządkowanych, łatwo poruszających się w przepisach prawa.

Studia realizowane są dwustopniowo. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować kształcenie na magisterskich studiach drugiego stopnia.

Administracja - przedmioty na studiach

W programie studiów znajdą się m.in.: historia administracji, nauka administracji, podstawy prawoznawstwa, instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, prawo administracyjne, organizacja struktur i zadań administracji publicznej, postępowanie administracyjne w administracji, biurotechnika, podstawy prawa gospodarczego i zamówień publicznych, kontrola administracji, zamówienia publiczne.

Administracja - specjalności

Kandydaci na Administrację rozważyć mogą wiele atrakcyjnych, zróżnicowanych tematycznie specjalności:

 • administracja celna i skarbowa
 • administracja publiczna
 • e-administracja
 • administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
 • organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja
 • stosunki międzynarodowe
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie transportem - spedycją - logistyką
 • administrowanie firmą
 • finanse i rachunkowość.

Na studiach drugiego stopnia do wyboru są m.in.:

 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • administracja publiczna
 • finanse publiczne
 • ochrona informacji.

Administracja w Rzeszowie – rekrutacja

Rekrutacja na UR odbywa się w oparciu o wyniki maturalne z historii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz jeden przedmiot wybrany spośród: język polski, wiedza o społeczeństwie lub geografia. Kryterium dodatkowym będzie punktacja z języka obcego.

Kandydaci do uczelni niepublicznych przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń, w ramach ustalonych limitów miejsc.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Administrację możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia na tym kierunku i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Administracja w Rzeszowie – praca po studiach

Najbardziej typowe miejsca pracy absolwentów to:

 • urzędy administracji państwowej i samorządowej
 • instytucje społeczne
 • instytucje kulturalno-oświatowe
 • kancelarie prawnicze
 • fundacje
 • stowarzyszenia
 • działy administracyjne przedsiębiorstw prywatnych
 • sektor publiczny – wojsko, policja, służby ratownicze, żandarmeria wojskowa.

Czy warto studiować Administrację?


Zarobki po Administracji

Przeciętne zarobki w administracji samorządu terytorialnego nieco ponad 6500 złotych brutto.

Z danych GUS wynika, że w administracji samorządowej niezmiennie najlepiej zarabia się w urzędach marszałkowskich, gdzie przeciętne wynagrodzenie wynosi blisko 7700 zł.

Najmniej zarabiają pracownicy starostw powiatowych. Przeciętne wynagrodzenie to prawie 6000 zł brutto.

***

Może zainteresują Cię także kierunki:

Administracja europejska

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrze

Administracja i cyfryzacja

Administracja i polityka publiczna

Administracja i zarządzanie publiczne

Administracja publiczna

Administracyjno-ekonomiczne studia

Administration in international organization

e-Administracja

Prawno-administracyjny kierunek

Poznaj inne kierunki administracyjne

Dowiedz się o studiach prawno-administracyjnych


Jakie uczelnie w Rzeszowie oferują kierunek administracja

Jakie inne kierunki oferowane są w Rzeszowie

a
administracja agroleśnictwo analityka biznesowa i big data analityka danych w biznesie analityka medyczna archeologia architektura architektura krajobrazu automatyka i robotyka
b
bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biomedycyna biotechnologia biotechnology budownictwo
c
chemical and process engineering chemical engineering and technology civil engineering clean energy
d
dietetyka digital marketing dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia electrical engineering elektromobilność elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka
f
filologia angielska filologia germańska filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia
g
geodezja i kartografia geodezja i planowanie przestrzenne grafika grafika komputerowa i produkcja multimedialna
h
historia
i
informatyka informatyka i ekonometria inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria farmaceutyczna inżynieria i analiza danych inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna inżynieria procesów biznesowych inżynieria środków transportu inżynieria środowiska inżynieria w medycynie
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski komunikacja międzykulturowa kosmetologia kryminologia kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana logistyka logistyka w sektorze rolno-spożywczym logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego lotnictwo i kosmonautyka
m
malarstwo management marketing i nowe media matematyka mathematics mechanika i budowa maszyn mechatronics mechatronika media menedżer rozwoju produktu
n
nanotechnologia nauczanie języków obcych-język angielski i rosyjski nauki o rodzinie
o
ochrona środowiska odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami optometria (optyka okularowa)
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo projektowanie graficzne psychologia
r
ratownictwo medyczne rolnictwo
s
socjologia stosunki międzynarodowe studia europejskie studia miejskie systemy diagnostyczne w medycynie sztuki wizualne
t
technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka technologie wodorowe terapia zajęciowa transport turystyka historyczna i kulturowa turystyka i rekreacja
w
wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie państwem zarządzanie zasobami ludzkimi zdrowie publiczne zrównoważony rozwój i środowisko zrównoważony rozwój w gospodarce
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa