Jakiego kierunku studiów szukasz?

Turystyka i rekreacja w Rzeszowie

Chcesz wybrać studia turystyczne w Rzeszowie? Oferta kierunków i specjalności jest duża. Poznaj możliwości kształcenia, zasady naboru, program studiów a także możliwości pracy i zarobki absolwentów.
turystyka i rekreacja w Rzeszowie

Turystyka - studia

Studenci kierunków turystycznych uczą się planować i organizować imprezy turystyczne, popularyzujące dziedzictwo kulturowe. Poznają zasady pilotażu turystycznego. Zapoznają się z metodami opracowywania oferty turystycznej dla różnych grup odbiorców.

Zdobywają wiedzę na temat poznawania, propagowania i popularyzacji walorów geograficznych, historycznych i kulturowych w skali regionów, Polski, Europy.

W Rzeszowie dostępne są dwa kierunki z zakresu turystyki, oba realizowany na poziomie pierwszego i drugiego stopnia:

Turystyka historyczna i kulturowa

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja – przedmioty na studiach

W programie kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja znajdą się: historia architektury i sztuki, ekologia i ochrona środowiska, geografia turystyczna, obsługa ruchu turystycznego, ekonomika turystyki i rekreacji, podstawy rekreacji, podstawy turystyki, kształtowanie środowiska i ochrona przyrody, turystyka aktywna i kwalifikowana, animacja czasu wolnego, podstawy dyplomacji w turystyce. Dodatkowo proponowanych jest wiele kursów do wyboru.

Turystyka i rekreacja – specjalizacje

Na pierwszym stopniu studiów można wybrać:

 • hotelarstwo i gastronomia
 • rekreacja ruchowa
 • zarządzanie i obsługa w ruchu turystycznym

Specjalności drugiego stopnia:

 • turystyka zdrowotna
 • zarządzanie i obsługa w hotelarstwie i gastronomii
 • turystyka biznesowa
 • turystyka kulturowa

Turystyka i rekreacja – rekrutacja

Podczas naboru na UR punktowany jest język polski. Kryterium uwzględnianym w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przekroczy limit miejsc jest wynik maturalny z geografii – w odniesieniu do kierunku Turystyka i rekreacja oraz wybrany przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia w rekrutacji na Turystykę historyczną i kulturową.

Dodatkowe punkty można uzyskać za udokumentowanie takich uprawnień, jak:

 • Pilot wycieczek - 50 pkt.
 • Przewodnik turystyczny - 30 pkt.
 • Ratownik WOPR, GOPR, TOPR - 20 pkt.
 • Uprawnienia turystyczne oraz inne z zakresu kultury fizycznej - 10 pkt.

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunki turystyczne możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia turystyczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Turystyce

Najbardziej typowe miejsca zatrudnienia absolwentów rzeszowskich kierunków turystycznych to:

 • biura podróży
 • hotele
 • ośrodki wypoczynkowe, sportowe i rekreacyjne
 • ośrodki odnowy biologicznej
 • gospodarstw agroturystyczne
 • administracja samorządowa
 • organizacje społeczne
 • fundacje oraz stowarzyszenia
 • muzea
 • skanseny
 • miejsca pamięci
 • instytucje muzealno-turystyczne

Zarobki po turystyce

Najwięcej zarabiają menedżerowie, kierownicy, dyrektorzy hoteli.

Wynagrodzenie w przedziale 7000-8000 zł mogą otrzymać instruktorzy narciarstwa, aczkolwiek najczęściej ich praca jest sezonowa.

Pracownicy recepcji w hotelu mogą liczyć na pensję 4000 zł.

Czy warto studiować Turystykę?

Sektor turystyczny rozwija się niezwykle dynamicznie, powstają nowe rodzaje turystyki, mające na celu sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów. Więcej podróżujemy, aktywnie spędzamy czas, zatem zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu obsługi ruchu turystycznego i animacji wolnego czasu nie maleje.

Możliwe jest uzyskanie dodatkowych uprawnień i certyfikatów, jak choćby pilota wycieczek, informatora turystycznego, kierownika wycieczek szkolnych.

Turystyka i rekreacja – opinie

Na kierunku dobrze sprawdzą się osoby aktywne, dynamiczne, kontaktowe, lubiące kontakt z innymi, otwarte na odmienne kultury.

***

W ofercie uczelni wiele studiów związanych z turystyką dotyczy jej węższych specjalizacji. Warto zatem rozważyć przykładowo takie kierunki:

Turystyka historyczna

Turystyka przygodowa

Ekoturystyka zdrowotna

Przewodnictwo i pilotaż turystyczny

Krajoznawstwo i turystyka historyczna

Zarządzanie w turystyce i sporcie

Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana

Geoturystyka

Turystyka kulturowa

Zobacz inne kierunki turystyczne

Dowiedz się więcej o studiach turystycznych

Jakie uczelnie w Rzeszowie oferują kierunek turystyka i rekreacja

Jakie inne kierunki oferowane są w Rzeszowie

a
administracja agroleśnictwo analityka biznesowa i big data analityka danych w biznesie analityka medyczna archeologia architektura architektura krajobrazu automatyka i robotyka
b
bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biomedycyna biotechnologia biotechnology budownictwo
c
chemical and process engineering chemical engineering and technology civil engineering clean energy
d
dietetyka digital marketing dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia electrical engineering elektromobilność elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka
f
filologia angielska filologia germańska filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia
g
geodezja i kartografia geodezja i planowanie przestrzenne grafika grafika komputerowa i produkcja multimedialna
h
historia
i
informatyka informatyka i ekonometria inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria farmaceutyczna inżynieria i analiza danych inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna inżynieria procesów biznesowych inżynieria środków transportu inżynieria środowiska inżynieria w medycynie
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski komunikacja międzykulturowa kosmetologia kryminologia kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana logistyka logistyka w sektorze rolno-spożywczym logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego lotnictwo i kosmonautyka
m
malarstwo management marketing i nowe media matematyka mathematics mechanika i budowa maszyn mechatronics mechatronika media menedżer rozwoju produktu
n
nanotechnologia nauczanie języków obcych-język angielski i rosyjski nauki o rodzinie
o
ochrona środowiska odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami optometria (optyka okularowa)
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo projektowanie graficzne psychologia
r
ratownictwo medyczne rolnictwo
s
socjologia stosunki międzynarodowe studia europejskie studia miejskie systemy diagnostyczne w medycynie sztuki wizualne
t
technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka technologie wodorowe terapia zajęciowa transport turystyka historyczna i kulturowa turystyka i rekreacja
w
wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie państwem zarządzanie zasobami ludzkimi zdrowie publiczne zrównoważony rozwój i środowisko zrównoważony rozwój w gospodarce
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Łódzka
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska