Jakiego kierunku studiów szukasz?

Turystyka i rekreacja w Zielonej Górze

Lubisz podróże, kontakty z innymi, jesteś osobą kreatywną, otwartą, ciekawą świata? Z pewnością zaciekawią Cię studia na Turystyce i rekreacji. Kierunek ten dostępny jest także w Zielonej Górze. Poznaj ofertę kształcenia, oferowane specjalności, program studiów. Dowiedz się, jak przebiega rekrutacja oraz gdzie mogą pracować absolwenci kierunku.
turystyka i rekreacja w Zielonej Górze

Turystyka - studia

Studenci uzyskują wiedzę z zakresu zarządzania, nauk o komunikacji społecznej i geograficznej, mechanizmów organizacji ruchu turystycznego, kształtowania funkcji turystycznej regionów, świadczenia usług turystycznych i rekreacyjnych w zależności od wybranej w trakcie studiów specjalności.

Studia w Zielonej Górze realizowane są na poziomie pierwszego stopnia.

Turystyka – przedmioty na studiach

Program kształcenia przewiduje przedmioty ogólne i kierunkowe, takie, jak ekologia i ochrona środowiska, geografia turystyczna, podstawy turystyki, informacja turystyczna, nowe trendy w turystyce, geografia społeczna, obsługa ruchu turystycznego, hotelarstwo, krajoznawstwo, podstawy marketingu, socjologia turystyki, agroturystyka, rekreacja ruchowa, pilotaż i przewodnictwo turystyczne.

Turystyka – specjalizacje

Studenci mogą wybrać:

 • hotelarstwo
 • gospodarka turystyczna
 • organizacja wypoczynku

Turystyka – rekrutacja

Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu wybranego spośród: geografia, historia, historia sztuki lub wiedza o społeczeństwie.

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunki turystyczne możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia turystyczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po turystyce

Absolwenci Turystyki i rekreacji pracują przede wszystkim w:

 • biurach podróży
 • punktach informacji turystycznej
 • przewodnictwach miejskich
 • ośrodkach kultury, sportu i rekreacji
 • ośrodkach wypoczynkowych
 • uzdrowiskach i sanatoriach
 • działach socjalnych firm i instytucji publicznych
 • organach administracji rządowej i samorządowej (wydziały promocji i turystyki)
 • stowarzyszeniach i fundacjach
 • mediach zajmujących się promocją regionów turystycznych
 • hotelach, pensjonatach, motelach
 • zakładach gastronomicznych
 • gospodarstwach agroturystycznych
 • szkołach

Zarobki w turystyce

Według serwisu interviewme.pl mediana miesięcznych wynagrodzeń w biurze podróży wynosi niespełna 3200 zł brutto. Około 25% specjalistów ds. turystyki zarabia powyżej 4050 zł brutto.

Osoba pracująca w charakterze pilota wycieczek turystycznych może zarobić średnio 3600 zł brutto. Wynagrodzenie rezydenta to ok. 4000 zł brutto.

Zarobki animatorów czasu wolnego wahają się od 1500 do 4000 zł brutto.

Najwyższe wynagrodzenia dotyczą stanowisk menedżerskich, kierowniczych, wysokie pensje otrzymują dyrektorzy hoteli.

Pracownicy recepcji hotelowych mogą zarobić ok. 4000 zł.

Czy warto studiować Turystykę?


Turystyka i rekreacja – opinie

Rekreacja jest jedną z najstarszych aktywności ludzkich. Jednocześnie rynek turystyki generuje wielomiliardowe obroty. To dziedzina ciągle rozwijająca się. Ludzie poszukują niestandardowych form wypoczynku, wiele podróżują, są ciekawi świata. Powstają nowe usługi turystyczne. Osoby dynamiczne, kreatywne, kontaktowe z pewnością znajdą w turystyce przestrzeń do realizowania swoich pasji i ambicji.

***

W ofercie uczelni wiele studiów związanych z turystyką dotyczy jej węższych specjalizacji. Warto zatem rozważyć przykładowo takie kierunki:

Turystyka historyczna

Turystyka przygodowa

Ekoturystyka zdrowotna

Przewodnictwo i pilotaż turystyczny

Krajoznawstwo i turystyka historyczna

Zarządzanie w turystyce i sporcie

Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana

Geoturystyka

Turystyka kulturowa

Zobacz inne kierunki turystyczne

Dowiedz się więcej o studiach turystycznych

Jakie uczelnie w Zielonej Górze oferują kierunek turystyka i rekreacja

Jakie inne kierunki oferowane są w Zielonej Górze

a
administracja animacja kultury i twórczej aktywności w sieci architektura architektura wnętrz astronomia automatyka i robotyka
b
bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe biologia biomonitoring i zarządzanie środowiskiem biotechnologia biznes elektroniczny budownictwo
c
coaching i doradztwo filozoficzne
d
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia elektrotechnika energetyka environmental protection
f
filologia angielska fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim filologia germańska filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filozofia fizjoterapia fizyka fizyka medyczna
g
geoinformatyka geoinformatyka i techniki satelitarne grafika
h
historia
i
informatyka informatyka i ekonometria inteligentne systemy miejskie inżynieria biomedyczna inżynieria danych inżynieria lotnicza inżynieria środowiska
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kryminologia i resocjalizacja kulturoznawstwo
l
literatura popularna i kreacje światów gier logistyka
m
malarstwo matematyka mechanika i budowa maszyn międzynarodowe stosunki polityczne
o
ochrona środowiska
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo projektowanie społeczne psychologia
r
ratownictwo medyczne resocjalizacja z kryminologią
s
socjologia sport sztuki wizualne
t
teologia turystyka i rekreacja
w
wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji
ż
żywienie człowieka i dietoterapia
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kaliski
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach