Jakiego kierunku studiów szukasz?

Literatura popularna i kreacje światów gier

Studia na kierunku literatura popularna i kreacje światów gier wyposażają w podstawy erudycji polonistycznej w połączeniu z wiedzą na temat zjawisk zachodzących we współczesnej kulturze popularnej.

W programie studiów uwzględniono przedmioty, dzięki którym absolwent, oprócz ogólnego wykształcenia humanistycznego, nabywa kompetencje filologicznej analizy tekstów literatury i kultury popularnej oraz przekształcania zawartych w nich treści w scenariusze różnych typów gier (planszowych, RPG itp.). Proponowane zajęcia mają kształtować umiejętność kreowania światów gier (w tym kreacji bohaterów i intrygi) oraz kształcić w zakresie pisania kreatywnego. Student tego kierunku ma szansę nauczyć się rozpoznawania rozmaitych struktur gier oraz ich uwarunkowań technicznych, powinien zarazem wyrobić w sobie umiejętność pracy zespołowej oraz kolektywnego rozwiązywania problemów w trakcie wspólnego kreowania scenariusza gry. Dzięki temu absolwent może poszukiwać pracy w coraz dynamiczniej rozwijającym się przemyśle związanym z tworzeniem wszelkiego typu gier.

Specjalności proponowane w ramach kierunku literatura popularna i kreacje światów gier:

 • Biznes i turystyka
 • Broker informacji
 • Edukacja interkulturowa
 • Filozofia praktyczna
 • Gender studies i tożsamość płci
 • Język niemiecki w administracji, handlu i usługach
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego
 • Pisanie kreatywne
 • Polityka bezpieczeństwa i wojskowości
 • Relacje międzynarodowe
 • Traduktologia
 • Translatoryka
 • Zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie

Absolwent kierunku literatura popularna i kreacje światów gier uzyskuje dyplom licencjata. Jest przygotowany do podjęcia m.in. polonistycznych studiów drugiego stopnia. Ponadto zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Dla kogo studia na kierunku literatura popularna i kreacje światów gier
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku literatura popularna i kreacje światów gier
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku literatura popularna i kreacje światów gier
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku literatura popularna i kreacje światów gier
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku literatura popularna i kreacje światów gier
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku literatura popularna i kreacje światów gier
Jakie uczelnie oferują kierunek literatura popularna i kreacje światów gier
W których miastach można studiować kierunek literatura popularna i kreacje światów gier
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu