Uniwersytet Zielonogórski

  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/-dE3gYi1-6It2wWHDwnPl825beDYBEDi.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/6-mI2nxSQoPGpklA-f0ZD4rech4yKu-C.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/FuFE0zqHmRRMJi9R3N_MqUi-t0LzueOh.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/cyUmAyZ0Ph5ABXCdDdrMG4yQq9_0bdbR.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/7Nxt1DBR71rrl-KRH3ghbB4cxqYFOj_N.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/k9zT0rqNxr-8jFhBgsA1zVW01UDSdRHS.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/feCr-kkPUhvny4FFelQawsBOCmhff0jN.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/KWzIFnrXhVF6cSnt9coI7X_ojPrtu6Kk.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/2LLP_ql0gxz0bmW0iDOr2CcGq5DFR8Qf.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
  • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/oOpht6EApGnxqbN9BCCgakjF6c2aMz6F.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
(+68) 68 328 22 02, 328 24 60
rektorat@uz.zgora.pl
www.rekrutacja.uz.zgora.pl
8.41
0.05%
352
głosów

Nasza uczelnia łączy w swojej strukturze szerokie spektrum nauk - od artystycznych i humanistycznych, społecznych i ekonomicznych przez ścisłe i techniczne, aż po biologiczne i medyczne. Ten unikatowy profil Uniwersytetu, zbliżony do uczelni amerykańskich, umożliwia oferowanie bardzo zróżnicowanych programów kształcenia. Obecnie na UZ studiuje 9,1 tys. studentów. UZ oferuje naukę na ponad 60 kierunkach.

Uczelnia daje możliwość nieodpłatnego kształcenia na studiach stacjonarnych: pierwszego i drugiego stopnia. W ofercie znajdują się także studia w systemie niestacjonarnym oraz duży wybór studiów podyplomowych. W dwóch szkołach doktorskich (Nauk Humanistycznych i Społecznych UZ oraz Nauk Ścisłych i Technicznych UZ), w 16. dyscyplinach, prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie. Uczelnia posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 7 dyscyplinach oraz do nadawania stopnia naukowego doktora w 17 dyscyplinach.

Uniwersytet Zielonogórski ma rozbudowaną bazę dydaktyczną. Studenci mogą ubiegać się o stypendia oraz o miejsca w nowoczesnych domach studenta. Poza zajęciami mają możliwość rozwijania swoich pasji w ponad 100 kołach naukowych i organizacjach studenckich.

Dzięki środkom unijnym Uniwersytet Zielonogórski wzbogacił się o nowoczesną Bibliotekę Uniwersytecką, tzw. bibliotekę otwartą, która służy nie tylko studentom, ale także mieszkańcom województwa lubuskiego.

Na uczelni działają silne media akademickie: Akademickie Radio Index (jest z nami już od ponad 20 lat) oraz portal internetowy www.wzielonej.pl. UZ ma też własną orkiestrę - Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Mimo, że Uniwersytet Zielonogórski jest stosunkowo młody, to dynamicznie się rozwija i stale unowocześnia. Dzięki swemu potencjałowi, profesjonalnej kadrze oraz bogatej bazie naukowej pomoże Ci zdobyć wykształcenie, o jakim marzysz. Jesteśmy otwarci na ludzi i nowe wyzwania. Dołącz do naszej akademickiej społeczności!

Dowiedz się więcej na: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/

Studiuj na UZ


Lokalizacja