Jakiego kierunku studiów szukasz?

Energetyka w Zielonej Górze

Chcesz zdobyć wykształcenie w rozwojowej dziedzinie jaką jest energetyka? Posiadasz predyspozycje techniczne, łatwość nauki przedmiotów ścisłych? Sprawdzamy, jakie są możliwości studiowania Energetyki w Zielonej Górze. Które uczelnie oferują ten kierunek, jak wygląda rekrutacja oraz perspektywy zatrudnienia.
energetyka w Zielonej Górze

Energetyka w Zielonej Górze - studia

Studia na kierunku energetyka mają na celu zapoznanie studentów z teorią, praktyką i najnowszymi osiągnięciami w zakresie produkcji, przesyłu, dystrybucji i zastosowania energii. Studenci poznają podstawowe pojęcia i zasady związane z energetyką, takie jak podział źródeł energii, systemy energetyczne, bilans energetyczny oraz podstawowe technologie wykorzystywane w produkcji energii.

Dużo uwagi poświęca się odnawialnym źródłom energii, takim jak energia słoneczna, energia wiatru, energia wodna, energia geotermalna i biomasa. Studenci zdobywają wiedzę na temat technologii wykorzystywanych do wytwarzania energii odnawialnej oraz analizy jej efektywności.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego stopnia. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Energetyka - specjalności

Studenci mogą wybrać ścieżki kształcenia:

 • energetyka odnawialna
 • infoenergetyka
 • wytwarzanie i dystrybucja energii.

Energetyka - przedmioty na studiach

Ten inżynierski kierunek o charakterze interdyscyplinarnym obejmuje zagadnienia z zakresu elektrotechniki, mechaniki, termodynamiki czy ochrony środowiska. Kształcenie kierunkowe pozwala uzyskać wiedzę z dziedziny elektroenergetyki, energoelektroniki, maszyn elektrycznych, urządzeń i napędów elektrycznych, przesyłania energii elektrycznej, technologii energetycznych, w tym mechaniki płynów, podstaw projektowania maszyn i urządzeń, termodynamiki technicznej czy maszyn energetycznych.

W programie studiów znajdują się również przedmioty dotyczące gospodarki energetycznej, rynku energii oraz ochrony środowiska w energetyce.

Energetyka w Zielonej Górze – rekrutacja

O przyjęciu na studia decydują wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów: matematyka, język obcy, język polski oraz do wyboru jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka lub informatyka.

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunki związane z energetyką możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia inżynierskie i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Energetyka – praca po studiach

Absolwenci Energetyki znajdują zatrudnienia m.in. w.:

 • przedsiębiorstwach związane z produkcją i dystrybucją ciepła i energii elektrycznej,
 • firmach projektowych, wykonawczych i konsultingowych w zakresie energetyki komunalnej,
 • jednostkach administracji terytorialnej i centralnej,
 • spółdzielniach mieszkaniowych i firmach zarządzających nieruchomościami,
 • przedsiębiorstwach i zakładach gospodarki komunalnej,
 • firmach budowlano - instalacyjnych,
 • firmach audytorskich w zakresie energetyki oraz budownictwa,
 • prowadzą własną działalność gospodarczą.

Energetyka - opinie

Więcej o pracy w branży OZE:


Czy warto studiować Energetykę?

Rosnące zużycie energii, konieczność ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz poszukiwanie ekologicznych źródeł energii to wyzwania, przed jakimi stają współcześni specjaliści z zakresu energetyki. Dobrze wykwalifikowani, nowocześni inżynierowie są obecnie cenionymi pracownikami na rynku zatrudnienia. Absolwenci Energetyki mieszczą się w czołówce rankingów wynagrodzeń.

Zarobki po Energetyce

Według raportu Hays pensje specjalistów w branży energetycznej zaczynają się od 7 tys. brutto, natomiast kadra zarządzająca w tym sektorze może liczyć na wynagrodzenia prawie dwukrotnie większe.

Dyrektorzy projektu czy dyrektorzy ds. konsultingu mogą zarobić pomiędzy 20 a 35 tys. zł brutto, przy czym najczęściej oferowanym wynagrodzeniem jest 25 tys. zł brutto. Widełki pozostałych dyrektorów zaczynają się od 17 tys. zł brutto i dochodzą do maksymalnie 30 tys. zł brutto.

***

Może zainteresują Cię również kierunki:

Ekoenergetyka

Ekologiczne źródła energii

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Technologie energetyki odnawialnej

Mechanika i budowa maszyn energetycznych

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Poznaj inne kierunki techniczne

Przeczytaj o studiach inżynierskich i technicznych

Jakie uczelnie w Zielonej Górze oferują kierunek energetyka

Jakie inne kierunki oferowane są w Zielonej Górze

a
administracja analityka społeczna animacja kultury i twórczej aktywności w sieci architektura architektura wnętrz astronomia automatyka i robotyka
b
bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe biologia biomonitoring i zarządzanie środowiskiem biotechnologia biznes elektroniczny budownictwo
c
coaching i doradztwo filozoficzne
d
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia elektrotechnika energetyka environmental protection
f
filologia angielska fi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskim filologia germańska filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka medyczna
g
geoinformatyka geoinformatyka i techniki satelitarne grafika
h
historia
i
informatyka informatyka i ekonometria inteligentne systemy miejskie inżynieria biomedyczna inżynieria danych inżynieria lotnicza inżynieria środowiska
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kryminologia i resocjalizacja kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana literatura popularna i kreacje światów gier logistyka logopedia logopedia z neurodydaktyką
m
malarstwo matematyka mechanika i budowa maszyn międzynarodowe stosunki polityczne
n
nanotechnologia
o
ochrona środowiska
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo projektowanie społeczne psychologia
r
ratownictwo medyczne resocjalizacja z kryminologią
s
socjologia sport sztuki wizualne
t
teologia turystyka i rekreacja
w
wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji
ż
żywienie człowieka i dietoterapia
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Piotrkowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Gdański
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych