Jakiego kierunku studiów szukasz?

Energetyka we Wrocławiu

Chcesz zdobyć wykształcenie w dziedzinie energetyki? Poznaj studia w tym zakresie we Wrocławiu. Sprawdź dostępne uczelnie, zasady naboru oraz perspektywy pracy.
energetyka we Wrocławiu

Energetyka - studia

Studia na kierunku Energetyka mają na celu zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji systemów energetycznych. Studenci poznają różne technologie wytwarzania, konwersji, dystrybucji i magazynowania energii w oparciu o technologie konwencjonalne, jądrowe oraz odnawialne źródła energii. Absolwenci uzyskują odpowiednie kwalifikacje w dziedzinie projektowania, eksploatacji i utrzymania instalacji oraz systemów energetycznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i narzędzi inżynierskich.

Kierunkiem pokrewnym jest Mechanika i budowa maszyn energetycznych. To dziedzina uzupełniająca dla szeroko pojętej energetyki. Studenci poznają zasady projektowania obiektów i urządzeń, prowadzenia obliczeń i analiz, opracowywania dokumentacji technicznej maszyn energetycznych.

Energetyka - przedmioty na studiach

W programie studiów przewidziano: maszynoznawstwo energetyczne, ekologia, podstawy termodynamiki, wytrzymałość materiałów, spalanie i paliwa, maszyny przepływowe, przenoszenie ciepła, gospodarka i utylizacja odpadów, systemy ciepłownicze, urządzenia kotłowe, rynek energii i prawo w energetyce, napędy maszyn, generatory energii elektrycznej, energetyka jądrowa, pompy i układy pompowe, elektrownie i elektrociepłownie, eksploatacja systemów energetycznych.

Energetyka we Wrocławiu – specjalności

Na studiach pierwszego stopnia dostępne są specjalności:

 • energetyka rozporoszona
 • energetyka zawodowa.

Kontynuując naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia wybrać można:

 • odnawialne źródła energii
 • chłodnictwo, ciepłownictwo i klimatyzacja
 • nowoczesne technologie energetyczne.

Kierunek Energetyka można studiować także w języku angielskim. Specjalności do wyboru:

 • Renewable sources of energy
 • Nuclear power engineering
 • Computer aided mechanical and power engineering.

Energetyka we Wrocławiu – rekrutacja

Przedmioty maturalne punktowane na Energetykę to matematyka, język polski, język obcy oraz fizyka.

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunki związane z energetyką możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia inżynierskie i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Energetyka – perspektywy pracy

Inżynierowie, absolwenci kierunku, znajdują zatrudnienie przykładowo w:

 • elektrowniach
 • elektrociepłowniach
 • zakładach przemysłu energetycznego, petrochemicznego, hutniczego
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i remontowych branży energetycznej
 • biurach projektowych
 • jednostkach badawczych.

Energetyka - opinie


Czy warto studiować Energetykę?

Energia jest nieodłącznym elementem funkcjonowania społeczeństwa. Studiowanie energetyki daje możliwość wpływania na politykę energetyczną, rozwój infrastruktury, optymalizację systemów energetycznych i wdrażanie rozwiązań mających pozytywny wpływ na społeczeństwo. Jeśli czujesz pasję do energetyki i interesujesz się problematyką związaną z energią, to warto rozważyć studia w tym kierunku. Jednak kluczowe jest również zaangażowanie, praktyczne doświadczenie i ciągłe doskonalenie umiejętności, aby odnieść sukces w tej dziedzinie.

Zarobki po Energetyce

Mediana wynagrodzeń energetyków to nieco ponad 5000 zł netto. Według statystyk 25% przedstawicieli tej branży zarabia ponad 6500 zł.

***

Może zainteresują Cię również kierunki:

Ekoenergetyka

Ekologiczne źródła energii

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Technologie energetyki odnawialnej

Mechanika i budowa maszyn energetycznych

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Poznaj inne kierunki techniczne

Przeczytaj o studiach inżynierskich i technicznych

Jakie uczelnie we Wrocławiu oferują kierunek energetyka

Jakie inne kierunki oferowane są we Wrocławiu

a
adaptacje do zmiany klimatu administracja administration in international organization advanced nano and biomaterials MONABIPHOT agroinżynieria aktorstwo aktorstwo teatru lalek analityka gospodarcza analityka medyczna analityka społeczna antropologia literatury, teatru i filmu applied mathematics applied psychology BSc Hons archeologia architecture architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz astronomia astrophysics automatyka i robotyka automatyka przemysłowa aviation management BSc
b
bachelor / master in international business bachelor of business and administration bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo i porządek publiczny bezpieczeństwo międzynarodowe bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne bioeconomy bioinformatyka biologia biologia człowieka biomechanika inżynierska biosciences biotechnologia biotechnology budownictwo business informatics business management business management and leadership BA (Hons)
c
chemia chemia i analityka przemysłowa chemia i inżynieria materiałów chemia i toksykologia sądowa chemia medyczna chemical engineering and technology chemistry cloud computing BSc Hons communication management computer engineering computer science computing science BSc Hons criminal justice culture, thought and humanity cyber security BSc (Hons) cyberbezpieczeństwo
d
data science design business dietetyka dowodzenie dyplomacja europejska dyrygentura dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-biznes eastern european jewish studies edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekobiznes ekonomia ekonomia biznesu i finanse electronic and computer engineering elektromobilność elektroniczne systemy mechatroniki elektronika elektronika i fotonika elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka energetyka jądrowa english for knowledge, culture and innovation environmental quality management etnologia i antropologia kulturowa etyka european cultures europeistyka
f
farmacja filologia angielska filologia chorwacka z językiem serbskim filologia czeska filologia francuska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia niderlandzka filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filologia włoska filozofia finance finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna food technology
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geoenergetyka geografia geoinformatyka geologia geologia stosowana global communication górnictwo i geologia gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu gospodarka przestrzenna grafika
h
historia historia sztuki historia w przestrzeni publicznej human resources i coaching
i
indologia indywidualne studia informatyczno-matematyczne indywidualne studia międzydziedzinowe informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyczne systemy automatyki informatyka informatyka algorytmiczna informatyka stosowana informatyka stosowana i systemy pomiarowe informatyka techniczna informatyka w biznesie instrumentalistyka inteligentna elektronika interdyscyplinarne studia europejskie international business inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria geologiczna inżynieria i gospodarka wodna inżynieria kwantowa inżynieria materiałowa inżynieria mikrosystemów mechatronicznych inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych inżynieria środowiska inżynieria surowców mineralnych inżynieria systemów inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa judaistyka
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kinezjologia kompozycja i teoria muzyki komunikacja cyfrowa i media komunikacja i media komunikacja społeczna komunikacja wizerunkowa konserwacja i restauracja dzieł sztuki konsulting prawny i gospodarczy koreanistyka kosmetologia kryminalistyka z kryminologią kryminologia kryminologia prawnicza kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo kulturoznawstwo
l
llb international and european environmental law llm international and european law logistyka logistyka i marketing logistyka przemysłowa logopedia lotnictwo i kosmonautyka
m
malarstwo management management accounting marketing i sprzedaż master of economics and finance matematyka matematyka i analiza danych matematyka stosowana mechanika i budowa maszyn mechanika i budowa maszyn energetycznych mechatronika media media content creation media design i marketing wizerunkowy media i komunikacja w biznesie media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne mediacja sztuki medical biotechnology medical informatics medyczna biotechnologia molekularna mfa in visual arts międzynarodowe stosunki gospodarcze mikrobiologia mikrobiznes militarioznawstwo muzyka kościelna muzykologia
n
neutralność klimatyczna nieruchomości i gospodarka przestrzenna
o
ochrona dóbr kultury ochrona środowiska odnawialne źródła energii odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami ogrodnictwo optyka organizacja i zarządzanie usługami społecznymi
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo political science politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo e-biznesu prawo gospodarcze prawo w biznesie projektowanie mediów psychologia publikowanie cyfrowe i sieciowe
r
rachunkowość i podatki ratownictwo medyczne reżyseria robotyka i automatyzacja procesów rolnictwo rysunek rzeźba
s
scenografia sinologia slawistyka socjologia socjologia ekonomiczna sport stosunki międzynarodowe studia romanistyczne studia śródziemnomorskie studia śródziemnomorskie i klasyczne sustainable biomass and bioproducts engineering sztuczna inteligencja sztuka i wzornictwo ceramiki sztuka i wzornictwo szkła sztuka mediów sztuka przekładu, twórcze pisanie i krytyka literacka
t
technologia chemiczna technologia i organizacja gastronomii technologia żywności i żywienie człowieka teleinformatyka telekomunikacja teologia terapia zajęciowa transport turystyka turystyka i rekreacja
u
urban mining usługi biznesowe w gospodarce cyfrowej
v
veterinary medicine
w
weterynaria wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem państwa zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie in­for­macją zarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie kryzysowe zarządzanie migracjami zarządzanie projektami zarządzanie projektami społecznymi zarządzanie środowiskiem przyrodniczym zarządzanie w języku angielskim zarządzanie w nowoczesnej gospodarce zaufane systemy sztucznej inteligencji zdrowie publiczne zielona chemia zootechnika
ż
żywienie człowieka i dietetyka
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach