Jakiego kierunku studiów szukasz?

Architecture

Architecture - program prowadzony jest w języku angielskim i łączy nauki techniczne z wiedzą z zakresu architektury i urbanistyki, rozwijając wyobraźnię i umiejętności niezbędne w pracy inżyniera architekta.

Przykładowe przedmioty na kierunku Architecture:

 • Architectural Design Studio
 • Urban Design Studio
 • Landscape Architecture
 • Regional Planning
 • History of Universal Architecture
 • Team Project - PBL
 • Project Management
 • Building Materials
 • Building Physics and Acoustics
 • Civil Engineering Structures

Studia na kierunku Architecture przygotowują teoretycznie i praktycznie do projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Po odbyciu dodatkowego stażu studenci mogą ubiegać się o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności architektonicznej. Jako inżynierowie architekci, będą mogli pracować w biurach architektonicznych, przedsiębiorstwach wykonawczych, a także w instytucjach administracji państwowej i samorządowej. Będą umieli współdziałać ze specjalistami z innych dziedzin: technicznych, humanistycznych i artystycznych. Mogą zostać znanymi grafikami lub rzeźbiarzami, jak również z powodzeniem prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwenci studiów architektonicznych znajdują zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą. Mogą oni ubiegać się, po odbyciu stażu zawodowego, o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności architektonicznej.

Dla kogo studia na kierunku architecture
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku architecture
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku architecture
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku architecture
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku architecture
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku architecture
Jakie uczelnie oferują kierunek architecture
W których miastach można studiować kierunek architecture
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie