Jakiego kierunku studiów szukasz?

Architecture

Studia na tym kierunku przygotowują do twórczej działalności zawodowej w zakresie architektury wnętrz, podstaw wzornictwa, wystawiennictwa i scenografii oraz różnorodnych, pomocniczych zadań w dziedzinie budownictwa, architektury i urbanistyki. Studenci zdobywają wiedzę, jak w pracy projektowej współdziałać ze specjalistami z innych dziedzin humanistycznych i artystycznych. Pozyskują również umiejętności w zakresie współpracy z innymi dziedzinami technicznymi oraz uczą się kierowania procesem wykonawczym w zakresie architektury zarówno w obiektach nowo projektowanych, jak i adaptowanych.

Na studiach II stopnia studenci mają możliwość specjalizowania się między innymi w ramach:

 • Architectecture and Urban Planning
 • Architecture for Society of Knowledge.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym, prowadzone w języku angielskim.

Dla kogo studia na kierunku architecture

Studia na tym kierunku są propozycją dla osób, które cechują się wrażliwością estetyczną i kreatywnością. Mają wyobraźnię przestrzenną i uzdolnienia artystyczne w zakresie projektowania. Z uwagi na fakt, iż studia prowadzone są w języku angielskim od kandydatów wymagana jest bardzo dobra znajomość tego języka potwierdzona wynikami egzaminu maturalnego lub certyfikatami językowymi.

Program kształcenia na kierunku architecture

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Theory of Architectural Design and Ergonomics
 • Basics of Architectural Design
 • History of Architecture and Town Planning
 • Structural Mechanics
 • Mathematics
 • Physics
 • Descriptive Geometry with Elements of Geodesy and Cartography
 • Photography and Aesthetics
 • Building Services
 • Construction and Structural Designing
 • Law in the Investment Process, Basics of Fire Protection Issues and OHS
 • Design and Construction of the Architectural Form
 • Fundamentals of Project Management. Economics and Organisation of the Investment
 • Ethics of the Architectural Profession.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku architecture

O przyjęciu na studia I stopnia decydują wyniki sprawdzianu uzdolnień plastycznych i predyspozycji zawodowych, a czasami również rozmowa kwalifikacyjna. Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym to głównie: matematyka, język angielski, drugi język obcy.

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się w oparciu o:

 • wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki,
 • ocenę indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

Szczegółowe zasady rekrutacji są dostępne na stronach uczelni prowadzących kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku architecture

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w branży budowlanej i architektonicznej. Może podjąć pracę w biurze architektonicznym lub prowadzić działalność zawodową w charakterze pracownika pomocniczego w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, jak również prowadzić działalność w charakterze pracownika pomocniczego w wykonawstwie i nadzorze budowlanym. Realizacja studiów w języku angielskim będzie dodatkowym atutem umożliwiającym współpracę z firmami zagranicznymi realizującymi projekty w kraju, otwiera również przed absolwentem zagraniczne rynki pracy.

Opinie o kierunku architecture

Kierunki pokrewne do kierunku architecture

Jakie uczelnie oferują kierunek architecture

W których miastach można studiować kierunek architecture

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia architektoniczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia architektoniczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia architektoniczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia architektoniczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia architektoniczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia architektoniczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia architektoniczne w Krakowie i Małopolsce
Studia architektoniczne w Krakowie i Małopolsce
Studia architektoniczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia architektoniczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia architektoniczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia architektoniczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia architektoniczne w Opolu i woj. opolskim
Studia architektoniczne w Opolu i woj. opolskim
Studia architektoniczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia architektoniczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia architektoniczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia architektoniczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia architektoniczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia architektoniczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia architektoniczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia architektoniczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia architektoniczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia architektoniczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia architektoniczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia architektoniczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia architektoniczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia architektoniczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia architektoniczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia architektoniczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia artystyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia artystyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia artystyczne we Wrocławiu
Studia artystyczne we Wrocławiu
​Studia artystyczne w Gdańsku i województwie pomorskim
​Studia artystyczne w Gdańsku i województwie pomorskim
​Studia artystyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
​Studia artystyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
​Studia artystyczne w Łodzi i województwie łódzkim
​Studia artystyczne w Łodzi i województwie łódzkim
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu