Jakiego kierunku studiów szukasz?

Architecture

Studia na tym kierunku przygotowują do twórczej działalności zawodowej w zakresie architektury wnętrz, podstaw wzornictwa, wystawiennictwa i scenografii oraz różnorodnych, pomocniczych zadań w dziedzinie budownictwa, architektury i urbanistyki. Studenci zdobywają wiedzę, jak w pracy projektowej współdziałać ze specjalistami z innych dziedzin humanistycznych i artystycznych. Pozyskują również umiejętności w zakresie współpracy z innymi dziedzinami technicznymi oraz uczą się kierowania procesem wykonawczym w zakresie architektury zarówno w obiektach nowo projektowanych, jak i adaptowanych.

Na studiach II stopnia studenci mają możliwość specjalizowania się między innymi w ramach:

 • Architectecture and Urban Planning
 • Architecture for Society of Knowledge.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym, prowadzone w języku angielskim.

Dla kogo studia na kierunku architecture

Studia na tym kierunku są propozycją dla osób, które cechują się wrażliwością estetyczną i kreatywnością. Mają wyobraźnię przestrzenną i uzdolnienia artystyczne w zakresie projektowania. Z uwagi na fakt, iż studia prowadzone są w języku angielskim od kandydatów wymagana jest bardzo dobra znajomość tego języka potwierdzona wynikami egzaminu maturalnego lub certyfikatami językowymi.

Program kształcenia na kierunku architecture

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Theory of Architectural Design and Ergonomics
 • Basics of Architectural Design
 • History of Architecture and Town Planning
 • Structural Mechanics
 • Mathematics
 • Physics
 • Descriptive Geometry with Elements of Geodesy and Cartography
 • Photography and Aesthetics
 • Building Services
 • Construction and Structural Designing
 • Law in the Investment Process, Basics of Fire Protection Issues and OHS
 • Design and Construction of the Architectural Form
 • Fundamentals of Project Management. Economics and Organisation of the Investment
 • Ethics of the Architectural Profession.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku architecture

O przyjęciu na studia I stopnia decydują wyniki sprawdzianu uzdolnień plastycznych i predyspozycji zawodowych, a czasami również rozmowa kwalifikacyjna. Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym to głównie: matematyka, język angielski, drugi język obcy.

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się w oparciu o:

 • wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki,
 • ocenę indywidualnych osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.

Szczegółowe zasady rekrutacji są dostępne na stronach uczelni prowadzących kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku architecture

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w branży budowlanej i architektonicznej. Może podjąć pracę w biurze architektonicznym lub prowadzić działalność zawodową w charakterze pracownika pomocniczego w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, jak również prowadzić działalność w charakterze pracownika pomocniczego w wykonawstwie i nadzorze budowlanym. Realizacja studiów w języku angielskim będzie dodatkowym atutem umożliwiającym współpracę z firmami zagranicznymi realizującymi projekty w kraju, otwiera również przed absolwentem zagraniczne rynki pracy.

Opinie o kierunku architecture

Kierunki pokrewne do kierunku architecture

Jakie uczelnie oferują kierunek architecture

W których miastach można studiować kierunek architecture

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia architektoniczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia architektoniczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia architektoniczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia architektoniczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia architektoniczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia architektoniczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia architektoniczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia architektoniczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia architektoniczne w Krakowie i Małopolsce
Studia architektoniczne w Krakowie i Małopolsce
Studia architektoniczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia architektoniczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia architektoniczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia architektoniczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia architektoniczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia architektoniczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia architektoniczne w Opolu i woj. opolskim
Studia architektoniczne w Opolu i woj. opolskim
Studia architektoniczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia architektoniczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia architektoniczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia architektoniczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia architektoniczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia architektoniczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia architektoniczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia architektoniczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia architektoniczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia architektoniczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia architektoniczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia architektoniczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia artystyczne we Wrocławiu
Studia artystyczne we Wrocławiu
​Studia artystyczne w Gdańsku i województwie pomorskim
​Studia artystyczne w Gdańsku i województwie pomorskim
​Studia artystyczne w Łodzi i województwie łódzkim
​Studia artystyczne w Łodzi i województwie łódzkim
​Studia artystyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
​Studia artystyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
Studia artystyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia artystyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie