Jakiego kierunku studiów szukasz?

Projektowanie wnętrz

Studia na kierunku Projektowanie wnętrz to propozycja łącząca obszar nauk technicznych, z dziedzinami artystycznymi, użytkowymi.

Studia przygotowują słuchaczy do twórczej pracy w dziedzinie szeroko rozumianego projektowania. Przekazują wiedzę z zakresu teorii i praktyki projektowania wnętrz, historii i teorii sztuk pięknych, architektury i budownictwa, nauki o człowieku oraz projektowania komputerowego.

Kończąc kierunek Projektowanie wnętrz będziesz znał przepisy prawa budowlanego, prawa autorskiego i etyki zawodowej. Poznasz zasady ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i projektowego w Polsce oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zdobędziesz wiedzę ogólną i szczegółową stanowiącą podstawę wyuczonego zawodu, uzyskując umiejętności organizacyjne, twórczego myślenia i rozwiązywania napotkanych problemów oraz prowadzenia własnego przedsięwzięcia.

Kierunek Projektowanie wnętrz jest prowadzony w ramach studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Zajęcia prowadzone są głównie metodami: projektową, warsztatową, laboratoryjną i ćwiczeń audytoryjnych.


Dla kogo studia na kierunku projektowanie wnętrz

Inżynierskie studia z zakresu projektowania wnętrz przewidziane są dla osób o predyspozycjach technicznych, posiadających wyobraźnię przestrzenną, duży potencjał kreacyjny, otwartych na nowatorskie, niebanalne rozwiązania w zakresie aranżowania przestrzeni.

Przydatna będzie swoboda w posługiwaniu się programami projektowym a także dobra komunikatywność i łatwość rozpoznawania oczekiwań przyszłych klientów.

Program kształcenia na kierunku projektowanie wnętrz

Wybrane przedmioty w toku studiów:

 • technologie informacyjne
 • podstawy budownictwa ogólnego
 • historia sztuki
 • psychofizjologia postrzegania zmysłowego
 • rysunek artystyczny
 • podstawy kształtowania bryły przestrzennej
 • rysunek techniczny i geometria przestrzenna
 • projektowanie komputerowe
 • podstawy kreatywności
 • historia architektury
 • technologia materiałowa w projektowaniu wnętrz
 • rysunek inwentaryzacyjny
 • fotografia
 • podstawy projektowania i architektury
 • komunikacja międzykulturowa
 • historia sztuki użytkowej
 • techniki oświetleniowe
 • akustyka wnętrz
 • grafika użytkowa.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku projektowanie wnętrz

Rekrutacja obejmuje:

 • przegląd prac kandydatów (3 wykonane samodzielnie rysunki odręcznie w technice ołówkowej, na arkuszach formatu minimum A3 w kategoriach: rysunek z natury, rysunek z wyobraźni, kompozycja z prostych brył geometrycznych)
 • rozmowę kwalifikacyjną.

Perspektywy pracy po kierunku projektowanie wnętrz

Możliwości zatrudnienia jest sporo. Możesz podjąć pracę w:

 • firmach projektowych,
 • instytucjach i placówkach handlowych powiązanych z obszarem działalności projektowania wnętrz.

Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi w zakresie projektowania.


Opinie o kierunku projektowanie wnętrz

Z czym będziecie się zmagać projektując wnętrza?


Kierunki pokrewne do kierunku projektowanie wnętrz

Jakie uczelnie oferują kierunek projektowanie wnętrz

W których miastach można studiować kierunek projektowanie wnętrz

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu