Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

uczelnia niepubliczna, 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26, (+42) 42 29 95 500, rekrutacja@ahe.lodz.pl

Progi punktowe - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie warunków formalnych.

Zarejestruj się na studia w AH-E.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości (skan)
 • 1 fotografia portretowa (JPG 236x295 pikseli)
 • dowód wpłaty na 107 zł za elektroniczną legitymację studencką i postepowanie rekrutacyjne (skan)
 • Ślubowanie (skan)*
 • Oświadczenie o zgodności dokumentów z oryginałem (skan)*
 • Umowa z załącznikiem (do zatwierdzenia w systemie)*
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku (dotyczy tylko kierunków: Grafika, Taniec, Kosmetologia, Dietetyka) w postaci skanu
 • Książeczka sanitarno-epidemiologiczna(dotyczy tylko kierunku Dietetyka) w postaci skanu
 • Kopia dokumentu potwierdzającego odbyte szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (dotyczy kierunku Dietetyka)
 • Na kierunku taniec odbywa się postępowanie kwalifikacyjne

* Wymagane dokumenty: Oświadczenie o zgodności dokumentów z oryginałem, Ślubowanie, Umowa z załącznikiem, Oświadczenie OC znajdziesz w Wirtualnym Pokoju Studenta, do którego otrzymasz dostęp po dokonaniu rejestracji w systemie Rekrutacji On-line oraz po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia rejestracyjnego przez pracownika Biura Rekrutacji.

Progi punktowe - informacje ogólne

Dostanę się na studia?

To pytanie spędza sen z powiek tysiącom maturzystów, szczególnie tym ambitnym, pracowitym, planującym naukę na najpopularniejszych kierunkach uczelni publicznych. Im bardziej prestiżowa szkoła wyższa, wysoko notowana w rankingach polskich i światowych, oferująca atrakcyjne i popularne wśród kandydatów kierunki studiów - tym wyższe są progi punktowe, a co za tym idzie, trudniej się na takie studia dostać.

Dla przyszłych prawników, lekarzy, ekonomistów, informatyków oznacza to konieczność zdania matury z bardzo dobrymi wynikami, ponieważ konkurencja jest po prostu duża.

Czym są progi punktowe na studia?

Próg punktowy jest to ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych na studia. Od tej minimalnej ilości punktów można było zostać studentem danego kierunku na wybranej uczelni.

Najczęściej informacji o progach punktowych szukają kandydaci na najpopularniejsze kierunki studiów, realizowane w systemie stacjonarnym przez uczelnie publiczne (studia bezpłatne). Chcą oni ocenić swoje szanse na przyjęcie w wybranej uczelni. Taka wiedza pozwala zaplanować strategię postępowania rekrutacyjnego, np. zarejestrować się z systemie kilku szkół wyższych, w różnych miastach, na wybranych pokrewnych kierunkach. Należy pamiętać, że zapis na kierunek wiąże się z poniesieniem kosztów, czyli opłatą rekrutacyjną.

Wysokie progi punktowe oznaczają, że kandydaci w latach ubiegłych mieli bardzo dobre wyniki z matur, bądź byli laureatami olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, co zagwarantowało im przyjęcie na studia.

Kandydaci na studia powinni pamiętać, że próg punktowy to tylko wartość orientacyjna. Zdobycie takiej samej liczby punktów, jak przyjęci w latach poprzednich, nie gwarantuje przyjęcia na daną uczelnię. Każda uczelnia określa własne wzory przeliczania punktów maturalnych (specjalne algorytmy prezentowane są na stronach internetowych). Zdarza się, że w tabeli z progami punktowymi uczelni, zamiast wartości liczbowej można znaleźć komunikat „wszyscy przyjęci”. Oznacza to, że podczas ubiegłorocznej rekrutacji wszyscy aplikujący kandydaci dostali się na studia.

Progi punktowe a wyniki matury

Istnieje ścisły związek między wynikami egzaminu maturalnego, a progami punktowymi na studia.

Jeżeli matura z jakiegoś przedmiotu pójdzie słabo z skali ogólnokrajowej i wielu maturzystów będzie miało problem ze zdobyciem dużej liczby punktów, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że progi punktowe w danym roku będą niższe. Dotyczy to zazwyczaj jednego lub dwóch przedmiotów maturalnych w danym roku i analogicznie tych kierunków, na których te konkretne przedmioty są brane pod uwagę przy rekrutacji.

Progi punktowe - listy rankingowe

Niektóre uczelnie nie podają progów punktowych lecz listy rankingowe. System list rankingowych oznacza, że uczelnia przyjmuje kandydatów z najlepszymi wynikami maturalnymi do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku. Limity miejsc można sprawdzić w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Niezmienna zasada jest taka, że: im wyższy wynik z egzaminów maturalnych, tym większe szanse na wymarzone studia, zwłaszcza te najbardziej prestiżowe, popularne wśród kandydatów, realizowane przez publiczne uczelnie (bezpłatne studia stacjonarne).

Kolejność zgłoszeń na uczelniach niepublicznych

Na większości uczelni niepublicznych kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Dla nich progi punktowe nie mają żadnego zastosowania, wystarcza tylko zdana matura. Aby zostać studentem uczelni niepublicznej należy jedynie: dokonać rejestracji, stosowanych opłat, przekazać dokumenty i podpisać umowę o naukę. Oczywiście studia realizowane przez uczelnie niepubliczne są odpłatne.

W nielicznych uczelniach (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) na wybranych kierunkach (medyczne, artystyczne, sportowe) mogą dodatkowo obowiązywać egzaminy, testy sprawnościowe, teksty predyspozycji. Informacje o dodatkowych wymogach rekrutacji należy sprawdzać na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Collegium Civitas w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Białostocka
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie