Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

uczelnia niepubliczna, 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26, (+42) 42 29 95 500, rekrutacja@ahe.lodz.pl

Progi punktowe - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie warunków formalnych.

Zarejestruj się na studia w AH-E.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości (skan)
 • 1 fotografia portretowa (JPG 236x295 pikseli)
 • dowód wpłaty na 107 zł za elektroniczną legitymację studencką i postepowanie rekrutacyjne (skan)
 • Ślubowanie (skan)*
 • Oświadczenie o zgodności dokumentów z oryginałem (skan)*
 • Umowa z załącznikiem (do zatwierdzenia w systemie)*
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku (dotyczy tylko kierunków: Grafika, Taniec, Kosmetologia, Dietetyka) w postaci skanu
 • Książeczka sanitarno-epidemiologiczna(dotyczy tylko kierunku Dietetyka) w postaci skanu
 • Kopia dokumentu potwierdzającego odbyte szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (dotyczy kierunku Dietetyka)
 • Na kierunku taniec odbywa się postępowanie kwalifikacyjne

* Wymagane dokumenty: Oświadczenie o zgodności dokumentów z oryginałem, Ślubowanie, Umowa z załącznikiem, Oświadczenie OC znajdziesz w Wirtualnym Pokoju Studenta, do którego otrzymasz dostęp po dokonaniu rejestracji w systemie Rekrutacji On-line oraz po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia rejestracyjnego przez pracownika Biura Rekrutacji.

Progi punktowe - informacje ogólne

Dostanę się na studia?

To pytanie spędza sen z powiek tysiącom maturzystów, szczególnie tym ambitnym, pracowitym, planującym naukę na najpopularniejszych kierunkach uczelni publicznych. Im bardziej prestiżowa szkoła wyższa, wysoko notowana w rankingach polskich i światowych, oferująca atrakcyjne i popularne wśród kandydatów kierunki studiów - tym wyższe są progi punktowe, a co za tym idzie, trudniej się na takie studia dostać.

Dla przyszłych prawników, lekarzy, ekonomistów, informatyków oznacza to konieczność zdania matury z bardzo dobrymi wynikami, ponieważ konkurencja jest po prostu duża.

Czym są progi punktowe na studia?

Próg punktowy jest to ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych na studia. Od tej minimalnej ilości punktów można było zostać studentem danego kierunku na wybranej uczelni.

Najczęściej informacji o progach punktowych szukają kandydaci na najpopularniejsze kierunki studiów, realizowane w systemie stacjonarnym przez uczelnie publiczne (studia bezpłatne). Chcą oni ocenić swoje szanse na przyjęcie w wybranej uczelni. Taka wiedza pozwala zaplanować strategię postępowania rekrutacyjnego, np. zarejestrować się z systemie kilku szkół wyższych, w różnych miastach, na wybranych pokrewnych kierunkach. Należy pamiętać, że zapis na kierunek wiąże się z poniesieniem kosztów, czyli opłatą rekrutacyjną.

Wysokie progi punktowe oznaczają, że kandydaci w latach ubiegłych mieli bardzo dobre wyniki z matur, bądź byli laureatami olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, co zagwarantowało im przyjęcie na studia.

Kandydaci na studia powinni pamiętać, że próg punktowy to tylko wartość orientacyjna. Zdobycie takiej samej liczby punktów, jak przyjęci w latach poprzednich, nie gwarantuje przyjęcia na daną uczelnię. Każda uczelnia określa własne wzory przeliczania punktów maturalnych (specjalne algorytmy prezentowane są na stronach internetowych). Zdarza się, że w tabeli z progami punktowymi uczelni, zamiast wartości liczbowej można znaleźć komunikat „wszyscy przyjęci”. Oznacza to, że podczas ubiegłorocznej rekrutacji wszyscy aplikujący kandydaci dostali się na studia.

Progi punktowe a wyniki matury

Istnieje ścisły związek między wynikami egzaminu maturalnego, a progami punktowymi na studia.

Jeżeli matura z jakiegoś przedmiotu pójdzie słabo z skali ogólnokrajowej i wielu maturzystów będzie miało problem ze zdobyciem dużej liczby punktów, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że progi punktowe w danym roku będą niższe. Dotyczy to zazwyczaj jednego lub dwóch przedmiotów maturalnych w danym roku i analogicznie tych kierunków, na których te konkretne przedmioty są brane pod uwagę przy rekrutacji.

Progi punktowe - listy rankingowe

Niektóre uczelnie nie podają progów punktowych lecz listy rankingowe. System list rankingowych oznacza, że uczelnia przyjmuje kandydatów z najlepszymi wynikami maturalnymi do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku. Limity miejsc można sprawdzić w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Niezmienna zasada jest taka, że: im wyższy wynik z egzaminów maturalnych, tym większe szanse na wymarzone studia, zwłaszcza te najbardziej prestiżowe, popularne wśród kandydatów, realizowane przez publiczne uczelnie (bezpłatne studia stacjonarne).

Kolejność zgłoszeń na uczelniach niepublicznych

Na większości uczelni niepublicznych kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Dla nich progi punktowe nie mają żadnego zastosowania, wystarcza tylko zdana matura. Aby zostać studentem uczelni niepublicznej należy jedynie: dokonać rejestracji, stosowanych opłat, przekazać dokumenty i podpisać umowę o naukę. Oczywiście studia realizowane przez uczelnie niepubliczne są odpłatne.

W nielicznych uczelniach (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) na wybranych kierunkach (medyczne, artystyczne, sportowe) mogą dodatkowo obowiązywać egzaminy, testy sprawnościowe, teksty predyspozycji. Informacje o dodatkowych wymogach rekrutacji należy sprawdzać na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Coventry University Wrocław
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Łódzka
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Poznańska
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach