Jakiego artykułu szukasz?

Ranking kierunków technicznych – najlepsze uczelnie techniczne

Masz ścisły umysł, lubisz matematykę? Z pewnością w pierwszej kolejności rozważasz studia na jednym z kierunków technicznych. Ich oferta jest bardzo szeroka i urozmaicona. Poniżej prezentujemy najlepsze uczelnie, realizujące wybrane studia techniczne.

Ranking kierunków technicznych – najlepsze uczelnie techniczne

Decyzję o wyborze studiów najczęściej poprzedza szczegółowa analiza samego kierunku jak i uczelni, która go oferuje. Chcemy poznać zaplecze dydaktyczne, warunki kształcenia, możliwości rozwoju, wyjazdów zagranicznych, realizowania praktyk. Te same studia mogą przebiegać zupełnie inaczej w innym ośrodku akademickim.

Aby ułatwić Wam podjęcie decyzji, w tym artykule zbieramy informacje, gdzie najlepiej studiować wybrane kierunki techniczne.

W oparciu o Ranking Kierunków Studiów Perspektyw prezentujemy kierunki, które zajęły najwyższe miejsca w zestawieniu. To studia, które uzyskały najwięcej punktów w analizie uwzględniającej liczne, różnorodne kryteria.

Kryteria rankingu

Ocenie zostały poddane kierunki, które miały przynajmniej dwa roczniki absolwentów. Weryfikowano kierunki prowadzone w danej uczelni w trybie stacjonarnym – na jednolitych studiach magisterskich lub na studiach II stopnia (zapewniając studentom możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu studiów I stopnia w tej samej uczelni).

W tworzeniu rankingu uwzględniono następujące kryteria:

 • Prestiż – rozumiany jako liczba wskazań danej uczelni przez przedstawicieli kadry akademickiej
 • Absolwenci na rynku pracy – wskaźnik mierzony wysokością zarobków absolwentów uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia
 • Potencjał akademicki – to wskaźnik kategorii naukowej określony przez współczynnik kategorii naukowej zdefiniowany w rozporządzeniu MNiSW
 • Potencjał dydaktyczny – czyli posiadane przez uczelnię akredytacje oraz poziom przyjętych na studia kandydatów mierzony wynikami egzaminów maturalnych
 • Potencjał naukowy – to m.in. liczba publikacji, cytowań, udział uczelnianych publikacji w 10% najczęściej cytowanych czasopismach świata
 • Umiędzynarodowienie – liczba publikacji posiadających zagranicznego współautora, a także procent obcokrajowców wśród ogółu studentów danego kierunku studiów
 • Kryteria dodatkowe – wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego (dotyczą kierunków lekarskich i stomatologii) oraz wyniki na egzaminy radcowskie i adwokackie (dotyczy kierunku prawniczego)

Obok nazwy uczelni umieszczony jest wskaźnik rankingowy obliczony według powyższych kryteriów.

Gdzie studiować Automatykę i robotykę?

 1. Politechnika Poznańska 100
 2. Politechnika Warszawska 98.6
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 88.0
 4. Politechnika Wrocławska 87.2
 5. Politechnika Śląska 83.9
 6. Politechnika Gdańska 75.9
 7. Politechnika Łódzka 66.5
 8. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 61.9
 9. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 61.5
 10. Politechnika Białostocka 58.0

Gdzie studiować Architekturę?

 1. Politechnika Warszawska 100
 2. Politechnika Śląska 97.9
 3. Politechnika Wrocławska 96.6
 4. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 94.1
 5. Politechnika Gdańska 93.0
 6. Politechnika Łódzka 82.3
 7. Politechnika Poznańska 81.7
 8. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 80.3
 9. Politechnika Lubelska 78.5
 10. Politechnika Opolska 72.9

Gdzie studiować Budownictwo?

 1. Politechnika Warszawska 100
 2. Politechnika Wrocławska 99.0
 3. Politechnika Śląska 91.1
 4. Politechnika Gdańska 87.7
 5. Politechnika Łódzka 83.1
 6. Politechnika Lubelska 82.4
 7. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 80.1
 8. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 75.7
 9. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 70.0
 10. Politechnika Poznańska 68.3

Gdzie studiować Energetykę?

 1. Politechnika Warszawska 100
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 83.1
 3. Politechnika Śląska 82.4
 4. Politechnika Wrocławska 76.1
 5. Politechnika Łódzka 69.3
 6. Politechnika Gdańska 67.2
 7. Politechnika Poznańska 64.3
 8. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 57.1
 9. Politechnika Częstochowska 56.7
 10. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 56.7

Gdzie studiować Informatykę?

 1. Politechnika Warszawska 100
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 94.5
 3. Politechnika Wrocławska 84.8
 4. Politechnika Poznańska 81.2
 5. Politechnika Gdańska 78.3
 6. Politechnika Śląska 68.5
 7. Politechnika Łódzka 67.8
 8. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 67.6
 9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 63.5
 10. Politechnika Lubelska 62.5

Gdzie studiować Logistykę?

 1. Politechnika Poznańska 100
 2. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 99.9
 3. Politechnika Częstochowska 92.4
 4. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 92.3
 5. Uniwersytet Szczeciński 88.8
 6. Politechnika Śląska 79.3
 7. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 76.4
 8. Politechnika Białostocka 76.0
 9. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 69.8
 10. Politechnika Opolska 63.0

Gdzie studiować Transport?

 1. Politechnika Warszawska 100
 2. Akademia Morska w Szczecinie 70.6
 3. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 67.2
 4. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 64.3
 5. Politechnika Śląska 64.0
 6. Politechnika Gdańska 61.4
 7. Politechnika Lubelska 61.1
 8. Politechnika Poznańska 57.8
 9. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 53.2
 10. Politechnika Łódzka 48.4

Gdzie studiować Zarządzanie i inżynierię produkcji?

 1. Politechnika Warszawska 100
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 89.6
 3. Politechnika Poznańska 88.8
 4. Politechnika Wrocławska 85.0
 5. Politechnika Łódzka 83.2
 6. Politechnika Śląska 76.7
 7. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 77.9
 8. Politechnika Lubelska 69.2
 9. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 63.9
 10. Politechnika Białostocka 63.2

Za wyjątkiem może Politechniki Warszawskiej, pozostałe uczelnie w czołówce rankingu zmieniają się, zależnie od analizowanego kierunku. To oznacza, że nie ma wiodącej uczelni technicznej – wszystko zależy od tego, co chcecie studiować. Ponadto duże rozbieżności w punktacji w odniesieniu tylko do pierwszej dziesiątki rankingu pokazują, że w obrębie tego samego kierunku pewne istotne dla kandydata aspekty mogą być realizowane w różnych uczelniach na zupełnie odmiennym poziomie. Warto je uwzględnić, decydując się na studia w konkretnym ośrodku akademickim.

Więcej o studiach technicznych przeczytasz TUTAJ

Informacje o kierunkach technicznych znajdziesz TUTAJ

Powiązane treści

Ranking kierunków turystyczno-sportowych – najlepsze uczelnie turystyczno-sportowe
Ranking kierunków turystyczno-sportowych – najlepsze uczelnie turystyczno-sportowe
Ranking kierunków medycznych – najlepsze uczelnie medyczne
Ranking kierunków medycznych – najlepsze uczelnie medyczne
Ranking kierunków rolniczych – najlepsze uczelnie rolnicze
Ranking kierunków rolniczych – najlepsze uczelnie rolnicze
Ranking kierunków teologicznych – najlepsze uczelnie teologiczne
Ranking kierunków teologicznych – najlepsze uczelnie teologiczne
Ranking kierunków przyrodniczych – najlepsze uczelnie przyrodnicze
Ranking kierunków przyrodniczych – najlepsze uczelnie przyrodnicze
Ranking kierunków ścisłych – najlepsze uczelnie
Ranking kierunków ścisłych – najlepsze uczelnie
Ranking kierunków informatycznych – najlepsze uczelnie informatyczne
Ranking kierunków informatycznych – najlepsze uczelnie informatyczne
Ranking kierunków psychologicznych – najlepsze uczelnie psychologiczne
Ranking kierunków psychologicznych – najlepsze uczelnie psychologiczne
Ranking kierunków ekonomicznych – najlepsze uczelnie ekonomiczne
Ranking kierunków ekonomicznych – najlepsze uczelnie ekonomiczne
Ranking kierunków pedagogicznych – najlepsze uczelnie pedagogiczne
Ranking kierunków pedagogicznych – najlepsze uczelnie pedagogiczne
Ranking kierunków prawniczych – najlepsze uczelnie prawnicze
Ranking kierunków prawniczych – najlepsze uczelnie prawnicze
Ranking kierunków społecznych – najlepsze uczelnie społeczne
Ranking kierunków społecznych – najlepsze uczelnie społeczne
Ranking kierunków humanistycznych - najlepsze uczelnie humanistyczne
Ranking kierunków humanistycznych - najlepsze uczelnie humanistyczne
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Coventry University Wrocław
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Zamojska
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki