Jakiego artykułu szukasz?

Ranking kierunków technicznych – najlepsze uczelnie techniczne

Masz ścisły umysł, lubisz matematykę? Z pewnością w pierwszej kolejności rozważasz studia na jednym z kierunków technicznych. Ich oferta jest bardzo szeroka i urozmaicona. Poniżej prezentujemy najlepsze uczelnie, realizujące wybrane studia techniczne.

Ranking kierunków technicznych – najlepsze uczelnie techniczne

Decyzję o wyborze studiów najczęściej poprzedza szczegółowa analiza samego kierunku jak i uczelni, która go oferuje. Chcemy poznać zaplecze dydaktyczne, warunki kształcenia, możliwości rozwoju, wyjazdów zagranicznych, realizowania praktyk. Te same studia mogą przebiegać zupełnie inaczej w innym ośrodku akademickim.

Aby ułatwić Wam podjęcie decyzji, w tym artykule zbieramy informacje, gdzie najlepiej studiować wybrane kierunki techniczne.

W oparciu o Ranking Kierunków Studiów Perspektyw prezentujemy kierunki, które zajęły najwyższe miejsca w zestawieniu. To studia, które uzyskały najwięcej punktów w analizie uwzględniającej liczne, różnorodne kryteria.

Kryteria rankingu

Ocenie zostały poddane kierunki, które miały przynajmniej dwa roczniki absolwentów. Weryfikowano kierunki prowadzone w danej uczelni w trybie stacjonarnym – na jednolitych studiach magisterskich lub na studiach II stopnia (zapewniając studentom możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu studiów I stopnia w tej samej uczelni).

W tworzeniu rankingu uwzględniono następujące kryteria:

 • Prestiż – rozumiany jako liczba wskazań danej uczelni przez przedstawicieli kadry akademickiej
 • Absolwenci na rynku pracy – wskaźnik mierzony wysokością zarobków absolwentów uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia
 • Potencjał akademicki – to wskaźnik kategorii naukowej określony przez współczynnik kategorii naukowej zdefiniowany w rozporządzeniu MNiSW
 • Potencjał dydaktyczny – czyli posiadane przez uczelnię akredytacje oraz poziom przyjętych na studia kandydatów mierzony wynikami egzaminów maturalnych
 • Potencjał naukowy – to m.in. liczba publikacji, cytowań, udział uczelnianych publikacji w 10% najczęściej cytowanych czasopismach świata
 • Umiędzynarodowienie – liczba publikacji posiadających zagranicznego współautora, a także procent obcokrajowców wśród ogółu studentów danego kierunku studiów
 • Kryteria dodatkowe – wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego (dotyczą kierunków lekarskich i stomatologii) oraz wyniki na egzaminy radcowskie i adwokackie (dotyczy kierunku prawniczego)

Obok nazwy uczelni umieszczony jest wskaźnik rankingowy obliczony według powyższych kryteriów.

Gdzie studiować Automatykę i robotykę?

 1. Politechnika Poznańska 100
 2. Politechnika Warszawska 98.6
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 88.0
 4. Politechnika Wrocławska 87.2
 5. Politechnika Śląska 83.9
 6. Politechnika Gdańska 75.9
 7. Politechnika Łódzka 66.5
 8. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 61.9
 9. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 61.5
 10. Politechnika Białostocka 58.0

Gdzie studiować Architekturę?

 1. Politechnika Warszawska 100
 2. Politechnika Śląska 97.9
 3. Politechnika Wrocławska 96.6
 4. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 94.1
 5. Politechnika Gdańska 93.0
 6. Politechnika Łódzka 82.3
 7. Politechnika Poznańska 81.7
 8. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 80.3
 9. Politechnika Lubelska 78.5
 10. Politechnika Opolska 72.9

Gdzie studiować Budownictwo?

 1. Politechnika Warszawska 100
 2. Politechnika Wrocławska 99.0
 3. Politechnika Śląska 91.1
 4. Politechnika Gdańska 87.7
 5. Politechnika Łódzka 83.1
 6. Politechnika Lubelska 82.4
 7. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 80.1
 8. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 75.7
 9. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 70.0
 10. Politechnika Poznańska 68.3

Gdzie studiować Energetykę?

 1. Politechnika Warszawska 100
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 83.1
 3. Politechnika Śląska 82.4
 4. Politechnika Wrocławska 76.1
 5. Politechnika Łódzka 69.3
 6. Politechnika Gdańska 67.2
 7. Politechnika Poznańska 64.3
 8. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 57.1
 9. Politechnika Częstochowska 56.7
 10. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 56.7

Gdzie studiować Informatykę?

 1. Politechnika Warszawska 100
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 94.5
 3. Politechnika Wrocławska 84.8
 4. Politechnika Poznańska 81.2
 5. Politechnika Gdańska 78.3
 6. Politechnika Śląska 68.5
 7. Politechnika Łódzka 67.8
 8. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 67.6
 9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 63.5
 10. Politechnika Lubelska 62.5

Gdzie studiować Logistykę?

 1. Politechnika Poznańska 100
 2. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 99.9
 3. Politechnika Częstochowska 92.4
 4. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 92.3
 5. Uniwersytet Szczeciński 88.8
 6. Politechnika Śląska 79.3
 7. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 76.4
 8. Politechnika Białostocka 76.0
 9. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 69.8
 10. Politechnika Opolska 63.0

Gdzie studiować Transport?

 1. Politechnika Warszawska 100
 2. Akademia Morska w Szczecinie 70.6
 3. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 67.2
 4. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 64.3
 5. Politechnika Śląska 64.0
 6. Politechnika Gdańska 61.4
 7. Politechnika Lubelska 61.1
 8. Politechnika Poznańska 57.8
 9. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 53.2
 10. Politechnika Łódzka 48.4

Gdzie studiować Zarządzanie i inżynierię produkcji?

 1. Politechnika Warszawska 100
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 89.6
 3. Politechnika Poznańska 88.8
 4. Politechnika Wrocławska 85.0
 5. Politechnika Łódzka 83.2
 6. Politechnika Śląska 76.7
 7. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 77.9
 8. Politechnika Lubelska 69.2
 9. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 63.9
 10. Politechnika Białostocka 63.2

Za wyjątkiem może Politechniki Warszawskiej, pozostałe uczelnie w czołówce rankingu zmieniają się, zależnie od analizowanego kierunku. To oznacza, że nie ma wiodącej uczelni technicznej – wszystko zależy od tego, co chcecie studiować. Ponadto duże rozbieżności w punktacji w odniesieniu tylko do pierwszej dziesiątki rankingu pokazują, że w obrębie tego samego kierunku pewne istotne dla kandydata aspekty mogą być realizowane w różnych uczelniach na zupełnie odmiennym poziomie. Warto je uwzględnić, decydując się na studia w konkretnym ośrodku akademickim.

Więcej o studiach technicznych przeczytasz TUTAJ

Informacje o kierunkach technicznych znajdziesz TUTAJ

Powiązane treści

Ranking kierunków turystyczno-sportowych – najlepsze uczelnie turystyczno-sportowe
Ranking kierunków turystyczno-sportowych – najlepsze uczelnie turystyczno-sportowe
Ranking kierunków medycznych – najlepsze uczelnie medyczne
Ranking kierunków medycznych – najlepsze uczelnie medyczne
Ranking kierunków rolniczych – najlepsze uczelnie rolnicze
Ranking kierunków rolniczych – najlepsze uczelnie rolnicze
Ranking kierunków teologicznych – najlepsze uczelnie teologiczne
Ranking kierunków teologicznych – najlepsze uczelnie teologiczne
Ranking kierunków przyrodniczych – najlepsze uczelnie przyrodnicze
Ranking kierunków przyrodniczych – najlepsze uczelnie przyrodnicze
Ranking kierunków ścisłych – najlepsze uczelnie
Ranking kierunków ścisłych – najlepsze uczelnie
Ranking kierunków informatycznych – najlepsze uczelnie informatyczne
Ranking kierunków informatycznych – najlepsze uczelnie informatyczne
Ranking kierunków psychologicznych – najlepsze uczelnie psychologiczne
Ranking kierunków psychologicznych – najlepsze uczelnie psychologiczne
Ranking kierunków ekonomicznych – najlepsze uczelnie ekonomiczne
Ranking kierunków ekonomicznych – najlepsze uczelnie ekonomiczne
Ranking kierunków pedagogicznych – najlepsze uczelnie pedagogiczne
Ranking kierunków pedagogicznych – najlepsze uczelnie pedagogiczne
Ranking kierunków prawniczych – najlepsze uczelnie prawnicze
Ranking kierunków prawniczych – najlepsze uczelnie prawnicze
Ranking kierunków społecznych – najlepsze uczelnie społeczne
Ranking kierunków społecznych – najlepsze uczelnie społeczne
Ranking kierunków humanistycznych - najlepsze uczelnie humanistyczne
Ranking kierunków humanistycznych - najlepsze uczelnie humanistyczne
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Opolski
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Gdański
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Poznańska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu