Jakiego artykułu szukasz?

Ranking kierunków społecznych – najlepsze uczelnie społeczne

Studia społeczna to liczna grupa różnorodnych kierunków. Mowa tu m.in. o Psychologii, Politologii, Socjologii. Jeśli rozważacie kształcenie na jednym z kierunków społecznych, poniższy ranking najlepszych w tym zakresie uczelni będzie pomocny przy wyborze najodpowiedniejszego dla Was ośrodka akademickiego.

Ranking kierunków społecznych – najlepsze uczelnie społeczne

Decyzję o wyborze studiów najczęściej poprzedza szczegółowa analiza samego kierunku jak i uczelni, która go oferuje. Chcemy poznać zaplecze dydaktyczne, warunki kształcenia, możliwości rozwoju, wyjazdów zagranicznych, realizowania praktyk. Te same studia mogą przebiegać zupełnie inaczej w innym ośrodku akademickim.

Aby ułatwić Wam podjęcie decyzji, w tym artykule zbieramy informacje, gdzie najlepiej studiować wybrane kierunki społeczne.

W oparciu o Ranking Kierunków Studiów Perspektyw prezentujemy kierunki, które zajęły najwyższe miejsca w zestawieniu. To studia, które uzyskały najwięcej punktów w analizie uwzględniającej liczne, różnorodne kryteria.

Kryteria rankingu

Ocenie zostały poddane kierunki, które miały przynajmniej dwa roczniki absolwentów. Weryfikowano kierunki prowadzone w danej uczelni w trybie stacjonarnym – na jednolitych studiach magisterskich lub na studiach II stopnia (zapewniając studentom możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu studiów I stopnia w tej samej uczelni).

W tworzeniu rankingu uwzględniono następujące kryteria:

 • Prestiż – rozumiany jako liczba wskazań danej uczelni przez przedstawicieli kadry akademickiej
 • Absolwenci na rynku pracy – wskaźnik mierzony wysokością zarobków absolwentów uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia
 • Potencjał akademicki – to wskaźnik kategorii naukowej określony przez współczynnik kategorii naukowej zdefiniowany w rozporządzeniu MNiSW
 • Potencjał dydaktyczny – czyli posiadane przez uczelnię akredytacje oraz poziom przyjętych na studia kandydatów mierzony wynikami egzaminów maturalnych
 • Potencjał naukowy – to m.in. liczba publikacji, cytowań, udział uczelnianych publikacji w 10% najczęściej cytowanych czasopismach świata
 • Umiędzynarodowienie – liczba publikacji posiadających zagranicznego współautora, a także procent obcokrajowców wśród ogółu studentów danego kierunku studiów
 • Kryteria dodatkowe – wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego (dotyczą kierunków lekarskich i stomatologii) oraz wyniki na egzaminy radcowskie i adwokackie (dotyczy kierunku prawniczego)

Obok nazwy uczelni umieszczony jest wskaźnik rankingowy obliczony według powyższych kryteriów.

Gdzie studiować Dziennikarstwo i komunikację społeczną?

 1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 100
 2. Uniwersytet Warszawski 98.0
 3. Uniwersytet Wrocławski 81.6
 4. Uniwersytet Łódzki 81.0
 5. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 77.4
 6. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 73.9
 7. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 70.7
 8. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 67.3
 9. Uniwersytet Śląski w Katowicach 66.2
 10. Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi 66.0

Gdzie studiować Psychologię?

 1. Uniwersytet Warszawski 100
 2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 89.0
 3. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 87.5
 4. Uniwersytet Wrocławski 70.1
 5. Uniwersytet Gdański 67.0
 6. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 66.1
 7. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 60.1
 8. Gdański Uniwersytet Medyczny 59.2
 9. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 56.2
 10. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 53.8

Gdzie studiować Politologię?

 1. Uniwersytet Warszawski 100
 2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 79.8
 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 74.5
 4. Uniwersytet Wrocławski 64.7
 5. Uniwersytet Łódzki 61.6
 6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 61.6
 7. Uniwersytet Gdański 57.3
 8. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 57.1
 9. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 55.9
 10. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 54.6

Gdzie studiować Socjologię?

 1. Uniwersytet Warszawski 100
 2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 94.8
 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 81.6
 4. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 71.3
 5. Politechnika Śląska 68.7
 6. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 67.1
 7. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 66.3
 8. Uniwersytet Gdański 65.3
 9. Uniwersytet Łódzki 62.8
 10. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 59.1

Z rankingu wynika, że ośrodki wiodące w zakresie kształcenia na kierunkach społecznych to Kraków i Warszawa. Na uwagę zasługują dwie niepubliczne uczelnie, które znajdują się w czołówce zestawienia.

Więcej o studiach społecznych przeczytasz TUTAJ

Informacje o kierunkach społecznych znajdziesz TUTAJ

Powiązane treści

Ranking kierunków turystyczno-sportowych – najlepsze uczelnie turystyczno-sportowe
Ranking kierunków turystyczno-sportowych – najlepsze uczelnie turystyczno-sportowe
Ranking kierunków medycznych – najlepsze uczelnie medyczne
Ranking kierunków medycznych – najlepsze uczelnie medyczne
Ranking kierunków rolniczych – najlepsze uczelnie rolnicze
Ranking kierunków rolniczych – najlepsze uczelnie rolnicze
Ranking kierunków teologicznych – najlepsze uczelnie teologiczne
Ranking kierunków teologicznych – najlepsze uczelnie teologiczne
Ranking kierunków przyrodniczych – najlepsze uczelnie przyrodnicze
Ranking kierunków przyrodniczych – najlepsze uczelnie przyrodnicze
Ranking kierunków ścisłych – najlepsze uczelnie
Ranking kierunków ścisłych – najlepsze uczelnie
Ranking kierunków informatycznych – najlepsze uczelnie informatyczne
Ranking kierunków informatycznych – najlepsze uczelnie informatyczne
Ranking kierunków technicznych – najlepsze uczelnie techniczne
Ranking kierunków technicznych – najlepsze uczelnie techniczne
Ranking kierunków psychologicznych – najlepsze uczelnie psychologiczne
Ranking kierunków psychologicznych – najlepsze uczelnie psychologiczne
Ranking kierunków ekonomicznych – najlepsze uczelnie ekonomiczne
Ranking kierunków ekonomicznych – najlepsze uczelnie ekonomiczne
Ranking kierunków pedagogicznych – najlepsze uczelnie pedagogiczne
Ranking kierunków pedagogicznych – najlepsze uczelnie pedagogiczne
Ranking kierunków prawniczych – najlepsze uczelnie prawnicze
Ranking kierunków prawniczych – najlepsze uczelnie prawnicze
Ranking kierunków humanistycznych - najlepsze uczelnie humanistyczne
Ranking kierunków humanistycznych - najlepsze uczelnie humanistyczne
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi