Jakiego artykułu szukasz?

Ranking kierunków społecznych – najlepsze uczelnie społeczne

Studia społeczna to liczna grupa różnorodnych kierunków. Mowa tu m.in. o Psychologii, Politologii, Socjologii. Jeśli rozważacie kształcenie na jednym z kierunków społecznych, poniższy ranking najlepszych w tym zakresie uczelni będzie pomocny przy wyborze najodpowiedniejszego dla Was ośrodka akademickiego.

Ranking kierunków społecznych – najlepsze uczelnie społeczne

Decyzję o wyborze studiów najczęściej poprzedza szczegółowa analiza samego kierunku jak i uczelni, która go oferuje. Chcemy poznać zaplecze dydaktyczne, warunki kształcenia, możliwości rozwoju, wyjazdów zagranicznych, realizowania praktyk. Te same studia mogą przebiegać zupełnie inaczej w innym ośrodku akademickim.

Aby ułatwić Wam podjęcie decyzji, w tym artykule zbieramy informacje, gdzie najlepiej studiować wybrane kierunki społeczne.

W oparciu o Ranking Kierunków Studiów Perspektyw prezentujemy kierunki, które zajęły najwyższe miejsca w zestawieniu. To studia, które uzyskały najwięcej punktów w analizie uwzględniającej liczne, różnorodne kryteria.

Kryteria rankingu

Ocenie zostały poddane kierunki, które miały przynajmniej dwa roczniki absolwentów. Weryfikowano kierunki prowadzone w danej uczelni w trybie stacjonarnym – na jednolitych studiach magisterskich lub na studiach II stopnia (zapewniając studentom możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu studiów I stopnia w tej samej uczelni).

W tworzeniu rankingu uwzględniono następujące kryteria:

 • Prestiż – rozumiany jako liczba wskazań danej uczelni przez przedstawicieli kadry akademickiej
 • Absolwenci na rynku pracy – wskaźnik mierzony wysokością zarobków absolwentów uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia
 • Potencjał akademicki – to wskaźnik kategorii naukowej określony przez współczynnik kategorii naukowej zdefiniowany w rozporządzeniu MNiSW
 • Potencjał dydaktyczny – czyli posiadane przez uczelnię akredytacje oraz poziom przyjętych na studia kandydatów mierzony wynikami egzaminów maturalnych
 • Potencjał naukowy – to m.in. liczba publikacji, cytowań, udział uczelnianych publikacji w 10% najczęściej cytowanych czasopismach świata
 • Umiędzynarodowienie – liczba publikacji posiadających zagranicznego współautora, a także procent obcokrajowców wśród ogółu studentów danego kierunku studiów
 • Kryteria dodatkowe – wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego (dotyczą kierunków lekarskich i stomatologii) oraz wyniki na egzaminy radcowskie i adwokackie (dotyczy kierunku prawniczego)

Obok nazwy uczelni umieszczony jest wskaźnik rankingowy obliczony według powyższych kryteriów.

Gdzie studiować Dziennikarstwo i komunikację społeczną?

 1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 100
 2. Uniwersytet Warszawski 98.0
 3. Uniwersytet Wrocławski 81.6
 4. Uniwersytet Łódzki 81.0
 5. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 77.4
 6. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 73.9
 7. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 70.7
 8. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 67.3
 9. Uniwersytet Śląski w Katowicach 66.2
 10. Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi 66.0

Gdzie studiować Psychologię?

 1. Uniwersytet Warszawski 100
 2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 89.0
 3. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie 87.5
 4. Uniwersytet Wrocławski 70.1
 5. Uniwersytet Gdański 67.0
 6. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 66.1
 7. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 60.1
 8. Gdański Uniwersytet Medyczny 59.2
 9. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 56.2
 10. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 53.8

Gdzie studiować Politologię?

 1. Uniwersytet Warszawski 100
 2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 79.8
 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 74.5
 4. Uniwersytet Wrocławski 64.7
 5. Uniwersytet Łódzki 61.6
 6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 61.6
 7. Uniwersytet Gdański 57.3
 8. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 57.1
 9. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 55.9
 10. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 54.6

Gdzie studiować Socjologię?

 1. Uniwersytet Warszawski 100
 2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 94.8
 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 81.6
 4. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 71.3
 5. Politechnika Śląska 68.7
 6. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 67.1
 7. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 66.3
 8. Uniwersytet Gdański 65.3
 9. Uniwersytet Łódzki 62.8
 10. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 59.1

Z rankingu wynika, że ośrodki wiodące w zakresie kształcenia na kierunkach społecznych to Kraków i Warszawa. Na uwagę zasługują dwie niepubliczne uczelnie, które znajdują się w czołówce zestawienia.

Więcej o studiach społecznych przeczytasz TUTAJ

Informacje o kierunkach społecznych znajdziesz TUTAJ

Powiązane treści

Ranking kierunków turystyczno-sportowych – najlepsze uczelnie turystyczno-sportowe
Ranking kierunków turystyczno-sportowych – najlepsze uczelnie turystyczno-sportowe
Ranking kierunków medycznych – najlepsze uczelnie medyczne
Ranking kierunków medycznych – najlepsze uczelnie medyczne
Ranking kierunków rolniczych – najlepsze uczelnie rolnicze
Ranking kierunków rolniczych – najlepsze uczelnie rolnicze
Ranking kierunków teologicznych – najlepsze uczelnie teologiczne
Ranking kierunków teologicznych – najlepsze uczelnie teologiczne
Ranking kierunków przyrodniczych – najlepsze uczelnie przyrodnicze
Ranking kierunków przyrodniczych – najlepsze uczelnie przyrodnicze
Ranking kierunków ścisłych – najlepsze uczelnie
Ranking kierunków ścisłych – najlepsze uczelnie
Ranking kierunków informatycznych – najlepsze uczelnie informatyczne
Ranking kierunków informatycznych – najlepsze uczelnie informatyczne
Ranking kierunków technicznych – najlepsze uczelnie techniczne
Ranking kierunków technicznych – najlepsze uczelnie techniczne
Ranking kierunków psychologicznych – najlepsze uczelnie psychologiczne
Ranking kierunków psychologicznych – najlepsze uczelnie psychologiczne
Ranking kierunków ekonomicznych – najlepsze uczelnie ekonomiczne
Ranking kierunków ekonomicznych – najlepsze uczelnie ekonomiczne
Ranking kierunków pedagogicznych – najlepsze uczelnie pedagogiczne
Ranking kierunków pedagogicznych – najlepsze uczelnie pedagogiczne
Ranking kierunków prawniczych – najlepsze uczelnie prawnicze
Ranking kierunków prawniczych – najlepsze uczelnie prawnicze
Ranking kierunków humanistycznych - najlepsze uczelnie humanistyczne
Ranking kierunków humanistycznych - najlepsze uczelnie humanistyczne
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Zamojska
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Coventry University Wrocław
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu