Jakiego artykułu szukasz?

Ranking kierunków medycznych – najlepsze uczelnie medyczne

Studia medyczne to prestiż, wyróżnienie, ale też długie lata ciężkiej pracy i nauki, zanim osiągnie się etap stabilizacji zawodowej i satysfakcjonujące zarobki. W tej grupie tej grupie studiów znajdują nie kierunki związane z leczeniem chorych i opieką nad pacjentem, ale też z ochroną i profilaktyką zdrowotną, zdrowym stylem życia czy urodą.

Ranking kierunków medycznych – najlepsze uczelnie medyczne

Decyzję o wyborze studiów najczęściej poprzedza szczegółowa analiza samego kierunku jak i uczelni, która go oferuje. Chcemy poznać zaplecze dydaktyczne, warunki kształcenia, możliwości rozwoju, wyjazdów zagranicznych, realizowania praktyk. Te same studia mogą przebiegać zupełnie inaczej w innym ośrodku akademickim.

Aby ułatwić Wam podjęcie decyzji, w tym artykule zbieramy informacje, gdzie najlepiej studiować wybrane kierunki medyczne.

W oparciu o Ranking Kierunków Studiów Perspektyw prezentujemy kierunki, które zajęły najwyższe miejsca w zestawieniu. To studia, które uzyskały najwięcej punktów w analizie uwzględniającej liczne, różnorodne kryteria.

Kryteria rankingu

Ocenie zostały poddane kierunki, które miały przynajmniej dwa roczniki absolwentów. Weryfikowano kierunki prowadzone w danej uczelni w trybie stacjonarnym – na jednolitych studiach magisterskich lub na studiach II stopnia (zapewniając studentom możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu studiów I stopnia w tej samej uczelni).

W tworzeniu rankingu uwzględniono następujące kryteria:

 • Prestiż – rozumiany jako liczba wskazań danej uczelni przez przedstawicieli kadry akademickiej
 • Absolwenci na rynku pracy – wskaźnik mierzony wysokością zarobków absolwentów uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia
 • Potencjał akademicki – to wskaźnik kategorii naukowej określony przez współczynnik kategorii naukowej zdefiniowany w rozporządzeniu MNiSW
 • Potencjał dydaktyczny – czyli posiadane przez uczelnię akredytacje oraz poziom przyjętych na studia kandydatów mierzony wynikami egzaminów maturalnych
 • Potencjał naukowy – to m.in. liczba publikacji, cytowań, udział uczelnianych publikacji w 10% najczęściej cytowanych czasopismach świata
 • Umiędzynarodowienie – liczba publikacji posiadających zagranicznego współautora, a także procent obcokrajowców wśród ogółu studentów danego kierunku studiów
 • Kryteria dodatkowe – wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego (dotyczą kierunków lekarskich i stomatologii) oraz wyniki na egzaminy radcowskie i adwokackie (dotyczy kierunku prawniczego)

Obok nazwy uczelni umieszczony jest wskaźnik rankingowy obliczony według powyższych kryteriów.

Gdzie studiować Kierunek lekarski?

 1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 100
 2. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 86.4
 3. Gdański Uniwersytet Medyczny 84.9
 4. Warszawski Uniwersytet Medyczny 80.8
 5. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 77.8
 6. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 73.2
 7. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 72.8
 8. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 70.6
 9. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 66.9
 10. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 60.1

Gdzie studiować Kierunek lekarsko-dentystyczny?

 1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 100
 2. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 86.7
 3. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 79.6
 4. Warszawski Uniwersytet Medyczny 76.5
 5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 76.6
 6. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 76.3
 7. Gdański Uniwersytet Medyczny 74.3
 8. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 71.2
 9. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 61.2
 10. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 54.9

Gdzie studiować Farmację?

 1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 100
 2. Warszawski Uniwersytet Medyczny 81.9
 3. Gdański Uniwersytet Medyczny 79.9
 4. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 73.0
 5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 72.3
 6. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 70.8
 7. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 66.7
 8. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 65.7
 9. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 58.9
 10. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 57.6

Gdzie studiować Fizjoterapię?

 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 100
 2. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 82.3
 3. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 80.7
 4. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 79.0
 5. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 77.0
 6. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 75.5
 7. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 73.4
 8. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 72.4
 9. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 71.6
 10. Uniwersytet Rzeszowski

Gdzie studiować Kosmetologię?

 1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 100
 2. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 74.1
 3. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 66.7
 4. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 66.1
 5. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 63.5
 6. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 63.4
 7. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 60.1
 8. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 58.6
 9. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 54.8
 10. Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi 50.3

Gdzie studiować Dietetykę?

 1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 100
 2. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 92.1
 3. Warszawski Uniwersytet Medyczny 80.2
 4. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 76.2
 5. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 75.6
 6. Gdański Uniwersytet Medyczny 75.4
 7. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 67.5
 8. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 65.8
 9. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 63.1
 10. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 62.3

Gdzie studiować Pielęgniarstwo?

 1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 100
 2. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 75.5
 3. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 67.1
 4. Warszawski Uniwersytet Medyczny 66.5
 5. Gdański Uniwersytet Medyczny 64.3
 6. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 62.9
 7. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 58.5
 8. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 56.7
 9. Uniwersytet Rzeszowski 55.4
 10. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 55.9

Gdzie studiować Położnictwo?

 1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 100
 2. Warszawski Uniwersytet Medyczny 76.3
 3. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 74.4
 4. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 70.4
 5. Gdański Uniwersytet Medyczny 70.1
 6. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 70.0
 7. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 66.7
 8. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 63.7
 9. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 57.5
 10. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 49.5

Gdzie studiować Zdrowie publiczne?

 1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 100
 2. Warszawski Uniwersytet Medyczny 80.4
 3. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 75.2
 4. Gdański Uniwersytet Medyczny 64.9
 5. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 61.0
 6. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 56.6
 7. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 55.6
 8. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 52.7
 9. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 52.1
 10. Uniwersytet Rzeszowski 49.1

Sztandarowe kierunku medyczne to oczywiście domena uczelni o tym profilu lub wydziałów medycznych na uniwersytetach. Jednak już w przypadku Fizjoterapii lepiej w rankingu wypadają AWF-y. W pierwszej dziesiątce znalazła się jedna tylko niepubliczna szkoła wyższa – tam warto studiować Kosmetologię.

Więcej o studiach medycznych przeczytasz TUTAJ

Informacje o kierunkach medycznych znajdziesz TUTAJ

Powiązane treści

Ranking kierunków turystyczno-sportowych – najlepsze uczelnie turystyczno-sportowe
Ranking kierunków turystyczno-sportowych – najlepsze uczelnie turystyczno-sportowe
Ranking kierunków rolniczych – najlepsze uczelnie rolnicze
Ranking kierunków rolniczych – najlepsze uczelnie rolnicze
Ranking kierunków teologicznych – najlepsze uczelnie teologiczne
Ranking kierunków teologicznych – najlepsze uczelnie teologiczne
Ranking kierunków przyrodniczych – najlepsze uczelnie przyrodnicze
Ranking kierunków przyrodniczych – najlepsze uczelnie przyrodnicze
Ranking kierunków ścisłych – najlepsze uczelnie
Ranking kierunków ścisłych – najlepsze uczelnie
Ranking kierunków informatycznych – najlepsze uczelnie informatyczne
Ranking kierunków informatycznych – najlepsze uczelnie informatyczne
Ranking kierunków technicznych – najlepsze uczelnie techniczne
Ranking kierunków technicznych – najlepsze uczelnie techniczne
Ranking kierunków psychologicznych – najlepsze uczelnie psychologiczne
Ranking kierunków psychologicznych – najlepsze uczelnie psychologiczne
Ranking kierunków ekonomicznych – najlepsze uczelnie ekonomiczne
Ranking kierunków ekonomicznych – najlepsze uczelnie ekonomiczne
Ranking kierunków pedagogicznych – najlepsze uczelnie pedagogiczne
Ranking kierunków pedagogicznych – najlepsze uczelnie pedagogiczne
Ranking kierunków prawniczych – najlepsze uczelnie prawnicze
Ranking kierunków prawniczych – najlepsze uczelnie prawnicze
Ranking kierunków społecznych – najlepsze uczelnie społeczne
Ranking kierunków społecznych – najlepsze uczelnie społeczne
Ranking kierunków humanistycznych - najlepsze uczelnie humanistyczne
Ranking kierunków humanistycznych - najlepsze uczelnie humanistyczne
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu

Komentarze (0)

brak komentarzy…