Jakiego artykułu szukasz?

Ranking kierunków medycznych – najlepsze uczelnie medyczne

Studia medyczne to prestiż, wyróżnienie, ale też długie lata ciężkiej pracy i nauki, zanim osiągnie się etap stabilizacji zawodowej i satysfakcjonujące zarobki. W tej grupie tej grupie studiów znajdują nie kierunki związane z leczeniem chorych i opieką nad pacjentem, ale też z ochroną i profilaktyką zdrowotną, zdrowym stylem życia czy urodą.

Ranking kierunków medycznych – najlepsze uczelnie medyczne

Decyzję o wyborze studiów najczęściej poprzedza szczegółowa analiza samego kierunku jak i uczelni, która go oferuje. Chcemy poznać zaplecze dydaktyczne, warunki kształcenia, możliwości rozwoju, wyjazdów zagranicznych, realizowania praktyk. Te same studia mogą przebiegać zupełnie inaczej w innym ośrodku akademickim.

Aby ułatwić Wam podjęcie decyzji, w tym artykule zbieramy informacje, gdzie najlepiej studiować wybrane kierunki medyczne.

W oparciu o Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2023 prezentujemy kierunki, które zajęły najwyższe miejsca w zestawieniu. To studia, które uzyskały najwięcej punktów w analizie uwzględniającej liczne, różnorodne kryteria.

Kryteria rankingu

Ocenie zostały poddane kierunki, które miały przynajmniej dwa roczniki absolwentów. Weryfikowano kierunki prowadzone w danej uczelni w trybie stacjonarnym – na jednolitych studiach magisterskich lub na studiach II stopnia (zapewniając studentom możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu studiów I stopnia w tej samej uczelni).

W tworzeniu rankingu uwzględniono następujące kryteria:

 • Prestiż – rozumiany jako liczba wskazań danej uczelni przez przedstawicieli kadry akademickiej
 • Absolwenci na rynku pracy – wskaźnik mierzony wysokością zarobków absolwentów uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia
 • Potencjał akademicki – to wskaźnik kategorii naukowej określony przez współczynnik kategorii naukowej zdefiniowany w rozporządzeniu MNiSW
 • Potencjał dydaktyczny – czyli posiadane przez uczelnię akredytacje oraz poziom przyjętych na studia kandydatów mierzony wynikami egzaminów maturalnych
 • Potencjał naukowy – to m.in. liczba publikacji, cytowań, udział uczelnianych publikacji w 10% najczęściej cytowanych czasopismach świata
 • Umiędzynarodowienie – liczba publikacji posiadających zagranicznego współautora, a także procent obcokrajowców wśród ogółu studentów danego kierunku studiów
 • Kryteria dodatkowe – wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego (dotyczą kierunków lekarskich i stomatologii) oraz wyniki na egzaminy radcowskie i adwokackie (dotyczy kierunku prawniczego)

Obok nazwy uczelni umieszczony jest wskaźnik rankingowy obliczony według powyższych kryteriów.

Gdzie studiować Kierunek lekarski?

 1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 100
 2. Warszawski Uniwersytet Medyczny 90
 3. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 86.8
 4. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 85,1
 5. Gdański Uniwersytet Medyczny 84.8
 6. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 89
 7. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 75,4
 8. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 75,3
 9. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 75,1
 10. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 72,7

Gdzie studiować Kierunek lekarsko-dentystyczny?

 1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 100
 2. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 81,1
 3. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 80
 4. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 78,6
 5. Gdański Uniwersytet Medyczny 74,4
 6. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 73
 7. Warszawski Uniwersytet Medyczny 72,5
 8. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 70,1
 9. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 65,7
 10. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 64,2

Gdzie studiować Farmację?

 1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 100
 2. Warszawski Uniwersytet Medyczny 88,7
 3. Gdański Uniwersytet Medyczny 86,8
 4. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 77,9
 5. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 77,8
 6. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 76,1
 7. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 75,3
 8. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 71
 9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 68,5
 10. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 61,4

Gdzie studiować Fizjoterapię?

 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 100
 2. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 88,3
 3. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 83,6
 4. Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu 81,1
 5. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 79,6
 6. Gdański Uniwersytet Medyczny 79,5
 7. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 78,1
 8. Warszawski Uniwersytet Medyczny 76,3
 9. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 71,9
 10. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 71,3

Gdzie studiować Kosmetologię?

 1. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 100
 2. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 82,9
 3. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 81,1
 4. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 80,8
 5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 78,5
 6. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 77,9
 7. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 67,4
 8. Uniwersytet Opolski 65,7
 9. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 63,9
 10. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie 61,7

Gdzie studiować Dietetykę?

 1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 100
 2. Warszawski Uniwersytet Medyczny 93,2
 3. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 90,3
 4. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 82,3
 5. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 80,2
 6. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 79,3
 7. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 66,9
 8. Gdański Uniwersytet Medyczny 65,3
 9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 63,3
 10. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 61

Gdzie studiować Pielęgniarstwo?

 1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 100
 2. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 81,1
 3. Warszawski Uniwersytet Medyczny 74
 4. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 73,5
 5. Uniwersytet Opolski 70,7
 6. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 69,7
 7. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 69,7
 8. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 67,6
 9. Gdański Uniwersytet Medyczny 66,6
 10. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 66,4

Gdzie studiować Położnictwo?

 1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 100
 2. Warszawski Uniwersytet Medyczny 90,4
 3. Gdański Uniwersytet Medyczny 89,4
 4. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 87,7
 5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 87,3
 6. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 83,6
 7. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 78,8
 8. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 71,9
 9. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 67,3
 10. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 66,9

Gdzie studiować Zdrowie publiczne?

 1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 100
 2. Warszawski Uniwersytet Medyczny 89,4
 3. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 83,1
 4. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 74,9
 5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 74,2
 6. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 72,4
 7. Gdański Uniwersytet Medyczny 71,9
 8. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 70,4
 9. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 61,8
 10. Uniwersytet Rzeszowski 54,9

Sztandarowe kierunku medyczne to oczywiście domena uczelni o tym profilu lub wydziałów medycznych na uniwersytetach. Jednak już w przypadku Fizjoterapii lepiej w rankingu wypadają AWF-y. W pierwszej dziesiątce znalazła się jedna tylko niepubliczna szkoła wyższa – tam warto studiować Kosmetologię.

Przeczytaj więcej o studiach medycznych

Tu znajdziesz informacje o kierunkach medycznych

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty

Sprawdź typy studiów

Zobacz opisy kierunków studiów

Poznaj miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów

Dowiedz się więcej o studiach podyplomowych

Powiązane treści

Ranking kierunków turystyczno-sportowych – najlepsze uczelnie turystyczno-sportowe
Ranking kierunków turystyczno-sportowych – najlepsze uczelnie turystyczno-sportowe
Ranking kierunków rolniczych – najlepsze uczelnie rolnicze
Ranking kierunków rolniczych – najlepsze uczelnie rolnicze
Ranking kierunków teologicznych – najlepsze uczelnie teologiczne
Ranking kierunków teologicznych – najlepsze uczelnie teologiczne
Ranking kierunków przyrodniczych – najlepsze uczelnie przyrodnicze
Ranking kierunków przyrodniczych – najlepsze uczelnie przyrodnicze
Ranking kierunków ścisłych – najlepsze uczelnie
Ranking kierunków ścisłych – najlepsze uczelnie
Ranking kierunków informatycznych – najlepsze uczelnie informatyczne
Ranking kierunków informatycznych – najlepsze uczelnie informatyczne
Ranking kierunków technicznych – najlepsze uczelnie techniczne
Ranking kierunków technicznych – najlepsze uczelnie techniczne
Ranking kierunków psychologicznych – najlepsze uczelnie psychologiczne
Ranking kierunków psychologicznych – najlepsze uczelnie psychologiczne
Ranking kierunków ekonomicznych – najlepsze uczelnie ekonomiczne
Ranking kierunków ekonomicznych – najlepsze uczelnie ekonomiczne
Ranking kierunków pedagogicznych – najlepsze uczelnie pedagogiczne
Ranking kierunków pedagogicznych – najlepsze uczelnie pedagogiczne
Ranking kierunków prawniczych – najlepsze uczelnie prawnicze
Ranking kierunków prawniczych – najlepsze uczelnie prawnicze
Ranking kierunków społecznych – najlepsze uczelnie społeczne
Ranking kierunków społecznych – najlepsze uczelnie społeczne
Ranking kierunków humanistycznych - najlepsze uczelnie humanistyczne
Ranking kierunków humanistycznych - najlepsze uczelnie humanistyczne
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu