Jakiego kierunku studiów szukasz?

Praca socjalna

Praca socjalna to działalność mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Studia mają na celu wykształcenie pracownika socjalnego posiadającego wszechstronną wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii, psychologii, polityki społecznej, prawa i innych dziedzin, odnoszącej się do skomplikowanych sytuacji społecznych i indywidualnych potrzeb klientów pomocy społecznej.

Praca socjalna zapewnia zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów społecznych, dokonywania analizy i diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup, społeczności lokalnych oraz umiejętności praktycznego stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej. Idealny kandydat na kierunek praca socjalna powinien być komunikatywny i cierpliwy.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • pracownik socjalny, asystent i doradca socjalny
 • pracownik socjalny w środowisku i instytucjach lokalnych
 • wsparcie rodziny i seniora
 • edukacja międzykulturowa
 • asystentura rodzin
 • organizacja usług socjalnych
 • animacja społeczności lokalnych.

Dla kogo studia na kierunku praca socjalna

Praca socjalna jest propozycją dla kandydatów zainteresowanych zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu różnorodnych form pomocy społecznej adresowanej do jednostek i grup wykluczonych społecznie i zagrożonych marginalizacją.

Kierunek wybierają osoby empatyczne, kontaktowe, zaradne, zaangażowane w sprawy i problemy słabszych.

Program kształcenia na kierunku praca socjalna

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • wprowadzenie do psychologii
 • sprowadzenie do socjologii
 • komunikacja społeczna
 • pedagogika społeczna
 • psychologia rozwojowa i osobowości
 • psychologia kliniczna
 • diagnostyka potrzeb społecznych
 • polityka społeczna
 • trening interpersonalny
 • pedagogika specjalna
 • organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim
 • metody i techniki badań społecznych
 • andragogika
 • poradnictwo zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku praca socjalna

Rekrutacja na pracę socjalną odbywa się na podstawie wyników maturalnych z przedmiotów wskazanych przez uczelnie.

Najczęściej są to:

 • język polski
 • język obcy
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • historia
 • geografia.

Szczegóły kwalifikacyjne sprawdzajcie w serwisach wybranych przez siebie uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku praca socjalna

Absolwenci Pracy socjalnej są wyposażeni w kompetencje przydatne do pracy przykładowo w takich miejscach:

 • ośrodki pomocy społecznej - pracownik socjalny, asystent rodzinny,
 • ośrodki wsparcia - pracownik socjalny, pracownik wsparcia rodziny,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze - pracownik socjalny,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • regionalne ośrodki polityki społecznej (centra rozwoju regionalnego),
 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • domy pomocy społecznej,
 • placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,
 • środowiskowe instytucje pomocy i wsparcia prowadzone przez organizacje pozarządowe,
 • inne podmioty gospodarcze i organizacje świadczące usługi społeczne dla osób, rodzin i społeczności wymagających wsparcia.

Opinie o kierunku praca socjalna

Więcej o zawodzie pracownika socjalnego opowiadają studenci jednej z uczelni:

Kierunki pokrewne do kierunku praca socjalna

Jakie uczelnie oferują kierunek praca socjalna

W których miastach można studiować kierunek praca socjalna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu