Jakiego kierunku studiów szukasz?

Socjologia grup dyspozycyjnych

Socjologia grup dyspozycyjnych to studia łączące klasyczną socjologię z logistyką i studiami z zakresu bezpieczeństwa. Studenci nabywają kwalifikacje do zarządzania bezpieczeństwem na wypadek zaistnienia wielowymiarowych niebezpieczeństw.

Ponad połowę przedmiotów na tym kierunku wybiera się samodzielnie, dzięki czemu można profilować proces kształcenia według własnych preferencji.

Specjalności oferowane w ramach kierunku:

 • bezpieczeństwo w systemach logistycznych
 • bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych
 • bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych.

Dla kogo studia na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych

To kierunek dla osób zdyscyplinowanych i konkretnych, zainteresowanych zagadnieniami bezpieczeństwa państwa lub pracą w służbach mundurowych.

Program kształcenia na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych

Przykładowe przedmioty na kierunku to:

 • podstawy logistyki
 • transport i środki transportu
 • marketing usług logistycznych
 • infrastruktura logistyczna
 • bezpieczeństwo w systemach transportowych
 • zarządzanie łańcuchami dostaw
 • europejskie systemy logistyczne
 • infrastruktura krytyczna
 • przestępczość zorganizowana
 • metody i techniki oceny ryzyka i zagrożeń paramilitarnych
 • współpraca służb w miejscu zagrożenia
 • kryminologia – zagadnienia podstawowe
 • pierwsza pomoc przedlekarska
 • prawo dowodowe
 • interwencje kryzysowe
 • kreowanie zespołów zadaniowych
 • międzynarodowe stosunki wojskowe
 • anatomia propagandy
 • europejskie systemy bezpieczeństwa
 • ochrona danych tajnych i niejawnych
 • socjologia wojska
 • metody i techniki oceny ryzyka i zagrożeń militarnych
 • bezpieczeństwo europejskie
 • terroryzm międzynarodowy.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji to (zgodnie ze współczynnikiem punktacji):

 • język polski
 • WOS, historia, matematyka, geografia
 • język obcy.

Perspektywy pracy po kierunku socjologia grup dyspozycyjnych

Absolwenci specjalności bezpieczeństwo w systemach logistycznych znajdą zatrudnienie w następujących obszarach działalności firm logistycznych:

 • reprezentatywne badania klientów pod kątem interwencji, reklamacji, satysfakcji czy doskonalenia usług
 • badania opinii pracowników
 • analiza procesów produkcyjnych i wspierających produkcję
 • realizacja programów wspomagających rozwój pracowników
 • realizacja programów związanych z odpowiedzialnością biznesową ukierunkowaną na otoczenie społeczne
 • projekty wolontariackie
 • doskonalenie jakości produktów i usług związanych ze standardami bezpieczeństwa
 • popularyzacja standardów bezpieczeństwa wśród interesariuszy.

Absolwenci bezpieczeństwa w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych i bezpieczeństwa w dyspozycyjnych systemach militarnych znajdą zatrudnienie w:

 • służbach i formacjach militarnego i paramilitarnego systemu bezpieczeństwa państwa w administracji publicznej (rządowej i samorządowej)
 • międzynarodowych instytucjach i agendach bezpieczeństwa (ONZ, UE, NATO, OBWE, Rada Europy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)
 • biznesie (zakłady zwiększonego oraz dużego ryzyka, branże o wysokim poziomie ryzyka).

Opinie o kierunku socjologia grup dyspozycyjnych

Kierunki pokrewne do kierunku socjologia grup dyspozycyjnych

Jakie uczelnie oferują kierunek socjologia grup dyspozycyjnych

W których miastach można studiować kierunek socjologia grup dyspozycyjnych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego