Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo i systemy ochrony

Studia na kierunku Bezpieczeństwo i Systemy Ochrony mają przekazać studentom wiedzę z obszaru nauk społecznych oraz nauk technicznych, dających podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa i systemów ochrony.

Absolwent będzie gotowy do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, administracji porządku publicznego oraz ochrony infrastruktury technicznej.

W programie zajęć dla studentów przewidziano bloki tematyczne z zakresu ochrony, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

 • zarządzanie i logistyka sytuacji kryzysowych,
 • orientacja w terenie, wyszkolenie strzeleckie oraz obrona cywilna,
 • bezpieczeństwo imprez masowych,
 • organizowanie i realizowanie ochrony osób,
 • organizowanie i realizowanie ochrony wartości pieniężnych,
 • organizacja ratownictwa w wypadkach i katastrofach,
 • ochrona przeciwpożarowa,
 • bezpieczeństwo w transporcie drogowym i kolejowym.
Na kierunku Bezpieczeństwo i Systemy Ochrony realizowane są specjalności:
 • Służby i formacje bezpieczeństwa i ochrony
 • Zarządzanie kryzysowe i infrastruktura krytyczna.
Specjalność Służby i formacje bezpieczeństwa i ochrony służy pogłębieniu wiedzy, kształtowaniu umiejętności i postaw dotyczących takich zagadnień, jak: czynności operacyjno-rozpoznawcze, kompetencje i organizacja Policji, Siły Zbrojne i Strategia Obronności RP, służby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, stosowanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, technika przeciwpożarowa i zadania Straży Pożarnej, techniczna ochrona osób i mienia.

Specjalność ta przygotowuje absolwentów do pracy w różnorodnych służbach, inspekcjach i strażach, na stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sposobu funkcjonowania systemu obronnego państwa, w tym – roli i zadań Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Pożarnej oraz innych formacji umundurowanych.

Specjalność Zarządzanie kryzysowe i infrastruktura krytyczna służy pogłębieniu wiedzy, kształtowaniu umiejętności i postaw dotyczących takich zagadnień jak: zarządzanie i infrastruktura publiczna, zarządzanie kryzysowe i logistyczne w ochronie infrastruktury krytycznej, analiza i ocena ryzyka w ochronie infrastruktury krytycznej, organizacyjno-prawne aspekty ochrony infrastruktury krytycznej, systemy ochrony infrastruktury krytycznej, zasady i metody ochrony infrastruktury krytycznej, systemy monitorowania infrastruktury krytycznej.
Specjalność ta przygotowuje absolwentów do wykonywania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego oraz ochrony infrastruktury krytycznej. Jej celem jest przede wszystkim kształcenie kadr na potrzeby jednostek administracji publicznej realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz bezpieczeństwa infrastruktury technicznej.

Program kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo i Systemy Ochrony jest tworzony przy współpracy Policji, Straży Pożarnej, Sił Zbrojnych RP, wydziałów zarządzania kryzysowego oraz agencji ochrony osób i mienia.

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo i systemy ochrony

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo i systemy ochrony

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo i systemy ochrony

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo i systemy ochrony

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku bezpieczeństwo i systemy ochrony

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo i systemy ochrony

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo i systemy ochrony

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo i systemy ochrony

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego