Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo i systemy ochrony

Studia na kierunku Bezpieczeństwo i Systemy Ochrony mają przekazać studentom wiedzę z obszaru nauk społecznych oraz nauk technicznych, dających podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa i systemów ochrony.

Absolwent będzie gotowy do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, administracji porządku publicznego oraz ochrony infrastruktury technicznej.

Na kierunku Bezpieczeństwo i Systemy Ochrony realizowane są specjalności:
 • Służby i formacje bezpieczeństwa i ochrony
 • Zarządzanie kryzysowe i infrastruktura krytyczna.
Specjalność Służby i formacje bezpieczeństwa i ochrony służy pogłębieniu wiedzy, kształtowaniu umiejętności i postaw dotyczących takich zagadnień, jak: czynności operacyjno-rozpoznawcze, kompetencje i organizacja Policji, Siły Zbrojne i Strategia Obronności RP, służby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, stosowanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, technika przeciwpożarowa i zadania Straży Pożarnej, techniczna ochrona osób i mienia.
Specjalność Zarządzanie kryzysowe i infrastruktura krytyczna służy pogłębieniu wiedzy, kształtowaniu umiejętności i postaw dotyczących takich zagadnień jak: zarządzanie i infrastruktura publiczna, zarządzanie kryzysowe i logistyczne w ochronie infrastruktury krytycznej, analiza i ocena ryzyka w ochronie infrastruktury krytycznej, organizacyjno-prawne aspekty ochrony infrastruktury krytycznej, systemy ochrony infrastruktury krytycznej, zasady i metody ochrony infrastruktury krytycznej, systemy monitorowania infrastruktury krytycznej.

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo i systemy ochrony

Studia z zakresu bezpieczeństwa wybierają osoby odpowiedzialne, zaradne, otwarte na niestandardowe rozwiązania, potrafiące działać zespołowe, odporne na stres.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo i systemy ochrony

W programie zajęć dla studentów przewidziano bloki tematyczne z zakresu ochrony, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

 • zarządzanie i logistyka sytuacji kryzysowych,
 • orientacja w terenie, wyszkolenie strzeleckie oraz obrona cywilna,
 • bezpieczeństwo imprez masowych,
 • organizowanie i realizowanie ochrony osób,
 • organizowanie i realizowanie ochrony wartości pieniężnych,
 • organizacja ratownictwa w wypadkach i katastrofach,
 • ochrona przeciwpożarowa,
 • bezpieczeństwo w transporcie drogowym i kolejowym.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo i systemy ochrony

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronach internetowych uczelni realizującej studia.

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo i systemy ochrony

Studia przygotowują absolwentów do pracy w różnorodnych służbach, inspekcjach i strażach, na stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sposobu funkcjonowania systemu obronnego państwa, w tym – roli i zadań Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Pożarnej oraz innych formacji umundurowanych.

Opinie o kierunku bezpieczeństwo i systemy ochrony

Program kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo i Systemy Ochrony jest tworzony przy współpracy Policji, Straży Pożarnej, Sił Zbrojnych RP, wydziałów zarządzania kryzysowego oraz agencji ochrony osób i mienia.

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo i systemy ochrony

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo i systemy ochrony

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo i systemy ochrony

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kryptologia i cyberbezpieczeństwo
​Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - bezpieczeństwo wewnętrzne
​Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - bezpieczeństwo wewnętrzne
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
​Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - bezpieczeństwo zdrowotne
​Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - bezpieczeństwo zdrowotne
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Piotrkowska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Łódzka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Lubelska Akademia WSEI