Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności to kierunek łączący nauki biologiczne, biotechnologiczne, chemiczne i techniczne.

Studenci poznają zasady technologii produkcji i przetwarzania żywności, a także sposoby modyfikowania składu, wzbogacania w dodatkowe substancje funkcjonalne.

Uzyskują wiedzę w zakresie zagadnień związanych z produkcją żywności modyfikowanej genetycznie, metodami utrwalania, przygotowania, przetwarzania, pakowania, magazynowania, transportu i wprowadzania do obrotu żywności.

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo żywności

Inżynierskie studia przewidziane są dla kandydatów o predyspozycjach technicznych. Bezpieczeństwo żywności wybierają osoby zainteresowane zdobyciem kompetencji do pracy w przetwórstwie spożywczym a także doradztwie dietetycznym i placówkach związanych z produkcją żywności.

Od kandydatów oczekuje się odpowiedzialności, zainteresowania zagadnieniami związanymi bezpieczeństwem żywności.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo żywności

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • botanika,
 • zoologia,
 • technologia informacyjna,
 • przyrodnicze i technologiczne podstawy produkcji roślinnej,
 • biochemia,
 • genetyka,
 • podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej,
 • anatomia człowieka i zwierząt,
 • biomasa roślinna,
 • biologiczne podstawy hodowli zwierząt
 • podstawy produkcji zwierzęcej,
 • fizjologia człowieka i zwierząt,
 • mikrobiologia,
 • genetyczne podstawy biotechnologii,
 • żywienie zwierząt,
 • technologia węglowodanów i tłuszczów,
 • dobrostan zwierząt,
 • rolnictwo ekologiczne.

Studenci odbywają obowiązkowe praktyki.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo żywności

Podczas rekrutacji punktowane będą przede wszystkim takie przedmioty jak:

 • język polski
 • język obcy
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka.

Szczegóły odnoście naboru na konkretną uczelnię najlepiej sprawdzać w serwisach rekrutacyjnych wybranych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo żywności

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo żywności jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorach gospodarki oraz instytucjach związanych z oceną jakości żywności i służbach sanitarnych.

Potrafi pracować na stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Zna technologie produkcji i przetwarzania żywności, a także sposoby modyfikowania składu, w tym wzbogacania w dodatkowe substancje funkcjonalne.

Znajomość prawa żywnościowego oraz zasad racjonalnego żywienia, norm żywieniowych umożliwia kończącym studia na kierunku bezpieczeństwo żywności pracę w organach urzędowej kontroli żywności oraz zakładach żywienia zbiorowego.

Opinie o kierunku bezpieczeństwo żywności

W dobie konsumpcjonizmu, zalewania rynku często tanimi produktami spożywczymi znaczenia nabiera analiza ich jakości.

Chcemy odżywiać się zdrowo, efektywnie, bezpiecznie. Specjaliści potrafiący ocenić skład żywności, kontrolować proces jej produkcji, wskazywać zagrożenia i niebezpieczeństwa wynikające z zastosowania pewnych technologii są w cenie.


Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo żywności

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo żywności

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo żywności

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu