Szczegółowy opis uczelni

Poznaj SGGW

SGGW w Warszawie to nowoczesny uniwersytet przyrodniczy. Od lat znajduje się w czołówce rankingów uczelni rolniczych i przyrodniczych w Polsce, Europie i na świecie.

W SGGW można studiować na 38 kierunkach: od przyrodniczych i technicznych, przez weterynarię, po ekonomiczne i społeczne. Kształcimy 19 tys. studentów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych prowadzonych w językach polskim i angielskim. Programy studiów są dostosowywane do potrzeb gospodarki i rynku pracy, a przede wszystkim do zainteresowań studentów. Zajęcia prowadzą wykładowcy – eksperci w swoich dziedzinach, a także praktycy, którzy ze względu na długi staż pracy w zawodzie mogą przekazać studentom cenną wiedzę praktyczną.

SGGW współpracuje z uczelniami na całym świecie – studenci mogą wyjeżdżać na studia częściowe i praktyki w ramach programów Erasmus+, CEEPUS, PAX, MostAR.

Większość zaplecza dydaktycznego znajduje się na terenie kampusu na warszawskim Ursynowie: to tu mieszczą się siedziby wszystkich wydziałów, domy studenta, obiekty sportowe, biblioteka, a także nowoczesne laboratoria, pracownie, centra badawcze, kliniki zwierząt, zwierzętarnie, stadniny. Studenci odbywają praktyki terenowe m.in. w sadach i zakładach doświadczalnych oraz gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.


Mapa SGGW

Więcej na www.sggw.pl

Oferta edukacyjna

Oferta kształcenia na SGGW dostępna jest na stronie: http://www.sggw.pl/rekrutacja/informator

Możesz wybrać następujące kierunki studiów:

 • Architektura krajobrazu
 • Biologia
 • Bioinżynieria zwierząt
 • Biotechnologia
 • Bezpieczeństwo żywności
 • Budownictwo
 • Dietetyka
 • Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności
 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gastronomia i hotelarstwo
 • Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
 • Informatyka
 • Informatyka i ekonometria
 • Inżynieria ekologiczna
 • Inżynieria i gospodarka wodna
 • Inżynieria środowiska
 • Inżynieria systemów biotechnicznych
 • Leśnictwo
 • Logistyka
 • Meblarstwo
 • Ochrona środowiska
 • Ochrona zdrowia roślin
 • Ogrodnictwo
 • Pedagogika
 • Rolnictwo
 • Socjologia
 • Technologia drewna
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Żywienie człowieka i ocena żywności
 • Technologie energii odnawialnej
 • Towaroznawstwo w biogospodarce
 • Turystyka i rekreacja
 • Weterynaria
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie
 • Zootechnika

Studia podyplomowe działające w SGGW

Studia doktoranckie SGGW

MBA

Zarządzanie w Agrobiznesie MBA

Podwójny Dyplom

Program MostAR

Studia w języku angielskim

Rekrutacja na studia

Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki, poziomy i formy studiów w SGGW prowadzona jest wyłącznie przez internet w Systemie Obsługi Kandydatów.

Szczegółowe zasady i terminarz rekrutacji podane są na stronie internetowej: http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja.

Oferta dydaktyczna SGGW i szczegółowe zasady rekrutacji na poszczególne kierunki studiów dostępna jest w informatorze: http://www.sggw.pl/rekrutacja/informator.
Koła Naukowe SGGW

Koła naukowe SGGW

Koło Naukowe Budownictwa Inżynierskiego
Koło Naukowe Marketerów Insight
Koło Naukowe Rolników
Koło Naukowe Finansistów i Bankowców
Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych
Koło Naukowe Leśników
Koło Naukowe Logistyki
Koło Naukowe Ogrodników
Koło Naukowe Budownictwa Wodno-Melioracyjnego
Koło Naukowe Technologów Drewna
Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach
Koło Naukowe Ekonomistów
Koło Naukowe Technologów Żywności
Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Produkcji
Koło Naukowe Architektów Krajobrazu
Koło Naukowe Socjologii
Koło Naukowe Pedagogów
Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekoinżynierii
Koło Fotografii Naukowej i Dokumentacyjnej
Koło Naukowe Biotechnologów
Koło Naukowe Ochrony Środowiska
grupa dyskusyjna Koła Naukowego Ochrony Środowiska
Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków
Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów
Koło Informatyków REDINUX
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
Międzywydziałowe Koło Naukowe Turystyki
Międzywydziałowe Koło Naukowe Zielona Chemia
Koła Naukowego Odpowiedzialnego Biznesu „ENACTUS”
Koło Naukowe Młodych Dyplomatów
Koło Naukowe WBiIŚ – GISowcy
Koło Naukowe Informatyków Silver.NET
Koło Naukowe Inwestycji Blue Chip
Międzywydziałowe Koło Naukowe Poszukiwań Interdyscyplinarnych Argonauci
Międzywydziałowe Koło Naukowe Menedżer
Koło Naukowe Antropologów
Międzywydziałowe Koło Naukowe Filmowców
Koło Naukowe Geoinżynierii
Koło Naukowe Żywności i Żywienia
Koło Naukowe Chemiczne Technologii Drewna
Koło Naukowe Fotografików Technologii Drewna
Koło Naukowe Zarządzania Jakością
Koło Naukowe Obrabiarek CNC
Koło Naukowe Przedsiębiorczy Technolog
Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich
Koło Naukowe Biologii Molekularnej
Koło Naukowe Mikrobiologów EZA
Koło Naukowe Public Relations
Koło Naukowe Rachunkowości i Audytu Kreatywność
Koło Naukowe Aves
Koło Naukowe Szkoła Finansów
Koło Naukowe Business Intelligence Group SAS
Koło Naukowe Żywienia Zwierząt

Skontaktuj się z nami

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO w WARSZAWIE

02-787 Warszawa,ul. Nowoursynowska 166
+48 22 593 10 80, 593 10 20

rekrutacja@sggw.pl
www.sggw.pl


Artykuły dotyczące uczelni

No results found.

Lokalizacja