Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo państwa

Studia na kierunku Bezpieczeństwo państwa mają na celu wykształcenie specjalistów doskonale zorientowanych w zagadnieniach dotyczących militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących obecnie na świecie.

W trakcie studiów słuchaczom przekazywana jest wiedza dotycząca zarządzania kryzysowego, organizowania akcji ratunkowych, analizowania i przewidywania zagrożeń na arenie lokalnej i międzynarodowej. Obok zajęć teoretycznych realizowane są warsztaty praktyczne i ćwiczenia terenowe.

Gdzie i jaka praca po kierunku Bezpieczeństwo państwa?

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo państwa jest atrakcyjnym pracownikiem dla jednostek administracji publicznej, takich jak: BOR, ABW, CBA. Może podjąć zatrudnienie w:

 • kancelariach niejawnych
 • sztabach kryzysowych
 • komórkach Zarządzania Kryzysowego, BOR, ABW, CBW
 • służbach specjalnych
 • inspekcjach i strażach

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo państwa

Studia adresowane są głównie do absolwentów klas mundurowych oraz absolwentów szkół średnich o innym profilu planujących realizować ścieżkę zawodową w służbach mundurowych.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo państwa

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • nauka o państwie i prawie
 • geografia polityczna i ekonomiczna
 • psychologia społeczna
 • współczesne stosunki międzynarodowe
 • organizacja i zarządzanie
 • współczesne systemy polityczne
 • socjologia ogólna
 • współczesne koncepcje bezpieczeństwa
 • problemy bezpieczeństwa świata
 • prawo karne materialne
 • stany nadzwyczajne w państwie
 • systemy ochrony praw człowieka
 • bezpieczeństwo polityczne
 • współczesne konflikty zbrojne
 • patologie społeczne
 • podstawy kryminologii i kryminalistyki
 • postępowanie karne i w sprawach wykroczeń
 • współczesny terroryzm
 • historia wojen i wojskowości
 • zagrożenia bezpieczeństwa państwa
 • myśl strategiczna i wojskowa
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • służby specjalne w kształtowaniu bezpieczeństwie państwa
 • edukacja wobec wyzwań i zagrożeń
 • bezpieczeństwo informacji niejawnych i danych osobowych
 • podstawy negocjacji i mediacji
 • obrona cywilna
 • bezpieczeństwo ekologiczne
 • etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo państwa

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia odbywa się w oparciu o konkurs świadectw maturalnych. Przedmioty maturalne brane pod uwagę to głównie:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny.

Kwalifikacja na studia II stopnia odbywa się w oparciu o ocenę końcową na dyplomie ukończenia studiów wyższych, przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów.

Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronach uczelni prowadzących kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo państwa

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy w:

 • służbach mundurowych (Wojsko Polskie, Policja, Straż Graniczna, ABW, Państwowa Straż Pożarna, Krajowa Administracja Skarbowa itp.),
 • strukturach administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, wykonujących zadania z zakresu bezpieczeństwa,
 • instytucjach zajmujących się analizą zagrożeń i zagadnieniami bezpieczeństwa,
 • środkach masowego przekazu.

Opinie o kierunku bezpieczeństwo państwa

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo państwa

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo państwa

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo państwa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie