Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo państwa

Studia na kierunku Bezpieczeństwo państwa mają na celu wykształcenie specjalistów doskonale zorientowanych w zagadnieniach dotyczących militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących obecnie na świecie.

W trakcie studiów słuchaczom przekazywana jest wiedza dotycząca zarządzania kryzysowego, organizowania akcji ratunkowych, analizowania i przewidywania zagrożeń na arenie lokalnej i międzynarodowej. Obok zajęć teoretycznych realizowane są warsztaty praktyczne i ćwiczenia terenowe.

Gdzie i jaka praca po kierunku Bezpieczeństwo państwa?

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo państwa jest atrakcyjnym pracownikiem dla jednostek administracji publicznej, takich jak: BOR, ABW, CBA. Może podjąć zatrudnienie w:

 • kancelariach niejawnych
 • sztabach kryzysowych
 • komórkach Zarządzania Kryzysowego, BOR, ABW, CBW
 • służbach specjalnych
 • inspekcjach i strażach

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo państwa

Studia adresowane są głównie do absolwentów klas mundurowych oraz absolwentów szkół średnich o innym profilu planujących realizować ścieżkę zawodową w służbach mundurowych.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo państwa

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • nauka o państwie i prawie
 • geografia polityczna i ekonomiczna
 • psychologia społeczna
 • współczesne stosunki międzynarodowe
 • organizacja i zarządzanie
 • współczesne systemy polityczne
 • socjologia ogólna
 • współczesne koncepcje bezpieczeństwa
 • problemy bezpieczeństwa świata
 • prawo karne materialne
 • stany nadzwyczajne w państwie
 • systemy ochrony praw człowieka
 • bezpieczeństwo polityczne
 • współczesne konflikty zbrojne
 • patologie społeczne
 • podstawy kryminologii i kryminalistyki
 • postępowanie karne i w sprawach wykroczeń
 • współczesny terroryzm
 • historia wojen i wojskowości
 • zagrożenia bezpieczeństwa państwa
 • myśl strategiczna i wojskowa
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • służby specjalne w kształtowaniu bezpieczeństwie państwa
 • edukacja wobec wyzwań i zagrożeń
 • bezpieczeństwo informacji niejawnych i danych osobowych
 • podstawy negocjacji i mediacji
 • obrona cywilna
 • bezpieczeństwo ekologiczne
 • etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo państwa

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia odbywa się w oparciu o konkurs świadectw maturalnych. Przedmioty maturalne brane pod uwagę to głównie:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny.

Kwalifikacja na studia II stopnia odbywa się w oparciu o ocenę końcową na dyplomie ukończenia studiów wyższych, przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów.

Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronach uczelni prowadzących kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo państwa

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy w:

 • służbach mundurowych (Wojsko Polskie, Policja, Straż Graniczna, ABW, Państwowa Straż Pożarna, Krajowa Administracja Skarbowa itp.),
 • strukturach administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, wykonujących zadania z zakresu bezpieczeństwa,
 • instytucjach zajmujących się analizą zagrożeń i zagadnieniami bezpieczeństwa,
 • środkach masowego przekazu.

Opinie o kierunku bezpieczeństwo państwa

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo państwa

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo państwa

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo państwa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Częstochowska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Zamojska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach