Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Studia na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe to propozycja dla osób, które interesują się szeroko pojętym bezpieczeństwem międzynarodowym, pracą w organizacjach międzynarodowych albo w polskich instytucjach, służbach czy siłach zbrojnych, które mają w swych strukturach organizacyjnych komórki współpracy międzynarodowej”.

Słuchacze będą zdobywać wiedzę między innymi w takich obszarach tematycznych jak: zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, geopolityka, bezpieczeństwo ekologiczne, służby specjalne w stosunkach międzynarodowych, protokół dyplomatyczny, międzynarodowe bezpieczeństwo finansowe, zarządzanie kryzysowe w NATO i UE, najnowsze technologie militarne, handel bronią, spory i konflikty zbrojne, strategie bezpieczeństwa.

Program został opracowany tak, aby wykształcić specjalistów ze szczególnym uwzględnieniem zdolności analitycznych i prognostycznych. Ci, którzy ukończą ten kierunek, będą potrafili samodzielnie i kreatywnie rozwiązywać problemy oraz analizować ich źródła, zarządzać sytuacjami kryzysowymi, oceniać zjawiska zachodzące w relacjach międzynarodowych, a także prognozować zjawiska społeczne zagrażające bezpieczeństwu.

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe

Jeżeli marzysz o pracy w służbach specjalnych albo w instytucjach zajmujących się współpracą międzynarodową, to te studia mogą być strzałem w dziesiątkę.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe

W trakcie zajęć poznasz zagadnienia typu;

 • zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego,
 • geopolityka,
 • bezpieczeństwo ekologiczne,
 • służby specjalne w stosunkach międzynarodowych,
 • protokół dyplomatyczny,
 • międzynarodowe bezpieczeństwo finansowe,
 • zarządzanie kryzysowe w NATO i UE,
 • najnowsze technologie militarne, handel bronią,
 • spory i konflikty zbrojne,
 • strategie bezpieczeństwa.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe

Absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć pracę między innymi w:

 • instytucjach międzynarodowych,
 • organach administracji państwowej,
 • formacjach takich jak policja, służba graniczna, siły zbrojne, służby specjalne,
 • w firmach prywatnych działających w obszarze współpracy międzynarodowej i bezpieczeństwa. T

Dodatkowo będą mogli pracować na stanowiskach związanych ze współpracą transgraniczną, wyjeżdżać na misje pokojowe i stabilizacyjne oraz podejmować współpracę z organizacjami zajmującymi się udzielaniem pomocy humanitarnej, takimi jak Polska Akcja Humanitarna czy Polski Czerwony Krzyż.

Opinie o kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe

"Analizy rynku pracy pokazują, że specjaliści z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego są bardzo potrzebni. Otwarte granice, ciągły przepływ ludzi, usług - to wszystko sprawia, że nasz nowy kierunek studiów jest obiecujący" – ocenia dr hab. Janusz Falecki, prof. UP.

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo międzynarodowe

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo międzynarodowe

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Uniwersytet Gdański
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni