Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych

Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych to 3,5 letnie studia inżynierskie.

Studenci poznają zasady technologii produkcji i przetwarzania żywności pochodzenia zwierzęcego, a także sposoby modyfikowania składu, wzbogacania w dodatkowe substancje funkcjonalne.

W procesie kształcenia przewidziano 4 - tygodniowe praktyki kierunkowe.

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo produktów zwierzęcych

To propozycja kształcenia dla osób, które zawodowo planują zajmować się:

 • kontrolą utrzymania najwyższych standardów obowiązujących w produkcji zwierzęcej,
 • nadzorem sanitarnym i weterynaryjnym w gospodarce żywnościowej,
 • regulacjami prawnymi związanymi z prawem paszowym, sanitarno-żywnościowym,
 • systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 • certyfikacją żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • standardami uboju zwierząt,
 • zasadami bezpiecznego przetwórstwa mleka, mięsa oraz jaj,
 • oceną jakości surowców oraz produktów pochodzenia zwierzęcego przy pomocy najnowszych technik analitycznych, w oparciu o obowiązujące normy,
 • oceną wpływu sposobu konserwowania, pakowania i przechowywania na jakość żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • analizą oddziaływania produkcji zwierzęcej i przetwórstwa surowców zwierzęcych na jakość środowiska naturalnego oraz zagospodarowaniem produktów ubocznych produkcji zwierzęcej.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo produktów zwierzęcych

Kształcenie studentów uwzględnia w programie nauczania przedmioty ogólne z zakresu nauk humanistycznych np. etyka, socjologia ogólna oraz ścisłych tj. technologie informacyjne, zaawansowane funkcje MS Office, statystyka matematyczna.

Do tego dochodzą przedmioty podstawowe, jak: anatomia i histologia zwierząt, chemia nieorganiczna i organiczna, biochemia produktów zwierzęcych, podstawy genetyki i techniki molekularne, podstawy mikrobiologii oraz fizjologia zwierząt).

Uzupełnieniem są przedmioty kierunkowe, np. bezpieczeństwo produkcji zwierzęcej, żywienie zwierząt, profilaktyka w produkcji zwierzęcej, bezpieczeństwo przetwórstwa mięsa, mleka i jaj oraz systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów zwierzęcych, monitoring surowców pochodzenia zwierzęcego, prawo sanitarno-żywnościowe.

Opcjonalnie student wybiera przedmioty fakultatywne, np. dziedzictwo kulinarne, niszowe produkty kulinarne, itp.

W procesie kształcenia przewidziano 4 - tygodniowe praktyki kierunkowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo produktów zwierzęcych

Aby dostać sie na ten kierunek, musisz zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu dodatkowego biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G).

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo produktów zwierzęcych

Absolwenci tego kierunku mogą pracować:

 • w zakładach przemysłu spożywczego na stanowiskach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • w zakładach przetwarzania i utylizacji produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
 • w jednostkach certyfikujących bezpieczeństwo i jakość żywności,
 • w administracji rządowej i samorządowej oraz w organach Unii Europejskiej związanej z jakością żywności i przetwórstwem produktów zwierzęcych,
 • w organach urzędowej kontroli żywności,
 • w instytucjach naukowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • w firmach zajmujących się obrotem żywnością w obrębie całego łańcucha żywnościowego.

Opinie o kierunku bezpieczeństwo produktów zwierzęcych

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo produktów zwierzęcych

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo produktów zwierzęcych

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo produktów zwierzęcych

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Gdański
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni