Jakiego kierunku studiów szukasz?

Organizacja żywienia zbiorowego

Studia z zakresu organizacji żywienia zbiorowego mają za zadanie przekazanie studentom wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego w placówkach pobytu zbiorowych, technologii przygotowywania potraw, zarządzania jakością i dbania o bezpieczeństwo żywności.

W programie studiów realizowane są takie przedmioty, jak:

 • podstawy żywienia człowieka
 • podstawy higieny żywności
 • chemia żywności
 • anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego
 • podstawy technologii gastronomicznej
 • dietetyka
 • ustawodawstwo żywnościowe

Absolwent organizacji żywienia zbiorowego jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Może podjąć pracę w przedsiębiorstwach żywienia zbiorowego, zakładach i instytucjach zajmujących się kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka.

Dla kogo studia na kierunku organizacja żywienia zbiorowego

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku organizacja żywienia zbiorowego

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku organizacja żywienia zbiorowego

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku organizacja żywienia zbiorowego

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku organizacja żywienia zbiorowego

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku organizacja żywienia zbiorowego

Jakie uczelnie oferują kierunek organizacja żywienia zbiorowego

W których miastach można studiować kierunek organizacja żywienia zbiorowego

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie