Jakiego kierunku studiów szukasz?

Technologia i organizacja gastronomii

Kierunek studiów technologia i organizacja gastronomii ma na celu nowoczesne kształcenie ekspertów w dziedzinie usług gastronomicznych.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu towaroznawstwa, technologii i bezpieczeństwa żywności oraz żywienia człowieka i dietetyki.

Poznają podstawy produkcji surowców rolno spożywczych oraz zależności między wybranymi zjawiskami przyrodniczymi i społecznymi, które są z nią związane, podstawy przemysłowej produkcji żywności z zastosowaniem różnych metod technologicznych i biotechnologii żywności oraz teorie wyjaśniające zjawiska i procesy zachodzące podczas pozyskiwania i przetwarzania różnych rodzajów żywności.

Zdobywają wiedzę na temat podstawowych uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, różnych działań związanych produkcją i dystrybucją żywności. Dowiesz się o zasadach i standardach prowadzenia działalności gospodarczej, o metodach i sposobach rozwoju przedsiębiorstwa oraz o zasadach prawa autorskiego ochrony własności przemysłowej.

Poznają również procesy produkcyjne, urządzenia, maszyny, obiekty i systemy techniczne stosowane w produkcji gastronomicznej oraz rozwiązania organizacyjne i projektowe w dziedzinie technologii gastronomii i żywienia zbiorowego.

Kształcenie obejmuje system studiowania, zakładający równoczesne zdobywanie wiedzy teoretycznej na poziomie akademickim w uczelni i doświadczenia praktycznego w zakresie technologii i organizacji gastronomii (TOG) podczas staży u przedsiębiorców z branży hotelarskiej, restauracyjnej i cateringowej.

Dla kogo studia na kierunku technologia i organizacja gastronomii

To kierunek dla osób, które swoją przyszłość zawodową planują związać z sektorem HoReCa.

Kandydaci powinni wykazywać zainteresowanie branżą gastronomiczną, procesami przygotowywania żywności a także posiadać predyspozycje menedżerskie.

Program kształcenia na kierunku technologia i organizacja gastronomii

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • mikrobiologia ogólna i żywności
 • chemia żywności
 • podstawy analizy żywności
 • wyposażenie zakładów gastronomicznych
 • podstawy fizjologii człowieka
 • technologia przetwórstwa surowców roślinnych
 • żywienie człowieka
 • technologia gastronomii
 • higiena i toksykologia żywności
 • technologia surowców pochodzenia zwierzęcego
 • prawo żywnościowe
 • podstawy dietetyki
 • żywienie osób chorych
 • podstawy hotelarstwa
 • marketing
 • obsługa konsumenta
 • usługi turystyczne i rekreacyjne
 • alergeny pokarmowe
 • behawioralne uwarunkowania żywienia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku technologia i organizacja gastronomii

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z:

 • języka polskiego
 • języka obcego
 • przedmiotu wybranego spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku technologia i organizacja gastronomii

Studia na kierunku przygotowują przede wszystkim do pracy w:

 • zakładach gastronomicznych
 • zakładach żywienia zbiorowego
 • jednostkach doradztwa żywieniowego
 • hotelarstwie
 • placówkach zajmujących się edukacją żywieniową
 • ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych
 • zakładach przemysłu spożywczego.

Opinie o kierunku technologia i organizacja gastronomii

Zmiany nawyków żywieniowych, coraz częstsze korzystanie z jedzenia "na mieście", rozwój branży turystycznej, wzrost wymagań konsumentów sprawiają, że poszukiwani są wysoce wykwalifikowanie specjaliści z dziedziny gastronomii.

Branża ta daje tuż możliwości rozwoju i zdobycia satysfakcjonującej pracy.

Technologia i organizacja gastronomii to na pewno pachnące i smakowite studia. Zobaczcie sami:


Kierunki pokrewne do kierunku technologia i organizacja gastronomii

Jakie uczelnie oferują kierunek technologia i organizacja gastronomii

W których miastach można studiować kierunek technologia i organizacja gastronomii

Komentarze (1)

da
Sporo jest kierunków z zakresu żywności. Trochę inne nazwy, ale wszystko wokół jednego tematu.
15.04.2020

Zobacz również

Dietetyka
Dietetyka
​Dietetyka na Śląsku
​Dietetyka na Śląsku
​Dietetyka w Białymstoku
​Dietetyka w Białymstoku
​Dietetyka w Bydgoszczy
​Dietetyka w Bydgoszczy
​Dietetyka w Gdańsku
​Dietetyka w Gdańsku
​Dietetyka w Katowicach
​Dietetyka w Katowicach
​Dietetyka w Kielcach
​Dietetyka w Kielcach
​Dietetyka w Koszalinie
​Dietetyka w Koszalinie
​Dietetyka w Krakowie
​Dietetyka w Krakowie
​Dietetyka w Łodzi
​Dietetyka w Łodzi
​Dietetyka w Lublinie
​Dietetyka w Lublinie
Dietetyka w Olsztynie
Dietetyka w Olsztynie
Dietetyka w Opolu
Dietetyka w Opolu
Dietetyka w Rzeszowie
Dietetyka w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska