Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo higiena pracy zajmuje się analizą i oceną zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz oceną ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji stanowisk pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii i bezpieczeństwa.

Studenci uczą się rozwiązywać problemy organizacyjne i prawne w szeroko pojętej dziedzinie ochrony pracy.

Absolwenci potrafią budować odpowiednią kulturę organizacyjną firmy, przyczyniając się w tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa pracy, jak też bezpieczeństwa publicznego i społecznego. Posiadają umiejętności do organizowania warunków pracy gwarantujących bezpieczeństwo. Mają zdolność kierowania zespołami w sytuacjach zagrożenia oraz wdrażania systemów bezpieczeństwa pracy.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • chemiczne zagrożenia środowiska
 • zarządzanie systemem bezpieczeństwa i higieny pracy
 • inżynieria bezpieczeństwa i higieny pracy
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie i leśnictwie
 • profilaktyka wypadkowa
 • materialne środowisko pracy
 • zarządzanie bezpieczeństwem pracy.

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy

Kierunek przewidziany jest dla osób o zacięciu technicznym, samodzielnych, potrafiący łatwo nawiązać kontakt z innymi.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • systemy informatyczne
 • geometria i grafika inżynierska
 • zarządzanie
 • prawo
 • podstawy psychologii i socjologii
 • ergonomia
 • instytucjonalny nadzór nad warunkami pracy
 • metrologia w ochronie pracy
 • psychologia
 • komunikacja interpersonalna i społeczna
 • technologia informacyjna
 • historia postępu naukowo-technicznego
 • elektrotechnika i elektronika
 • sieci komputerowe
 • prawna ochrona pracy
 • ochrona środowiska
 • podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • analiza i ocena zagrożeń fizycznych i chemicznych
 • podstawy budownictwa
 • grafika i techniki multimedialne
 • podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
 • metodyka prowadzenia kursów i szkoleń
 • wprowadzenie do pedagogiki dorosłych
 • przedsiębiorczość
 • bazy danych
 • fizjologia i podstawy medycyny pracy
 • ocena ryzyka zawodowego
 • organizacja, zadania i metody pracy służby bhp
 • badania wypadków przy pracy i choroby zawodowe
 • kontrola i audyt bezpieczeństwa pracy
 • oprogramowanie systemów zarządzania i bhp
 • podstawy bioinżynierii elektrotechniki medycznej
 • automatyka i mechatronika
 • emisja głosu
 • innowacyjność w gospodarce i przemyśle
 • ratownictwo przedmedyczne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy

Uczelnie publiczne rekrutują na podstawie wyników uzyskanych na maturze z konkretnych przedmiotów.

Najczęściej są to: język obcy, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, biologia.

Wstęp do niepublicznych szkół wyższych jest najczęściej wolny.

Sprawdzajcie szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy

Absolwenci bezpieczeństwa i higieny pracy mogą pracować w:

 • firmach świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • organach nadzoru nad warunkami pracy
 • instytucjach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych
 • zespołach przeciwdziałających zagrożeniom oraz wdrażających systemy bezpieczeństwa pracy
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem
 • służbach bhp
 • firmach szkoleniowych
 • oświacie.

Opinie o kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy to studia, których ukończenie pozwala uzyskać tytuł inżyniera.

Zapewnienie bezpieczeństwa w wielu obszarach życia wymaga zaangażowania profesjonalnych służb i specjalistów, których rolą jest dbałość o przestrzeganie przepisów prawa, szkolenia, doradztwo w tym zakresie.

Jakie są wymagania do pracy z służbach bhp?Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy

Komentarze (1)

Ewa
Czy ukończenie studiów jest równoznaczne z uprawnieniami do pracy, czy wymagane są dodatkowe certyfikaty?
14.04.2020
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Śląska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju