Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo higiena pracy zajmuje się analizą i oceną zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz oceną ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji stanowisk pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii i bezpieczeństwa.

Studenci uczą się rozwiązywać problemy organizacyjne i prawne w szeroko pojętej dziedzinie ochrony pracy.

Absolwenci potrafią budować odpowiednią kulturę organizacyjną firmy, przyczyniając się w tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa pracy, jak też bezpieczeństwa publicznego i społecznego. Posiadają umiejętności do organizowania warunków pracy gwarantujących bezpieczeństwo. Mają zdolność kierowania zespołami w sytuacjach zagrożenia oraz wdrażania systemów bezpieczeństwa pracy.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • chemiczne zagrożenia środowiska
 • zarządzanie systemem bezpieczeństwa i higieny pracy
 • inżynieria bezpieczeństwa i higieny pracy
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie i leśnictwie
 • profilaktyka wypadkowa
 • materialne środowisko pracy
 • zarządzanie bezpieczeństwem pracy.

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy

Kierunek przewidziany jest dla osób o zacięciu technicznym, samodzielnych, potrafiący łatwo nawiązać kontakt z innymi.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • systemy informatyczne
 • geometria i grafika inżynierska
 • zarządzanie
 • prawo
 • podstawy psychologii i socjologii
 • ergonomia
 • instytucjonalny nadzór nad warunkami pracy
 • metrologia w ochronie pracy
 • psychologia
 • komunikacja interpersonalna i społeczna
 • technologia informacyjna
 • historia postępu naukowo-technicznego
 • elektrotechnika i elektronika
 • sieci komputerowe
 • prawna ochrona pracy
 • ochrona środowiska
 • podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • analiza i ocena zagrożeń fizycznych i chemicznych
 • podstawy budownictwa
 • grafika i techniki multimedialne
 • podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
 • metodyka prowadzenia kursów i szkoleń
 • wprowadzenie do pedagogiki dorosłych
 • przedsiębiorczość
 • bazy danych
 • fizjologia i podstawy medycyny pracy
 • ocena ryzyka zawodowego
 • organizacja, zadania i metody pracy służby bhp
 • badania wypadków przy pracy i choroby zawodowe
 • kontrola i audyt bezpieczeństwa pracy
 • oprogramowanie systemów zarządzania i bhp
 • podstawy bioinżynierii elektrotechniki medycznej
 • automatyka i mechatronika
 • emisja głosu
 • innowacyjność w gospodarce i przemyśle
 • ratownictwo przedmedyczne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy

Uczelnie publiczne rekrutują na podstawie wyników uzyskanych na maturze z konkretnych przedmiotów.

Najczęściej są to: język obcy, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, biologia.

Wstęp do niepublicznych szkół wyższych jest najczęściej wolny.

Sprawdzajcie szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy

Absolwenci bezpieczeństwa i higieny pracy mogą pracować w:

 • firmach świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • organach nadzoru nad warunkami pracy
 • instytucjach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych
 • zespołach przeciwdziałających zagrożeniom oraz wdrażających systemy bezpieczeństwa pracy
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem
 • służbach bhp
 • firmach szkoleniowych
 • oświacie.

Opinie o kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy to studia, których ukończenie pozwala uzyskać tytuł inżyniera.

Zapewnienie bezpieczeństwa w wielu obszarach życia wymaga zaangażowania profesjonalnych służb i specjalistów, których rolą jest dbałość o przestrzeganie przepisów prawa, szkolenia, doradztwo w tym zakresie.

Jakie są wymagania do pracy z służbach bhp?Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy

Komentarze (1)

Ewa
Czy ukończenie studiów jest równoznaczne z uprawnieniami do pracy, czy wymagane są dodatkowe certyfikaty?
14.04.2020

Zobacz również

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Szczeciński
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu