Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

uczelnia publiczna, 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15, (+32) 208 36 32, rekst@slam.katowice.pl

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Terminy rekrutacji na SUM

Studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

Termin rejestracji elektronicznej, dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełnienia wyników z matury na wszystkie kierunki studiów:

od 29 kwietnia 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 12:00

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto uczelni
najpóźniej do dnia 15 lipca 2022 roku.

Zapoznaj się z aktualną ofertą edukacyjną Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2022/2023

1. Proces rejestracji składa się z kilku kroków, które muszą być wykonane w sposób ciągły.
2. Nie zamykaj okna przeglądarki. Proces rejestracji kończy się poleceniem - ZATWIERDŹ DANE.
3. Wypełnij elektroniczny formularz rejestracyjny.
4. Bardzo dokładnie czytaj wszystkie polecenia, jakie będą wyświetlane podczas rejestracji.
5. Postępuj zgodnie z nimi krok po kroku.
6. Zapamiętaj login i hasło, będziesz z nich wielokrotnie korzystać.
7. Wpisując dane pamiętaj o polskich znakach.
8. Sprawdź dokładnie, czy poprawnie wpisałeś wyniki ze świadectwa maturalnego/dyplomu.

W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt z członkami Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej bądź pracownikami Sekcji Rekrutacji i Świadczeń.

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: u10@sum.edu.pl

Studiuj na SUM


Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Opolski
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Coventry University Wrocław
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Politechnika Łódzka
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie