Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

uczelnia publiczna, 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15, (+32) 208 36 32, rekst@slam.katowice.pl

Rekrutacja - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Terminy rekrutacji na SUM

Studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

Termin rejestracji elektronicznej, dokonania opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełnienia wyników z matury na wszystkie kierunki studiów:

od 29 kwietnia 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 12:00

Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu środków na konto uczelni
najpóźniej do dnia 15 lipca 2022 roku.

Zapoznaj się z aktualną ofertą edukacyjną Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2022/2023

1. Proces rejestracji składa się z kilku kroków, które muszą być wykonane w sposób ciągły.
2. Nie zamykaj okna przeglądarki. Proces rejestracji kończy się poleceniem - ZATWIERDŹ DANE.
3. Wypełnij elektroniczny formularz rejestracyjny.
4. Bardzo dokładnie czytaj wszystkie polecenia, jakie będą wyświetlane podczas rejestracji.
5. Postępuj zgodnie z nimi krok po kroku.
6. Zapamiętaj login i hasło, będziesz z nich wielokrotnie korzystać.
7. Wpisując dane pamiętaj o polskich znakach.
8. Sprawdź dokładnie, czy poprawnie wpisałeś wyniki ze świadectwa maturalnego/dyplomu.

W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt z członkami Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej bądź pracownikami Sekcji Rekrutacji i Świadczeń.

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: u10@sum.edu.pl

Studiuj na SUM


Rekrutacja na studia 2023/2024

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Politechnika Łódzka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Zamojska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Gdański
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Kaliski
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu